rulven

Kā uzvarēt nepārliecinātību?

Jūl 12 2015

Lasot uzmanīgi 27 Psalmu, mēs varam redzēt , ka Dāvids iesākumā paziņoja par savu pozīciju attiecībā pret ārējo pasauli, kas balstījās uz galveno šīs pārliecības avotu – uz Dievu. Uzvaru un pārliecību mēs varam atrast un iemantot tikai Dievā. Tikai Dievā mēs varam atrast aizsardzību un brīvību no jebkādiem kompleksiem. Dāvids drosmīgi apgalo, ka viņš nekad nebīstas un nebaiļojas. Dāvids par to runāja ne tāpēc, ka gribēja lielīties, bet tāpēc ka zināja kādu svarīgu patiesību. Dāvida pārliecība bija balstīta uz ticību Dievam. Viņa drosme un pārliecība balstījās uz ciešām attiecībām ar Dievu. Par nožēlu daudzi ticīgie izsaka daudz dažādu skaistu apgalvojumu, lozungu, kuriem nav nekāda pamatojuma. Ir svarīgi dzīvot ne ar lozungiem, bet saturu  – attiecībām ar Dievu.

Pravietis Ēlija aizgāja pie ķēniņa Ahaba un teica, ka drīz sāksies lietus. Tajā brīdī cilvēki gaidīja lietu jau 3.5 gadus un bija briesmīgs sausums. Ēlijas paziņojums par lietu – tas nebija tikai skaists lozungs, bet tas nāca no Vārda, ko Ēlija saņēma no Paša Dieva. Šim apgalvojumam bija pamatojums – vārds no Dieva un tuvas attiecības ar Dievu. Pēc šī paziņojuma Ēlija uzkāpa kalnā un sāka zemoties un lūgt Dievu. Ja jūs izsakat kādus skaļus paziņojumus, tad jums ir jābūt pārliecinātiem par to, ka jums ir dziļas attiecības ar Dievu un ka šis vārds nāk no Paša Dieva. Priekš tā jums ir jābūt piepildītiem ar Dieva Vārdu un jums ir jādzīvo pēc Viņa principiem. Ēlija uzkāpa kalnā, lai meklētu Dieva vaigu un pateiktos par lietu pēc Dieva Vārda. Un lietus atnāca. Pravietis Ēlija nepalika kaunā, tāpēc ka it visā un līdz pat galam paļāvās uz Dievu.

Dāvids ir piemērs priekš mums. Apskatīsim 27 Psalmā 4 Dāvida apgalvojumus, kuri var palīdzēt mums pārvarēt nepārliecinātību dzīvē.


  1. Vienu tikai es zinu,- es zinu manu Dievu (Pants 1-3)

Psalmu dziedonis zināja par savām problēmām Dievā. Ienaidnieki viņu ielenca un bija daudz iemeslu, lai justos nepārliecināti. Bet Dāvida nepārliecinātību kompensēja viens svarīgs fakts –  viņš kaut ko zināja.

  • Dāvids zināja, ka Tas Kung sir viņa gaisma un viņa glābšana;
  • Dāvids zināja, ka Tas Kung sir viņa dzīves patvērums.

Dāvida dzīvē bija daudz kas tāds ko viņš nezināja, bet vienu viņš zināja skaidri, ka Tas Kungs ir viņa dzīves gaisma un patvērums.

Ps. 27:1 –   Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties?

Ir ļoti svarīgi tas ko tu zini par Dievu, jo tas nosaka tavu garīgās pasargātības līmeni. Un otrādi, tas ko tu nezini, nosaka tavas neaizsargātības līmeni. Atcerieties, ka zināšanas ļoti daudz ko nozīmē. Runājot par zināšanām, tiek domāta mūsu Dieva atziņas pieredze, nevis intelektuālās zināšanas. Mēs varam daudz ko zināt par Dievu, bet tā arī neiepazīt Viņu personīgi. Zināšanas par kurām mēs šobrīd runājam, – tā ir tava personīgā pieredze ar Dievu, tavas personīgās attiecības ar Dievu.

Dāvidam bija personīgā pieredze – viņš iepazina Dievu kā gaismu, kā savas dzīves patvērumu. Šīs zināšanas palīdzēja Dāvidam justies pasargātam. Cilvēks, kurš staigā un dzīvo tumsā, nevar justies pārliecināts. Bet tad, kad ir gaisma, tad nebaida nekāda tumsa. Dāvidam bija Dieva atziņa personīgā līmenī. Lai būtu pasargāts un brīvs no jebkāda veida kompleksiem ir ļoti svarīgi personīgi pazīt To Kungu. Kas priekš tevis ir Tas Kungs?  Dāvids personīgi zināja To Kungu un to, Kas Viņš ir. Apustulis Pāvils arī teica, ka viņš zina Kam viņš ir noticējis un uz ko ir spējīgs Dievs.

Kad mēs aizmirstam to, Kas ir Dievs, to, ko Viņš mums ir apsolījis, tad mēs kļūstam bikli un jūtamies neaizsargāti. Bet tad kad piepildamies ar zināšanām par Dievu un Viņa spējām, tad mēs stiprināmies ticībā un rīkojamies drosmīgi. Mēs esam iepazinuši Dievu, Kurš ir spējīgs izliet Savu gaismu tumsības laikā. Šī gaisma ir DIEVA Vārda patiesība, kas mūs atbrīvo.

Dāvids teica, ka viņš vienmēr paļausies uz To Kungu, – neskatoties uz dzīves problēmām un ienaidniekiem, kas pastāvīgi viņu ielenca. Sauls meklēja Dāvidu un gribēja viņu nogalināt.

Dāvida dzīvē bija laiks, kad ilgākā laika posmā viņu vajāja Sauls un pat gribēja viņu nogalināt. Bet Dāvids nebaidījās, jo zināja, ka personīgi pazīst Dievu, – tas bija viņa glābiņš no jebkāda veida neaizsargātības. Pateicoties šīm zināšanām Dāvids uzvedās pārliecinoši visās situācijās.


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!