Otrdiena. Šodien draudze "Gars un Patiesība" lūdz par EVAŅĢELIZĀCIJU. Piedalies arī tu!

Otrdiena

Lūgšana par evaņģelizāciju

Lūgšana par mūsu draudzes garīgo un kvantitatīvo izaugsmi (minimums 1000 cilvēku). „Mazākais kļūs par tūkstoti, ...”(Jes.60:22).
 1. Lūgšana par žēlastību pārvarēt 200 mācekļu, kuri ziedojušies, barjeru.
 2. Lūgšana par draudzes ietekmi un autoritāti mūsu tautā.
 3. Lūgšana par to, lai Dievs jebkādus melus, apmelojumus un opozīciju attiecībā uz mūsu draudzi vērstu mums par labu; lai tiktu aizvērtas to melīgo cilvēku mutes, kuri traucē cilvēkiem pieņemt Dieva vēstījumu caur mūsu draudzi.
 4. Lūgšana par ģimenes locekļu, tuvinieku un attālu radinieku pestīšanu.
 5. Lūgšana par atvērtām durvīm mūsu kalpošanai citās Latvijas pilsētās, kā arī aiz tās robežām.
 6. Lūgšana par Dieva gudrību cilvēku dvēseļu iegūšanai un pestīšanai. Gudrais iegūst dvēseles. (Sal.pam.11:30).
 7. Lūgšana par Dieva Vārda izplatīšanos caur mūsu draudzes locekļiem.
 8. Lūgšana par mīlestību uz bojā ejošo pasauli.
 9. Lūgšana par uguni mūsu sirdīs attiecībā uz evaņģēliju.
 10. Lūgšana par cilvēku grēku nožēlu draudzes dievkalpojumos, pateicoties evaņģelizācijai.
 11. Lūgšana par draudzes kvantitatīvu izaugsmi caur evaņģelizāciju. Izaugsme - tā ir veselības pazīme. Evaņģelizācija – tā ir veselas draudzes pazīme.
 12. Lūgšana par to, lai Dievs dāvā katram cilvēkam nastu par neglābtajiem cilvēkiem un īpašu mīlestību pret tiem.
 13.  Lūgšana par to, lai Dievs sakārto pārdabiskas tikšanās ar tiem cilvēkiem, kurus Viņš sagatavojis pestīšanai caur mums.
 14. Lūgšana par to, lai glābto dvēseļu auglis mūsu dzīvē top arvien lielāks un lielāks.
 15. Lūgšana par to, lai Dievs palīdz mums nesamierināties ar to ainu, kuru mēs redzam šajā pasaulē, bet caur Evaņģēlija sludināšanu mainīt to.
 16. Lūgšana par gudrību un žēlastību draudzes celšanai visā Latvijā un aiz tās robežām.
 17. Pateicības lūgšana par draudzes izaugsmi caur evaņģelizāciju, un par to, ka Dievs draudzei pievieno izglābtos – daudz vīriešu un sieviešu no dažādām vietām un dažādiem sociālajiem slāņiem.
1

rulven

Kā uzvarēt nepārliecinātību?

Jūl 12 2015

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Rufuss Adžiboije runāja par to kā cilvēks  var tikt galā savā dzīvē ar neaizsargātību un nepārliecinātību. Mūsu dzīvē notiek dažādas situācijas, un Dievam ir atbildes un risinājumi uz visiem mūsu jautājumiem un grūtībām.

Neaizsargātības un nepārliecinātības sajūta par savu nākotni ir pazīstama katram cilvēkam. Vientuļa sieviete ar grūtībām iemieg naktī, jo baidās no katra trokšņa. Puisēns atnāk pirmajā dienā uz skolu, ienāk klasē un redz, ka visi skatās uz viņu un kāds pat smejās. Un puisēns nolemj, ka viņi smejās par viņu. Tādu piemēru ir daudz. Tas notiek ar dažāda vecuma, profesiju utt. cilvēkiem. Kas tas ir? Tā ir neaizsargātības sajūta. Cilvēks var ārēji izskatīties pārliecināts un drošs, bet savā iekšienē būt pārpilns baiļu, nepārliecinātības par savu nākotni. Jauna meitene iemīlās puisī un gaida no viņa zvanu. Bet zvana nav. Viņa pārdzīvo, visa uzmanība vērsta uz telefonu, bet nekas nenotiek. Un tūlīt rodas domas – es esmu neglīta, viņam ir uzradusies cita. Cilvēks ir piepildīts ar negatīvām domām un fantāzijām. Bet Dievs vēlās, lai mēs lūkojamies nākotnē ar optimismu, ticību labākajam. Bet kas priekš tā ir jādara? Kā mums pārvarēt šo neaizsargātību, kompleksus, bailes? Brīvus no visas šīs nevajadzīgās bagāžas mums var darīt tikai Dieva Vārda patiesība. Bībelē ir teikts, ka tikai Dieva patiesības atziņa dara mūs brīvus. Izlasiet visu 27 Psalmu. Tas ir ļoti interesants Psalms, kurš sākas ar drosmīgiem Dāvida paziņojumiem par to, kas priekš Viņa ir Dievs. Rodas iespaids, ka Dāvidam ir svešas jebkādas bailes.


Ps. 27:1-3 – Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties?
Kad ļaundari, mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm; kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības.

Bet, sākot ar 7 pantu šis drosmīgais tonis sāk mainīties uz pesimistiskāku.

Ps. 27:7-10 – Uzklausi, ak, Kungs, manu balsi, kad es saucu, esi man žēlīgs un atbildi man!  Mana sirds turas pie Tava vārda: “Meklējiet Manu vaigu!” Es meklēju, Kungs, Tavu vaigu.  Neapslēp no manis Savu vaigu un neatstum Savu kalpu dusmās – Tu esi mans palīgs! Neatmet mani un neatstāj mani, Tu Dievs, mans pestītājs!  Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad Tas Kungs mani pieņems.

Šis Psalms parāda cilvēka dvēseles reālo ainu. Katram cilvēkam mēdz būt tāds stāvoklis, kad viņš jūtās drosmīgs un bezbailīgs. Taču katram no mums mēdz būt arī tādi momenti, kad mēs esam piepildīti ar bailēm un nepārliecinātību. Pat Jēzus dzīvē bija tādi brīži, kad Viņš teica, ka Viņa dvēsele skumst.

Bībelē netiek runāts par to, ka ticīga cilvēka dzīvē viss būs gludi. Katram no mums ir vājības, grūtības, spiedoši apstākļi vai neatrisinātas problēmas. Mums ir tādas dzīves sfēras, kurās mēs vēl cīnāmies gaidīdami uz uzvaru. Ir kādi kompleksi, ar kuriem mēs vēl cīnāmies. Un tā ir dzīves realitāte. Un Dievs saka, ka ta sir normāli. Bet sātans grib, lai visu šo grūtību dēļ tu justos nepārliecināts. 


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!