rulven

Ūdens kristību mērķis un spēks

Jūn 28 2015

Katrai kristībai ir savs uzdevums. Kad Izraēla bērni izgāja caur Sarkano jūru, viņi uzreiz nenonāca Apsolītajā zemē, bet no sākuma nokļuva tuksnesī. Lai izietu no tuksneša un ieietu Apsolītajā zemē, viņiem bija jāiziet caur kristību – jāiziet caur Jordānu.

Ūdens kristībai ir spēks. Ūdens kristība sagrauj visas vecās važas cilvēka dzīvē. Kristību spēks atjauno cilvēka prātu, kā arī sagrauj dumpi un nepakļaušanos cilvēka sirdī.  Bez ūdens kristības nav iespējams iziet no vecā garīgā līmeņa un ieiet jaunajā.

Pateicieties Dievam un priecājieties par to, ka Viņš jums atklāj ūdens kristību mērķi un spēku. Ūdens kristība atnes izmaiņas cilvēka dzīvē. Dieva Gara spēks, kas atbrīvojas caur ūdens kristību, maina cilvēka dzīvi. Pateicieties Dievam par šo vārdu, kuru Viņš jums šodien sūtīja, lai atklātu patiesību par ūdens kristību, lai sagrautu visus cietokšņus cilvēku dzīvēs. Pateicieties Dievam par to, ka cilvēku dzīves tiks izmainītas, vecie ieradumi sagrauti, nepaklausīgās mutes iegūs glābšanu – caur Viņa varenā spēka izliešanos.

Atcerieties, ka Dieva Vārds ir dzīvs, un darbojās. Tāpēc, neapcietiniet savu sirdi, kad dzirdat Viņa Vārdu, bet esiet paklausīgi šim Vārdam. Visu, ko Dievs jums saka darīt, dariet to. Paklausība Vārdam darbojas un piepilda cilvēka dzīvi ar jauno no Dieva.


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!