rulven

Grāmata

Mai 28 2012

Šajā izdevumā jūs varat lasīt par tādām tēmām, kā:

  • Mēs liecinām par Jēzu Kristu
  • Kas ir Jēzus Kristus?
  • “Es esmu ceļš”
  • Ticība Jēzum Kristum
  • Jēzus Kristus veiktā Grēku Izpirkšana
  • Skaidrās un vērtīgās patiesības

ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!