rulven

Ūdens kristību mērķis un spēks

Jūn 28 2015

Jēzus Nikodēmam teica, ka tam ir jāpiedzimst no augšienes, citādi neredzēt tam Dieva Valstības. Piedzimšana no augšienes – tas nav tas, kas ieliek cilvēku Dieva Valstībā. Piedzimšana no augšienes sniedz cilvēkam iespēju un spēju redzēt Dieva Valstību. Tas, ka tu redzi Dieva Valstību, nenozīmē, ka tu atrodies šajā Valstībā. Pamatojoties uz augšminēto Rakstu vietu, mums jāsaprot, ka mums vajadzīgs kas vairāk par piedzimšanu no augšienes. Jēzus teica:

Jāņa ev. 3:5 – Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!

Ja cilvēks nepiedzims no augšienes, tad viņš neredzēs Dieva Valstību. Bet, ja cilvēks neatdzims ūdenī un Garā, tad tas nevarēs ieiet Dieva Valstībā. Bībelē ir teikts:

1.Jāņa 5:7-8 – Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs: Tēvs, Vārds un Svētais Gars, un šie trīs ir viens. Un trīs ir, kas liecina virs zemes: Gars, ūdens un asinis, un šie trīs ir kopā.

Mēs redzam, ka par mums „trīs ir, kas dod liecību debesīs” – Tēvs, Vārds un Svētais Gars, un „trīs ir, kas liecina virs zemes”, – gars, ūdens un asinis.

Pirmais, ar ko cilvēks saskaras piedzimstot no augšienes – tās ir Jēzus Asinis, kuras šķīsta viņu no grēkiem. Ir svarīgi zināt, ka nav grēku piedošanas bez Jēzus Asiņu izliešanas. Kad cilvēkam tiek piedoti viņa grēki, viņa acis pirmoreiz atveras un viņš ierauga Dieva Valstību. Bet, vēl bez Kristus Asinīm, svarīgi ir arī ūdens un gars, kuri palīdz cilvēkam ieiet Dieva Valstībā. Šie trīs – gars, ūdens un asinis – liecinās par mums virs zemes.


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!