Otrdiena. Šodien draudze "Gars un Patiesība" lūdz par EVAŅĢELIZĀCIJU. Piedalies arī tu!

Otrdiena

Lūgšana par evaņģelizāciju

Lūgšana par mūsu draudzes garīgo un kvantitatīvo izaugsmi (minimums 1000 cilvēku). „Mazākais kļūs par tūkstoti, ...”(Jes.60:22).
 1. Lūgšana par žēlastību pārvarēt 200 mācekļu, kuri ziedojušies, barjeru.
 2. Lūgšana par draudzes ietekmi un autoritāti mūsu tautā.
 3. Lūgšana par to, lai Dievs jebkādus melus, apmelojumus un opozīciju attiecībā uz mūsu draudzi vērstu mums par labu; lai tiktu aizvērtas to melīgo cilvēku mutes, kuri traucē cilvēkiem pieņemt Dieva vēstījumu caur mūsu draudzi.
 4. Lūgšana par ģimenes locekļu, tuvinieku un attālu radinieku pestīšanu.
 5. Lūgšana par atvērtām durvīm mūsu kalpošanai citās Latvijas pilsētās, kā arī aiz tās robežām.
 6. Lūgšana par Dieva gudrību cilvēku dvēseļu iegūšanai un pestīšanai. Gudrais iegūst dvēseles. (Sal.pam.11:30).
 7. Lūgšana par Dieva Vārda izplatīšanos caur mūsu draudzes locekļiem.
 8. Lūgšana par mīlestību uz bojā ejošo pasauli.
 9. Lūgšana par uguni mūsu sirdīs attiecībā uz evaņģēliju.
 10. Lūgšana par cilvēku grēku nožēlu draudzes dievkalpojumos, pateicoties evaņģelizācijai.
 11. Lūgšana par draudzes kvantitatīvu izaugsmi caur evaņģelizāciju. Izaugsme - tā ir veselības pazīme. Evaņģelizācija – tā ir veselas draudzes pazīme.
 12. Lūgšana par to, lai Dievs dāvā katram cilvēkam nastu par neglābtajiem cilvēkiem un īpašu mīlestību pret tiem.
 13.  Lūgšana par to, lai Dievs sakārto pārdabiskas tikšanās ar tiem cilvēkiem, kurus Viņš sagatavojis pestīšanai caur mums.
 14. Lūgšana par to, lai glābto dvēseļu auglis mūsu dzīvē top arvien lielāks un lielāks.
 15. Lūgšana par to, lai Dievs palīdz mums nesamierināties ar to ainu, kuru mēs redzam šajā pasaulē, bet caur Evaņģēlija sludināšanu mainīt to.
 16. Lūgšana par gudrību un žēlastību draudzes celšanai visā Latvijā un aiz tās robežām.
 17. Pateicības lūgšana par draudzes izaugsmi caur evaņģelizāciju, un par to, ka Dievs draudzei pievieno izglābtos – daudz vīriešu un sieviešu no dažādām vietām un dažādiem sociālajiem slāņiem.
1

rulven

Dievs tev šodien saka: „Es gribu, lai tu nestu daudz augļu Dieva Valstībā”

Okt 13 2017

Esiet sveicināti, dārgie Dieva bērni, mūsu rubrikā „Ikdienas vārds garīgajam stiprinājumam”! Es lūdzos par to, lai Dieva žēlastība šodien piepilda jūsu dzīvi.


Balstoties uz konkrētu cilvēku dzīves piemēru, mēs vakar ieraudzījām aizlūgšanas spēku. Lūgšana var salauzt un satriekt cilvēka sirds lepnību, kā arī dēmoniskos cietokšņus, kuri traucē cilvēkiem uzklausīt Dievu un paklausīt Viņa vārdam. Dievs rēķinās ar ikviena cilvēka gribu. Bet, ja mēs nopietni un pastāvīgi lūdzamies par neglābtiem cilvēkiem, Tas Kungs apskaidro viņu prātu un atver viņu acis uz Evaņģēlija patiesību.


Ja jums ir vēlēšanās piedalīties aizlūgšanas kalpošanā, lai glābtu cilvēkus Debesu Valstībai, tas prasīs no jums pastāvību. Lai nestu augļus ikvienā lietā, ir jābūt pastāvīgam, centīgam un ir ļoti daudz jāstrādā, – jo tikai tādā gadījumā darbam būs garīga būtība.


