Otrdiena. Šodien draudze "Gars un Patiesība" lūdz par EVAŅĢELIZĀCIJU. Piedalies arī tu!

Otrdiena

Lūgšana par evaņģelizāciju

Lūgšana par mūsu draudzes garīgo un kvantitatīvo izaugsmi (minimums 1000 cilvēku). „Mazākais kļūs par tūkstoti, ...”(Jes.60:22).
 1. Lūgšana par žēlastību pārvarēt 200 mācekļu, kuri ziedojušies, barjeru.
 2. Lūgšana par draudzes ietekmi un autoritāti mūsu tautā.
 3. Lūgšana par to, lai Dievs jebkādus melus, apmelojumus un opozīciju attiecībā uz mūsu draudzi vērstu mums par labu; lai tiktu aizvērtas to melīgo cilvēku mutes, kuri traucē cilvēkiem pieņemt Dieva vēstījumu caur mūsu draudzi.
 4. Lūgšana par ģimenes locekļu, tuvinieku un attālu radinieku pestīšanu.
 5. Lūgšana par atvērtām durvīm mūsu kalpošanai citās Latvijas pilsētās, kā arī aiz tās robežām.
 6. Lūgšana par Dieva gudrību cilvēku dvēseļu iegūšanai un pestīšanai. Gudrais iegūst dvēseles. (Sal.pam.11:30).
 7. Lūgšana par Dieva Vārda izplatīšanos caur mūsu draudzes locekļiem.
 8. Lūgšana par mīlestību uz bojā ejošo pasauli.
 9. Lūgšana par uguni mūsu sirdīs attiecībā uz evaņģēliju.
 10. Lūgšana par cilvēku grēku nožēlu draudzes dievkalpojumos, pateicoties evaņģelizācijai.
 11. Lūgšana par draudzes kvantitatīvu izaugsmi caur evaņģelizāciju. Izaugsme - tā ir veselības pazīme. Evaņģelizācija – tā ir veselas draudzes pazīme.
 12. Lūgšana par to, lai Dievs dāvā katram cilvēkam nastu par neglābtajiem cilvēkiem un īpašu mīlestību pret tiem.
 13.  Lūgšana par to, lai Dievs sakārto pārdabiskas tikšanās ar tiem cilvēkiem, kurus Viņš sagatavojis pestīšanai caur mums.
 14. Lūgšana par to, lai glābto dvēseļu auglis mūsu dzīvē top arvien lielāks un lielāks.
 15. Lūgšana par to, lai Dievs palīdz mums nesamierināties ar to ainu, kuru mēs redzam šajā pasaulē, bet caur Evaņģēlija sludināšanu mainīt to.
 16. Lūgšana par gudrību un žēlastību draudzes celšanai visā Latvijā un aiz tās robežām.
 17. Pateicības lūgšana par draudzes izaugsmi caur evaņģelizāciju, un par to, ka Dievs draudzei pievieno izglābtos – daudz vīriešu un sieviešu no dažādām vietām un dažādiem sociālajiem slāņiem.
1

rulven

Dievs atnāk pie mums, un Viņš meklē mūsu dzīvē glābtu dvēseļu augli

Okt 10 2017

Labdien, dārgie draugi!


Es pateicos Dievam par kārtējo iespēju dalīties ar jums gudrībā no Dieva.


Dievs gaida no mums to, ka mēs liecināsim par Kristu un nesīsim Dievam konkrētus glābtu dvēseļu augļus.


Jēzus teica:


„ Kad nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Tas dos liecību par Mani. Bet arī jūs dosit liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie Manis.” (Jāņa 15:26-27).

„ Un, ka Viņa Vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes, un jūs esat liecinieki tam visam.”(Lūkas 24:46-47).

„ Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.” (Ap. darbi 1: 8).

Nest augļus Dievam mēs varam caur mūsu darbiem, caur mūsu lūgšanām, caur liecību, caur savu dzīvi, caur mūsu mīlestību un ticību, caur mūsu līdzjūtību – atvedot arvien vairāk un vairāk cilvēku pie Dieva.


Man jums ir jautājums: „Cik cilvēku, pateicoties jūsu piepūlei un tam, ko jūs darāt, pēdējā laikā ir atgriezušies pie Dieva?”


Dievs meklē augļus mūsu dzīvē. Un mums ir jāsaprot, ka augļi – tas nav abstrakts jautājums, bet visai konkrēts. Augļi – tas ir konkrēts glābtu cilvēku skaits, kuri atgriezušies pie Dieva pateicoties mūsu piepūlei Tā Kunga Vārdā.


Iespējams jūs Dievam sakāt: „Es pastāvīgi lūdzos”. Tas ir labi! Bet, Dievam ir svarīgi, cik cilvēku ir atgriezušies pie Viņa jūsu lūgšanu rezultātā.


