Dievkalpojuma pārskats

Tie, kas vēlas palikt Dieva Valstībā, tiem NĀKAS iziet cauri daudz bēdām.
Mums arī ir jābūt stipriem ticībā. Nav iespējams ieiet Dieva Valstībā bez ticības — tā ir tava dabiskā reakcija uz grūtībām vai pārbaudījumiem. Ticība ir pārliecība par to, ka Dievs izdarīs to, ko Viņš ir apsolījis, neskatoties ne uz ko. Ar cilvēku, kas turas stipri savā ticībā, nav iespējams manipulēt ar ārējiem faktiem.

Dievkalpojuma pārskats

Dievs vēlās, lai mēs visās lietās paļaujamies uz Viņu un būtu atkarīgi no Viņa. Dievs vēlās lai mēs vienmēr būtu ar Viņu. Dievam ir plāns priekš mums un šis plāns bija jau pirms mūsu ierašanās šeit uz zemes. Dieva plāns nav mainījies. Dieva plāns ir piepildīt zemi ar cilvēkiem pēc Dieva tēla un līdzības, kuri izplatīs Dieva Valstību.

Dievkalpojuma pārskats

Svētdienas dievkalpojumu mācītājs Rufus iesāka ar uzmundrinājuma vārdu par to, ka mūsu lielākā bagātība ir Jēzus Kristus, Kas dzīvo mūsos. Patiesa bagātība ir pārbaudītas attiecības ar Dievu, draudzība un tuvas attiecības ar Viņu. Cilvēks kļūst īpašs, kad Viņam ir dzīvas attiecības ar Dievu un tad vairs nav svarīgi, kā viņu novērtē pārējie. Nav nekā briesmīgāka, kā pazaudēt attiecības ar Dievu.

Atslēgas uz pārmaiņām (mācītājs Morgans Karlsons).

Mūsu draudzē sludināja kalpotājs no Zviedrijas — mācītājs Morgans Karlsons. Dievs viņu aicināja pilna laika kalpošanā agrā jaunībā. Viņš ir mācītājs un evaņģēlists. Vinam ir bijusi personīga tikšanās ar Dievu 19 gadu vecumā, pēc kuras visa viņa dzīve pilnībā izmainījās.

Jaunā Jēzus paaudze (Evans Osemwegie)

Dievam priekš katra no mums ir plāns, un Viņš vēlās, lai katrs no mums šo plānu piepilda.
Evans runāja par Kristus rakstura veidošanas nozīmi, kas prasīs no mums piepūli un disciplīnu. Dievs vēlās uzcelt mūsu sirdīs tādu namu, kurā Viņš mājos.

Soļi, kā atbrīvoties no vecā cilvēka (mācītājs Rufus Adžiboije)

Pēc Dieva uzdevuma, mācītājs kalpoja Zambijā (Āfrikā), un Amerikā, kur nesa vēstījumu par Dieva Valstību. Dievs izlēja Savu žēlastību un gudrību caur viņa kalpošanu un bagātīgi svētīja daudzus cilvēkus šajās valstīs.

Mācītājs runāja par Dieva godības izpausmes nozīmi mūsu dzīvēs, un arī par to, kā mums atbrīvoties no mūsu vecās dabas, vecā dzīvesveida.

Cilvēka pašnovērtējums (mācītājs Rufus Adžiboije)

Mācītājs Rufus runāja par to, ka patiesiem pielūdzējiem ir jāpielūdz Dievs garā un patiesībā. Bet tas ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja cilvēkam ir personīga atklāsme par to, Kas ir Dievs personīgi priekš viņa, un ko Viņš ir izdarījis. Dieva pielūgsme ir saistīta ar manas atklāsmes un atziņas līmeni.