rulven

Kā nopelnīt naudu?

Jūl 5 2015

Ja cilvēks nav iekšēji bagāts, tad nauda viņu vēl vairāk paverdzinās. Ja cilvēks nav iekšēji bagāts, tad viņš nav spējīgs tikt galā ar naudu. Bieži vien nauda kļūst par nežēlīgu kungu tā cilvēka dzīvē, kurš nesaprot tās uzdevumu.     Sātans, kurš gavēņa un lūgšanu laikā kārdināja Jēzu tuksnesī, teica, lai Jēzus viņu pielūdz, un, ka par to Viņš saņems visas pasaules bagātības (Lūkas 4:5-7). Jēzus uz to atbildēja, ka Viņš pielūgs tikai Dievu, Savu Kungu, Kurš ir visa avots.  Sātans zina, ka daudzi cilvēki ir gatavi uz visu, pat pielūgt viņu, ja viņiem tiks piedāvāta bagātība. Daudzi cilvēki dēļ naudas „pārdodas”, aizmirst par savām vērtībām, pārkāpj solījumus un nodod tuvākos.

Ir svarīgi zināt, ne tikai intelekta līmenī, bet arī savā sirdī, ka tikai Dievs ir visa avots. Ja jums par to būs atklāsme, un jūs dzīvosiet saskaņā ar šo patiesību, tad patiešām būsiet bagāti. Atceraties, ka jūsu avots – nav darbs, nav vīrs vai sieva, nav neviens no cilvēkiem, bet tikai Dievs. Dāvids teica, ka Dievs ir viņa dzīvības un palīdzības avots, tāpēc gaidīja palīdzību no Viņa:

Ps. 121:1-2 – Es paceļu savas acis uz kalniem: no kurienes gan man nāks palīdzība? Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, kas radījis debesis un zemi.

Nauda nevarēs padarīt cilvēku patiesi bagātu, tāpēc, ka patiesā bagātība – ir iekšienē. Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, patiesā bagātība ir, dievbijībā un apmierinājumā.

1.Тimot.6:6 – 10 – Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest; bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Bet, kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā. Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība; dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju.

Bagāts cilvēks

Ir dievbijīgs un apmierināts cilvēks, tāds, kurš zina Dievu. Tāds cilvēks ne tikai zina par Dievu, bet arī ir Viņu iepazinis kā visa Avotu.

Pāvils saka, ka patiesi bagāts cilvēks nedarīs muļķības, bet cilvēki, kuri vēlas kļūt bagāti (nolikuši materiālo bagātību par savu dzīves prioritāti), kritīs dažādās kārdināšanās. Patiesā bagātība – ir cilvēka iekšienē.

1.Timot. 6:9 – Bet, kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā.

Dievbijīgs un apmierināts cilvēks

Ir strādīgs, nevis slinks cilvēks. Tāds cilvēks meklē iespēju nopelnīt naudu likumīgā ceļā, bet tajā pašā laikā, nekļūst šīs naudas vergs. Dzīvojot uz zemes, mums visiem ir vajadzīga nauda. Bet ir svarīgi saprast, ka galvenais naudas uzdevums ir palīdzēt mums piepildīt savu aicinājumu no Dieva. Aizejot no šīs zemes, mēs neko nepaņemsim sev līdzi, paliks tikai mūsu darbi.

Dievbijīgs cilvēks vēlas it visā izpatikt Dievam, un naudas dēļ viņš neatteiksies no patiesības. Dēļ tā, lai izpatiktu Dievam, dievbijīgs cilvēks būs pat gatavs zaudējumiem.  Pāvils teica, ka viņš ir iemācījies dzīvot gan bagātībā, gan trūkumā (Fil.4:12). Patiesi bagāts cilvēks nedzenas pakaļ bagātībai, tāpēc, ka ir iekšēji bagāts. Tādu cilvēku bagātība nevar pārvaldīt un virzīt uz postošām lietām, tāpēc, ka viņš ir brīvs savas sirds iekšienē un it visā izpatīk Dievam.

Jeremijas gr. 9:22-23 – Tā saka Tas Kungs: “Gudrais lai nelielās ar savu gudrību, stiprais lai nelielās ar savu spēku, bagātais lai nelielās ar savu bagātību! Bet, kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš Mani pazīst un zina, ka Es esmu Tas Kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību; jo uz tādiem Man ir labs prāts, saka Tas Kungs.

ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!