Uzticības un vairošanas principi – 2. daļa

Šajā vārdā ir mierinājums Dieva bērniem, un vienlaikus tas ir aicinājums šīs tumsības pasaules varām un valdībām. Ar šo tumsu var tikt galā tikai Dievs – caur Savu Draudzi. Un tajā apslēpta Viņa gudrība. No augšminētā psalma mēs redzam, ka mums ir Dieva atziņas cerība un sadraudzība ar Viņu, bet tā visa nav cilvēkiem, kuri vēl nav izlīdzinājušies ar Dievu.

Uzticības un vairošanas principi

Šajā svētdienā mācītājs Rufus runāja par dažiem Dieva principiem un, konkrēti, – par uzticības un pavairošanas (vairošanas) principiem. Uzticība noved pie pavairošanas, un tas attiecas uz visām mūsu dzīves sfērām. Pavairošana – tā ir balva no Dieva par uzticību. Būt uzticīgam nav viegli un bieži vien nav sevišķi ērti.

Ūdens kristību mērķis un spēks

Šajā svētdienā sludināja kalpotājs no Amerikas – apustulis Džons Bonne. Viņš runāja par ūdens kristību svarīgumu, mērķi un spēku. Daudzi cilvēki neizprot ūdens kristību nozīmīgumu un mērķi, uzskatot to par mazsvarīgu. Bet, ja mēs uzmanīgi izstudēsim Rakstus, tad ieraudzīsim, ka ūdens kristība slēpj sevī varenu spēku un svētības no Dieva.

Topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā (Evaņģēlists Ēriks Kasto)

Šajā svētdienā draudzē kalpoja evaņģēlists no Amerikas — Ēriks Kasto. Viņš kalpo daudzās pilsētās un valstīs, sludinot vēsti par pestīšanu caur ticību Jēzum Kristum. Mācītājs Ēriks uzmundrināja draudzi ar Dieva Vārdu, aicinādams nepagurt sekošanā Dievam un turpināt kalpot Viņam. Dievs vēlās vest mūs no spēka spēkā, no slavas slavā, no ticības ticībā. Par to daudzkārt ir teikts Bībelē.

Ticības spēks, kas maina

Mācītājs Rufus runāja par to, cik svarīgi ir ticēt un attīstīt ticību Dievam un Viņa Vārdam. Pastāv dažāda izpratne par vārdu „ticība”, un tas tiek interpretēts dažādi. Bet ir svarīgi zināt, ko par ticību saka Bībele. Bībeles ticība – tā ir ticība, kas izmaina cilvēka dzīvi.

Tava laime ir atkarīga no tā, kā labad tu dzīvo!

Šo svētdien mācītājs Rufus dalījās ar pamācības vārdu. Viņš teica, ka ļoti svarīgi ir alkt pēc Dieva un Viņa klātbūtnes. Ir svarīgi izbaudīt un iepazīt to, cik Dievs ir labs pret katru no mums. Sarežģīti apstākļi, problēmas un grūtības grib katram no mums skaļā balsī paziņot, ka – Dievs tevi nemīl, ka Viņš ir aizmirsis par tevi un nemaz nerūpējas par tevi, ka Dievam ir daudz svarīgākas problēmas. Tā ir mūsu ienaidnieka – sātana, kuru Bībele sauc par meli, balss.

Steigsimies uz pilnību

Šo svētdien mācītājs runāja par to, cik svarīgi ir attīstīties un tiekties uz pilnību Dievā. Mūsu kristīgā dzīve – tas ir ceļš, tas ir ceļojums. Mums jābūt pastāvīgā kustībā (virzībā), un tai pašā laikā svarīgi ir zināt un saprast, kurp mēs ejam. Mēs virzāmies uz konkrētu mērķi – mūžīgo dzīvību.

Soļi, kā atbrīvoties no vecā cilvēka (mācītājs Rufus Adžiboije)

Pēc Dieva uzdevuma, mācītājs kalpoja Zambijā (Āfrikā), un Amerikā, kur nesa vēstījumu par Dieva Valstību. Dievs izlēja Savu žēlastību un gudrību caur viņa kalpošanu un bagātīgi svētīja daudzus cilvēkus šajās valstīs.

Mācītājs runāja par Dieva godības izpausmes nozīmi mūsu dzīvēs, un arī par to, kā mums atbrīvoties no mūsu vecās dabas, vecā dzīvesveida.

Sāc ar sevi! (Daina Eglīte)

Šajā svētdienā sludināja bērnu kalpošanas līderis Daina Eglīte. Viņa dalījās ar vārdu, par to, cik svarīgi ir iedziļināties sevī un veidot savu dzīvi pēc Dieva Vārda standartiem.

Reliģiozas dzīves ierobežojumi (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Mācītājs Rufus svētdienas dievkalpojumu sāka ar jautājumu: „Kādam nolūkam šodien katrs no mums gaida vārdu no Dieva?” Dieva Vārds ir vajadzīgs tikai tiem cilvēkiem, kuri grib un ir gatavi mainīties, jo citādi dzirdētais vārds tikai nocietinās mūs un padarīs augstprātīgus. Daba pasludina Dieva godību. Un mēs redzam, ka viens un tas pats spēks dabā vienā gadījumā var atnest labumu, bet citā gadījumā – sagrāvi. Piemēram, ūdens dod iespēju cilvēkam pilnvērtīgi dzīvot, veldzēt slāpes, bet ūdensplūdu gadījumā atnes milzīgus postījumus un nāvi.