rulven

Kā uzvarēt nepārliecinātību?

Jūl 12 2015

Neviens nevar uzdāvināt mums šo atziņu, tai ir jābūt personīgai atziņai.

Bībele aicina mūs staigāt gaismā. Kas ir gaisma? Dievs ir gaisma un Viņā nav nekādas tumsības. Jēzus teica, ka katrs, kas sekos Viņam (gaismai), nenomaldīsies. Bībelē par gaismu arī tiek saukts Dieva Vārds. Gaismā nav nekādu baiļu. Katru reizi, kad izjūtam bailes, – mēs dzīvojam tumsā. Tikai Dieva patiesība padzen jebkādu tumsu. Tieši tāpēc, ir tik svarīgi piepildīt sevi ar patiesību par to, kas ir mūsu Dievs, un kas es esmu Viņā. Dzīves izpratni un priekšstatus par sevi un cilvēkiem ir jābūvē ne uz jūtām, bet uz atklāsmes par Dieva Vārdu, kas ir gaisma no Dieva. Ja Dieva Vārds mājos tavā sirdī, tad šis Vārds tev pastāvīgi atgādinās par to, kas ir mūsu Dievs un kā Viņš skatās uz tevi. Ja es nepiepildīšos ar Vārdu, tad ienaidnieks noteikti izmantos tukšumu tavā sirdī, lai bombardētu mūs ar lepnību un citām nepareizām lietām. Atcerieties, ka Dieva Vārds – tā ir gaisma.

Bībele arī runā par to, ka prieks – arī ir gaisma no Dieva. Prieks Tai Kungā ir mūsu spēks no Viņa, bet Tas Kung sir mana gaisma. Tas Kungs ir mana glābšana. Tas Kungs ir manas dzīves patvērums. Šo patiesību zināšana ir brīvības avots. Ja tev būs personīga Tā Kunga un Viņa Vārda atziņa, tad tu būsi pārliecināts jebkurā situācijā. Tava uzvedība un reakcija problēmu laikā norāda uz to, cik daudz tu esi iepazinis To Kungu. Dāvids teica, ka viņš ne no viena un ne no kā nebaidās, tāpēc ka personīgi pazīst Savu Kungu. Jesaja grāmatā mēs lasam:

Jesaja 50:7-11 – Bet Dievs Tas Kungs man palīdz, tādēļ es nenokļuvu kaunā, tādēļ es apcietināju savu seju kā akmeni, jo es zināju, ka nepalikšu kaunā.
Tiešām, tuvu man ir Viņš, kas mani attaisno. Kas tiesāsies ar mani? Lai nāk, mēs stāsimies kopā tiesas priekšā! Kas grib apšaubīt manas tiesības? Lai viņš panāk šurp!
Redzi, Dievs Tas Kungs man palīdz; kas atzīs mani par vainīgu? Tiešām, tie visi sadils un sabirzīs kā drēbe, kodes viņus sagrauzīs. Kas jūsu starpā bīstas To Kungu? Lai tas uzklausa Viņa kalpa balsi, kas staigāja visdziļākā tumsā, kur nebija neviena gaismas stara, bet viņš tomēr piesauca Tā Kunga Vārdu un paļāvās uz savu Dievu!
Tik tiešām, jūs visi esat ļaudis, kas kurat uguni un raidāt ugunīgas bultas! Dodieties tad nu paši savas uguns liesmās un to bultu kvēlē, kuras jūs esat aizdedzinājuši! To jums nolikusi Mana roka, ka jums jāguļ sāpēs.

Cilvēka Dieva iepazīšanas līmenis nosaka viņa pārliecinātības līmenī dzīvē. Staigājot tumsā, bailēs, cilvēks dzīvos mocībās, tāpēc ka Bībelē ir teikts, ka bailēs ir mocības. Ja mēs staigāsim gaismā, tad mēs nebaidīsimies un nejutīsim mocības. Nav citas gaismas, kā tikai gaisma no Tā Kunga vaiga. Ja mēs staigāsim šajā gaismā, tad mēs nepaliksim kaunā un tad Dievs palīdzēs mums pārvarēt visu to, kas mums traucē iet uz priekšu.

Otrā mācība, kuru mēs varam mācīties no Dāvida dzīves:

  1. Vienu es izlūdzos no Tā Kunga,- ka es varu palikt Tā Kunga namā (klātbūtnē) visu mūžu( 4-6 pants).

Pastāvīga palikšana Dieva klātbūtnē – tā ir mūsu drošības vieta.

Dāvids teica:

Ps.27:4-5 – Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt Tā Kunga namā visu savu mūžu, skatīt Tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā vietā,
jo Viņš mani apslēpj Savā mājoklī ļaunā dienā, Viņš mani sargā Savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klintskalna.

Mēs redzam, ka Dāvids prasīja Dievam – palikt Dieva Namā, meklēt Viņu un uzlūkot Viņa krāšņumu.

Dažas situācijas mūsu dzīvē nemainās uz labo pusi, tāpēc ka mēs aizmirstam palikt Dieva klātbūtnē. Cilvēki, kas pavadīs laiku ar Dievu, Viņa klātbūtnē, un kuri sekos Viņa norādījumiem, – atradīsies Dieva apsardzībā.

Ir svarīgi kultivēt sevī pastāvīgu palikšanu Dieva klātbūtnē. Nekas cits mūs nevar tā pasargāt, kā to var izdarīt Dieva klātbūtne. Bet svarīgi ir saprast, ka Dieva klātbūtne tavā dzīvē nebūs tikai tāpēc, ka tu sauc sevi par ticīgu cilvēku. Dāvids maksāja milzīgu cenu, lai paliktu Dieva klātbūtnē. Jēzus teica Saviem mācekļiem:

Jāņa 15:7 – Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks.

Vārds «ja» norāda uz to, ka ir nosacījumi. Mums kaut kas ir jādara, lai Dieva klātbūtne mājotu mūsu dzīvēs. Ko jūs personīgi priekš tā darat? Dieva klātbūtne – tas ir jūsu brīvības pamats no visiem nepilnvērtības kompleksiem, bailēm, nepārliecinātības sajūtas un neaizsargātības. Dieva klātbūtne apklāj mūsu trūkumus.


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!