Otrdiena. Šodien draudze "Gars un Patiesība" lūdz par EVAŅĢELIZĀCIJU. Piedalies arī tu!

Otrdiena

Lūgšana par evaņģelizāciju

Lūgšana par mūsu draudzes garīgo un kvantitatīvo izaugsmi (minimums 1000 cilvēku). „Mazākais kļūs par tūkstoti, ...”(Jes.60:22).
 1. Lūgšana par žēlastību pārvarēt 200 mācekļu, kuri ziedojušies, barjeru.
 2. Lūgšana par draudzes ietekmi un autoritāti mūsu tautā.
 3. Lūgšana par to, lai Dievs jebkādus melus, apmelojumus un opozīciju attiecībā uz mūsu draudzi vērstu mums par labu; lai tiktu aizvērtas to melīgo cilvēku mutes, kuri traucē cilvēkiem pieņemt Dieva vēstījumu caur mūsu draudzi.
 4. Lūgšana par ģimenes locekļu, tuvinieku un attālu radinieku pestīšanu.
 5. Lūgšana par atvērtām durvīm mūsu kalpošanai citās Latvijas pilsētās, kā arī aiz tās robežām.
 6. Lūgšana par Dieva gudrību cilvēku dvēseļu iegūšanai un pestīšanai. Gudrais iegūst dvēseles. (Sal.pam.11:30).
 7. Lūgšana par Dieva Vārda izplatīšanos caur mūsu draudzes locekļiem.
 8. Lūgšana par mīlestību uz bojā ejošo pasauli.
 9. Lūgšana par uguni mūsu sirdīs attiecībā uz evaņģēliju.
 10. Lūgšana par cilvēku grēku nožēlu draudzes dievkalpojumos, pateicoties evaņģelizācijai.
 11. Lūgšana par draudzes kvantitatīvu izaugsmi caur evaņģelizāciju. Izaugsme - tā ir veselības pazīme. Evaņģelizācija – tā ir veselas draudzes pazīme.
 12. Lūgšana par to, lai Dievs dāvā katram cilvēkam nastu par neglābtajiem cilvēkiem un īpašu mīlestību pret tiem.
 13.  Lūgšana par to, lai Dievs sakārto pārdabiskas tikšanās ar tiem cilvēkiem, kurus Viņš sagatavojis pestīšanai caur mums.
 14. Lūgšana par to, lai glābto dvēseļu auglis mūsu dzīvē top arvien lielāks un lielāks.
 15. Lūgšana par to, lai Dievs palīdz mums nesamierināties ar to ainu, kuru mēs redzam šajā pasaulē, bet caur Evaņģēlija sludināšanu mainīt to.
 16. Lūgšana par gudrību un žēlastību draudzes celšanai visā Latvijā un aiz tās robežām.
 17. Pateicības lūgšana par draudzes izaugsmi caur evaņģelizāciju, un par to, ka Dievs draudzei pievieno izglābtos – daudz vīriešu un sieviešu no dažādām vietām un dažādiem sociālajiem slāņiem.
1

rulven

Kā nopelnīt naudu?

Jūl 5 2015

Šajā svētdienā mācītājs Rufus turpināja mācīt par finanšu sfēras pārvaldīšanu. Konkrētāk tika runāts par to, kā mēs varam nopelnīt naudu. Dieva gudrība ir praktiska un skar katru mūsu dzīves sfēru, arī naudas pelnīšanas sfēru. Vēl bez tā, Dieva gudrība ir augstāka par jebkuru citu gudrību.

Dāvids teica, ka dēļ tā, ka viņš mācījās Dieva likumus un sekoja Dieva gudrībai, viņš bija veiksmīgāks par saviem skolotājiem (Psalms 119:97-100). Dieva likums – ir pamācības grāmata dzīvei un veiksmes avots visām dzīves sfērām.