Dievs tev šodien saka: „Es gribu, lai tu nestu daudz augļu Dieva Valstībā”. Un tu patiesi vari nest augļus Dievam – glābtu dvēseļu augļus.


Padomā par tiem cilvēkiem, kuri tev ir dārgi, bet vēl nav glābti. Padomā par tiem cilvēkiem, kurus tu gribētu redzēt Dieva Valstībā, un sāc cītīgi lūgt par viņiem. Tu vari iesaistīt arī citus ticīgos, tos, kuri piekritīs kopā ar tevi lūgt par šiem cilvēkiem.


Lasot Apustuļu Darbu grāmatu, nav grūti pamanīt, ka pirmās apustuliskās draudzes spēks bija tieši viņu lūgšanās. Draudze lūdzās, un cilvēku dzīves mainījās acīm redzamā veidā.


Bībele runā par to, ka mums ir cīņas ieroči, kuri ir stipri Dieva priekšā dažādu cietokšņu un jebkādas augstprātīgas iedomas, kas saceļas pret Dieva atziņu, noārdīšanai. Daudzi šodien savā augstprātībā paaugstinās pār Dieva vārdu, pār draudzi un pār Dieva patiesību. Taču šī paaugstināšanās var tik gāzta ar efektīvas lūgšanas spēku.


Dievs ir pacietības Dievs, Kurš dod mums izredzes un iespēju nest augļus tai vietā, kurā katrs no mums šobrīd atrodas. Mūsu daļa ir – izmantot Dieva labvēlību, nožēlot savus neauglīgos darbus un sākt nest cienīgus grēku nožēlas augļus.


Izskatīsim fragmentu no Bībeles no Salamana Pamācībām:


„Taisnīgā auglis ir dzīvības koks, un gudrais iemanto cilvēku sirdis.” (Salamana pam.11:30).

Šī Rakstu vieta apgalvo, ka viens no redzamajiem taisnas dzīves augļiem ir – glābtas dvēseles, kuras Debesu Valstībai iemanto taisnais, kuram ir Dievišķā gudrība.


Būdams taisns, apveltīts ar Kristus prātu un Viņa dzīvību sevī, tu Dieva gudrībā vari palīdzēt atdzimt no augšienes garīgi mirušiem cilvēkiem. Vai tu esi dzīvības koks, kas nes glābtu dvēseļu augļus?


Atskaitot to, ka Dievs gaida no mums atgrieztu vai grēkus nožēlojušu cilvēku dvēseļu augļus, Viņš vēlas redzēt Savu bērnu dzīvēs arī gara augli.


Gara auglis – tas ir mainītas un pārveidotas dzīves auglis, mainīta cilvēka rakstura auglis. Ja mēs paliksim Jēzū, un Viņa vārds bagātīgi mājos mūsu sirdī, mūsu dzīve tiks radikāli mainīta. Par to liecinās tie cilvēki, kuri dzīvo vai strādā mums līdzās, tie, kuri pazīst mūs no agrākiem laikiem.


Jēzus teica:


 „No viņu augļiem jums tos būs pazīt. …”(Mateja 7:16).

Jēzus mācekļus atpazīst pēc augļiem vai viņu dzīves veida.


Vienā no savām Vēstulēm Pāvils rakstīja par to, ka mēs esam „Kristus vēstule, kuru lasa visi”.


 Vai tad mēs atkal sākam sevi slavināt? Jeb vai mums kā dažiem citiem vajadzīgas ieteikšanas vēstules pie jums vai no jums? Jūs esat mūsu vēstule, rakstīta mūsu sirdīs, saprotama un lasāma visiem cilvēkiem. Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva Garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm.” (2.Korintiešiem 3:1-3).

Kad mūsos dzīvo Kristus, un Viņa vārds (sēkla) dzīvo mūsos, – mūsos tiek izaudzēts gara auglis: mīlestība, prieks, miers, pacietība, labvēlība, žēlsirdība, ticība, pazemība, atturība.


Dievs tiek pagodināts mūsu dzīvē ikreiz, kad Viņš redz gara augļa izpausmi.


Dievs pieļauj mūsu dzīvē dažādas situācijas, un tad novēro, kā mēs šajās situācijās izturēsimies. Dievs vēro mūsu reakciju vienā vai otrā situācijā, jo tieši mūsu reakcija liecina par gara augļa klātbūtni vai neesamību mūsu dzīvē.


Dievs no jauna meklē augļus mūs dzīvē!


Turpināsim mūsu sarunu rīt!


Dieva mierā!


Mācītājs Rufus Adžiboije


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!