Es saprotu, ka tam, lai ieraudzītu reālu sava darba rezultātu, ir vajadzīgs laiks, pacietība un pastāvība. Bet, tik un tā, ja jūs, piemēram, jau 4-rus gadus esat ticīgs cilvēks, tad ir svarīgi, vai jums ir augļi cilvēku glābšanā vai arī to nav. Ja ir, – vai jūs ticat Dievam par vēl lielāku cilvēku skaitu, kuri var tik glābti caur jūsu liecību? Ja jā, tad ko jūs šai sakarībā darāt?


Jums, paļaujoties uz Svēto Garu, ir jādara sava daļa un jādara viss, kas no jums ir atkarīgs, lai dalītos ar cilvēkiem labajā evaņģēlija vēstī, un tad Dievs paveiks Savu daļu.


Ticīgo vidū ir tāda cilvēku kategorija, kuri jau vairākus gadus ir Dievā, bet visas savas kristīgās dzīves laikā viņi nav atveduši pie Dieva nevienu cilvēku. Neviens cilvēks nav atgriezies pie Dieva viņu lūgšanu, evaņģelizācijas vai liecības rezultātā. Vai tad tā nav neauglība? Tas ir pats bēdīgākais stāvoklis, kādā var atrasties Kristus māceklis. Šis neauglīgas dzīves lāsts noteikti ir jāizārda.


Dievs atnāk pie mums, un Viņš meklē mūsu dzīvē glābtu dvēseļu augli.


Atļaujiet man uzdot jums tādu jautājumu: „Vai jūs nožēlojāt grēkus paši par sevi, vai arī jums kāds palīdzēja, kāds lūdza par jums un liecināja jums par Kristu?” Esmu pārliecināts, ka jūs nācāt pie Dieva kāda cita pūliņu rezultātā. Ikviens grēcinieks, kurš nožēlojis savus grēkus, ir kāda konkrēta cilvēka auglis. Iespējams, jūs pat nepazīstat cilvēku, kurš lūdzās par jums un jūsu glābšanu. Jūs esat tā cilvēka darba vai pūliņu auglis, kurš ir atvedis jūs pie Kristus.


Pirms es atnācu pie Jēzus, par mani lūdzās daudzi cilvēki. Reiz, atnākot no darba, es apsēdos pie mājas un vienkārši domāju par dzīvi. Tai mirklī pie manis pienāca jauns cilvēks ar Bībeli rokās un stādījās priekšā: „Mani sauc Rufus”. Manī tas tūlīt pat radīja interesi, jo arī mani sauc Rufus. Šis cilvēks teica: „Es gribu tev ko izstāstīt”. Un viņš sāka liecināt par Kristu. Tai brīdi ar mani kaut kas notika, un es ļoti labprāt un uzmanīgi klausījos viņā. Agrāk, es vienmēr strīdējos ar cilvēkiem, kuri bija nākuši man liecināt par Kristu. Tā kā es skolā studēju Bībeli, es varēju diskutēt vai iebilst ikvienam cilvēkam, kurš mēģināja man liecināt. Dažkārt man pat izdevās iedzīt stūrī šos sludinātājus. Daži no viņiem gāja projām, jo tie nevarēja atbildēt uz jautājumiem, kurus es tiem uzdevu. Taču brīdī, kad pie manis pienāca šis cilvēks – Rufus, es ne tikai neiebildu vai nestrīdējos ar viņu, bet burtiski noriju katru viņa vārdu, un visi mani jautājumi kaut kur pazuda.


Es sapratu, ka man ir vajadzīgs tas, kas ir šim cilvēkam, tāpēc es biju gatavs iet ar viņu uz draudzi, kuru viņš apmeklēja, pirms viņš vispār bija man to piedāvājis.


Pateicoties tam, ka šis cilvēks lūdzās, pateicoties tam, ka viņš gāja liecināt, – es atgriezos pie Dieva. Es esmu konkrēts šī cilvēka auglis.


Iedomājieties kas notiktu, ja šis cilvēks nebūtu to visu darījis. Protams, var pieļaut domu, ka to būtu izdarījis kāds cits. Taču, mēdz būt dažādas situācijas, un es varētu nomirt vai arī ar mani varētu kaut kas notikt. Es zinu tikai vienu, ka, pateicoties tam, ka šis cilvēks izmantoja viņam doto iespēju un dalījās ar mani Evaņģēlijā, šodien es esmu ne tikai glābts, bet arī pats nesu augļus Dievam citu cilvēku glābšanā. Dievs vēlas, lai mēs izmantojam visas mums dotās iespējas, kuras Viņš mums dot tālab, lai mēs pievestu cilvēkus Dievam, pirms sātans paspēs viņiem kaitēt vai iznīcināt tos.


Lūdziet, lai Dievs jūsu dzīvē atved tos cilvēkus, kuriem jūs ik dienas varētu liecināt par Viņu. Dievs sūtīs pie jums cilvēkus, kuriem esat vajadzīgs tieši jūs, un kuriem tieši jūs būsiet par atbildi konkrētā situācijā un konkrētā laikā.


Lai Dievs svētī katru no jums!

Mācītājs Rufus Adžiboije


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!