rulven

Kā nopelnīt naudu?

Jūl 5 2015

Visi cilvēki jau šodien ir iekšēji bagāti.

Bieži problēma ir tajā, ka nav zināšanu par to, kas jums ir un uz ko jūs esat spējīgi. Lai atklātu jūsos ielikto bagātību, ir jāsāk strādāt. Daži cilvēki grib, lai Dievs viņiem dod naudu bez piepūles. Svarīgi ir zināt, ka Dievs nedod naudu, bet spēku iegūt bagātību. (Piektā Mozus 8:18). Dievs apsola svētīt manu roku darbu (Piektā Mozus 28:12). Bez darbiem man nebūs pamats svētībām. Bet, lai darītu darbus Dievam, lai risinātu problēmas, mums ir vajadzīga gudrība, dāvanas, zināšanas, prasmes, spējas. Katru reizi, kad mēs saskaramies ar problēmu, mums ir jāierauga šajā problēmā ieliktā iespēja. Pašas bagātākās vietas uz zemes atrodas tur, kur ir lielas problēmas.

Tālāk mācītājs Rufus parādīja virkni garīgo principu, kurš ir aprakstīts Otrajā Ķēniņu grāmatā stāstā par atraitni.

Dievs svētī cilvēku, izmantojot to, kas viņam jau ir.

2.Ķēniņu gr. 4:1-2 – Un kāda sieva no praviešu mācekļu sievām kliegdama lūdza Elīsu, sacīdama: “Mans vīrs, tavs kalps, ir miris, un tu zini, ka tavs kalps bijās To Kungu. Bet nu nāk parādu piedzinējs un grib manus divus bērnus sev ņemt par vergiem!” Un Elīsa viņai atbildēja: “Ko lai es tevis labad daru? Saki man, kas ir tavā namā?” Un viņa atbildēja: “Tavai kalponei nav itin nekā namā kā tikai trauks eļļas.”

Mēs redzam, ka sievietei bija nopietnas problēmas – vīrs nomiris, milzīgi parādi, bērnus grib paņemt verdzībā. Šī sieviete gāja cerībā pie pravieša, ka viņš varēs viņai palīdzēt. Uzklausot viņas stāstu, Elīsa pajautāja par to, kas viņai pieder. Dievs izmantos to, kas jums pieder, lai izvestu jūs no problēmām un dotu brīvību. Iesākumā sieviete teica, ka, IZŅEMOT eļļas trauku, viņai nekā nav. Vārds „izņemot” liecina par to, ka sieviete nenovērtēja to, kas viņai bija. Atcerieties, ka nabadzība atnāk tad, kad mēs nenovērtējam to, kas mums pieder. Novērtējiet to, kas jums ir, palaižot to apgrozībā, – un Dievs jūs svētīs.    

Nosakiet to, kādas problēmas jūs varat risināt.

Nosakiet, kāda ir jūsu dzīves pieredze, – un ne tikai to, kas bijis labi jūsu dzīvē, bet arī jūsu kritienus, neveiksmes.  Atcerieties, ka tas viss var palīdzēt citiem cilvēkiem. Dzīves pieredze – tā ir tā, ko nevar iegūt lasot grāmatas, tā ir jūsu patiesā bagātība.

2.Ķēniņu gr. 4: 3-5 – Tad viņš sacīja: “Ej un aizņemies sev traukus no citiem, no saviem kaimiņiem, bet tikai tukšus traukus – un nelūdz to par maz. Un tad ieej namā un aizslēdz durvis aiz sevis un aiz abiem saviem dēliem, un sāc liet visos tajos traukos, un to, kas ir pilns, liec pie malas.” Tad tā no viņa aizgāja un aizslēdza durvis aiz sevis un aiz saviem dēliem; un tie viņai pienesa traukus, bet viņa pati tikai pildīja.

 


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!