rulven

Kā nopelnīt naudu?

Jūl 5 2015
3.      Ir jāiemācās ekonomēt.

Naudu var nopelnīt ne tikai ar darbu, bet arī ekonomējot. Ieekonomētā nauda – tas ir tas pats, kas nopelnīta nauda. Ir jāprot ierobežot un samazināt savu apetīti. Gudrais sakrāj, bet muļķis – izšķērdē. Netērējiet visu, kas nokļūst jūsu rokās. Tam ir jābūt jūsu dzīves principam. Atcerieties, ka dārgumi rodas no gudrības un prasmes uzkrāt.

4.      Ir jāprot sevi disciplinēt.
Salamana pamāc. 21:17, 20 – Kas labprāt dzīvo priekos, tam pietrūks, un, kas mīl vīnu un eļļu, tas nekļūst bagāts… Īsteni gudra cilvēka namā ir mīlīgas iekārojamas lietas un eļļa, bet nepraša to visu izšķiež.

 

Gudrība un disciplinētība finanšu jautājumā aizved pie uzplaukuma, bet muļķība – pie nabadzības.

Salamana pamāc. 25:28 – Vīrs, kas savu garu nevar savaldīt, ir kā atklāta pilsēta, kuras mūri ir sagrauti.
5.      Gudru ieguldījumu svarīgums.

Ir svarīgi iemācīties ne tikai ekonomēt naudu, bet arī izdarīt pareizus naudas ieguldījumus.


Ja mēs sekosim Dieva gudrībai, tad Viņš mūs svētīs. Mums ir jābūt paklausīgiem tam, ko Dievs saka. Atceraties, ka jūs esat bagāti, ja jūs dzīvot dievbijīgi un apmierināti, kad bagātināties attiecībās ar Dievu. Attiecības ar Dievu, nevis nauda, padara cilvēku laimīgu. Dievbijīgs cilvēks var pazaudēt visu naudu, un pēc tam atkal pacelties, ja paļausies uz Dievu, un attīstīsies attiecības ar Viņu. Dievs dod bagātību tiem, kuri strādā, kuri kalpo un palīdz cilvēkiem. Nauda plūst pie tiem, kuri prot disciplinēt sevi naudas jautājumā, kuri prot ekonomēt, un kuri prot gudrībā izdarīt pareizus ieguldījumus. Lai Dievs palīdz katram no mums saņemt dziļu atklāsmi par šo vēstījumu, un palīdz dzīvot saskaņā ar Viņa patiesību.


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!