Runājot par finansēm, mēs runājam par to pārvaldīšanu Dieva labā. Bībele – tā ir Saimnieka instrukcija par to, kā mums ir jālieto un jāpārvalda Viņa īpašums. Bībelē ir teikts, ka VISS pieder Dievam, un tikai Viņš zina, kā tas ir jālieto un jāpārvalda. Dievs zina un saka mums par to, kā mēs varam finanses nopelnīt, lietot, vairot, utt. Ir vairums ar dažādām teorijām un sapratni par naudu.

Kas ir nauda?

Daudziem cilvēkiem nauda – tas ir tikai apmaiņas līdzeklis, lai iegūtu sev nepieciešamās lietas. Bet bībeliskā sapratne par naudu ir daudz dziļāka. Ja mēs izskatīsim naudu tikai kā apmaiņas līdzekli, tad tāda sapratne ietekmēs mūsu attieksmi pret naudu un novedīs pie daudzām nepareizām rīcībām. Dēļ nepareizas sapratnes un attieksmes daudzi cilvēki naudu ir paaugstinājuši augstāk par Dievu, pārvēršot to pielūgsmes objektā, un izskata to, kā laimes avotu. Ko tev nozīmē nauda – laimes avotu vai arī līdzekli, lai sasniegtu Dieva mērķus? Ja cilvēks izskata naudu kā savu laimes avotu, tad bez naudas vai naudas skaitam samazinoties, tādam cilvēkam mazināsies arī viņa laime. Cilvēks sevi māna, kad domā, ka nauda var viņam dot laimi. Uzmanīgi pētot Bībeli, jūs nekur neizlasīsiet par to, ka nauda padara cilvēku laimīgu, vai arī to, ka Dievs ir naudā ielicis laimi. Naudā nav laime, nauda piepilda tikai cilvēka vajadzības. Kā arī, paradokss ir tajā, ka jo vairāk cilvēkam ir nauda, jo vairāk vajadzību viņam rodas. Saskaņā ar Parkinsona otro likumu – izdevumi pieaug kopā ar ieņēmumiem. Paaugstinājums amatā, algas paaugstinājums, palielina arī izdevumus.

Paskatīsimies, kādus vārdus savas dzīves beigās teica ķēniņš Salamans – cilvēks, kurš bija ne tikai gudrs, bet arī pats bagātākais cilvēks uz zemes, un arī tas, kurš savas dzīves laikā izdarīja daudzas muļķības:

Salamans mācītājs 12:13-14 – Gala iznākums no visa ir šāds: bīsties Dieva un turi Viņa baušļus, jo tas pienākas katram cilvēkam! Jo Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās Savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns.

Pirms šī secinājuma Salamans teica:

Salamans mācītājs 5:10 – Ja manta vairojas, tad vairojas arī tie, kas to apēd, un kāds labums tad tam, kam tā pieder, kā tikai acīm paskatīties?

Kopā ar bagātības vai īpašuma vairošanos, vairojas arī patērētāji. Neskatoties uz to, ka uz šīs zemes par visu atbild sudrabs (Salamans mācītājs 10:19), atceraties, ka nauda pati par sevi gandarījumu un laimi nedod. Jā, mums ir vajadzīga nauda, bet Dievs vēlas, lai mēs naudu izskatām nevis kā savas laimes avotu, bet kā instrumentu Viņa mērķu piepildīšanai.      Cilvēks, kurš nesaprot naudas uzdevumu, nodarbojas ar pastāvīgu dzīšanos pēc naudas. Diemžēl, daudzi ticīgie, naudu ir nolikuši par savu elku. Kā var zināt, vai nauda jums ir kļuvusi par elku vai nē? Kad nauda ir elks, tad cilvēks ir gatavs uz visu, lai to iegūtu, tad nauda diktē un pārvalda šo cilvēku. Kad nauda ir elks, tad tā kļūst par cilvēka dzīves galveno prioritāti.        Tāds cilvēks ir gatavs ignorēt sevi, Dievu, ģimeni, lai tikai iegūtu vairāk naudu. Bet svarīgi ir saprast, ka tikai Dievs var cilvēku padarīt laimīgu.


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!