Kas mēs esam

Kristiešu draudze “Gars un Patiesība” ir pilna evaņģēlija draudze, kura oficiāli ir reģistrēta 1999. gada 30. jūnijā, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu departamentā. Pirmais publiskais draudzes dievkalpojums notika 1999. gada 29. novembrī.

Par jauniešiem!

Mēs esam tik dažādi, cits šeit ir jau no bērnu dienām, cits ir nesen atnācis, bet mūs visus vieno degsme kalpot Dievam! Esam jaunieši no draudzes „Gars un Patiesība” vecumā no 16 gadiem, kas vēlas ņemt aktīvu dalību redzējumā, ko Dievs ir devis mūsu mācītājam. Mēs esam kā viena liela ģimene, brāļi un māsas, kas viens otru garīgi stiprina, palīdz un atbalsta grūtos brīžos.

Bezatbildības epidēmija

Pieaugoša problēma visā mūsu sabiedrībā šodien – ir vienaldzība. Salīdzinājumā ar iepriekšējām paaudzēm, studenti šodien ir daudz mazāk ziedojušies studiju nodarbībām. Kalpotāji ir mazāk uzticami savu uzdevumu veikšanā vai pat nākšanā uz darbu. Un ticīgie ir mazāk kategoriski draudzes apmeklēšanā. Iemesls slēpjas tajā, ka cilvēki šodien, īpaši jauni cilvēki, sajūt mazāku nepieciešamību uzņemties uz sevis atbildību. Viņiem ir vāja ziedošanās pret saviem pienākumiem.

Kas lielās, lai lielās ar To Kungu!

«Raugait, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo. Bet, kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros; un, kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros; un, kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas; lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Pateicoties Viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu, lai būtu, kā ir rakstīts: kas lielās, tas lai lielās ar To Kungu.» (1Kor.1:26-31)