Ikdienas vārds

Ļoti svarīgi ir tas, kam mēs vairāk ticam, – tam, ko saka Dievs, vai arī tam, ko sakām mēs paši!

Izskatīsim dažus izteicienus, kurus mēs bieži lietojam, un aplūkosim, ko par to pašu saka Dievs Savā Vārdā.

*TU SAKI: „Tas nav iespējams!”

*DIEVS SAKA: „Dievam viss ir iespējams!”

*Bībeles pants: Lūkas 18:27

„Bet Viņš atbildēja: “Kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam.”