Semināri

  Mēs ticam, ka katra ticīgā dzīvei jābūt balstītai uz stingra pamata, kas izturēs dzīves vētras. Mūsu pamata stingrība noteiks, cik efektīva būs mūsu kristīgā dzīve. Ar šiem semināriem mēs gribam palīdzēt visiem klausītājiem pārbaudīt sava pamata stingrību caur Dieva Vārda prizmu. Plānojam šajā mājaslapas sadaļā iekļaut sekojošus seminārus: Kristīgās ticības pamats; Kristīgās dzīves pamats;…