Kas ir Ferisieši? (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Daudzās Bībeles Rakstu vietās mēs lasām par to, ka Dievs brīdināja Savu tautu par septiņām tautām, ar kurām tiem nāksies cīnīties, lai viņi varētu iekarot to Apsolīto zemi, kuru Viņš tiem ir sagatavojis. Un mums tas kalpo par prototipu tam, ko mums nāksies darīt garīgā līmenī, lai arī mēs iekarotu savu zemi Tam Kungam. Jozuas grāmatā ir teikts:

Kam es atļauju sevi vadīt?

Šajā svētdienā sludināja bērnu kalpošanas līdere Daina Eglīte. Draudze slavēja Dievu par Viņa žēlastību un labestību, par Viņa mīlestību un aizsardzību, par Viņa vadību un par to, ka Viņš mūs maina ar Dieva Vārdu un Svēto Garu. Dievs Savus bērnus padara svētus.

Kā uzvarēt nepārliecinātību?

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Rufuss Adžiboije runāja par to kā cilvēks var tikt galā savā dzīvē ar neaizsargātību un nepārliecinātību. Mūsu dzīvē notiek dažādas situācijas, un Dievam ir atbildes un risinājumi uz visiem mūsu jautājumiem un grūtībām.

Kā pastāvīgi dzīvot apzinātā Dieva klātbūtnē. Iztēles spēks. 3.daļa

Mācītājs Rufus turpināja sludināt par tēmu: “Kā pastāvīgi dzīvot Dieva klātbūtnē?” Mēs nevarēsim palikt Dieva klātbūtnē un piepildīt Dieva gribu, kamēr nenomirsim sev. Laikā, kad Jēzus dzīvoja uz zemes, Viņam pastāvīgi sekoja milzīgi cilvēku pūļi. Un tam bija savi iemesli. Cilvēkiem patika būt ar Jēzu, tāpēc ka Viņš tos mācīja, paēdināja, palīdzēja viņiem, dziedināja, parādīja līdzcietību un mīlestību.

Kā pastāvīgi dzīvot apzinātā Dieva klātbūtnē. Dievbijīgas sirds attīstīšana. 4.daļa

sirds attīstīšana. 4.daļa.
Mācītājs Rufuss turpināja sludināt par tēmu: „Kā pastāvīgi dzīvot apzinātā Dieva klātbūtnē?” Konkrētāk tika runāts par to, kā attīstīt sevī dievbijīgu sirdi.
Dievs radīja cilvēku, lai viņš atrastos un dzīvotu pastāvīgā Dieva klātbūtnē. Grēkā krišanas dēļ cilvēks pameta Viņa klātbūtni, bet zeme piepildījās ar ļaunumu un grēku.

Kā pastāvīgi dzīvot apzinātā Dieva klātbūtnē? Pateicīga sirds. 2.daļa

Mācītājs Rufus turpināja runāt par to, cik svarīgi ir dzīvot apzinātā Dieva klātbūtnē. Lai tas būtu iespējams, nepieciešams attīstīt personīgas attiecības ar Dievu un iesakņoties Viņa Vārdā. Cilvēks, kuram ir ne tikai zināšanas par Dievu un Dieva patiesību, bet ir personīgā atklāsme, noteikti garīgi pieaugs un mainīsies savā raksturā. Tāds cilvēks noteikti kalpos Dievam un palīdzēs citiem pieaugt Dieva patiesībā. Apustulim Pāvilam bija personīgā atklāsme par Evaņģēlija spēku, tāpēc viņš sludināja ar uzdrīkstēšanos, bez bailēm un kautrēšanās. Viņš teica:

Kā pastāvīgi dzīvot apzinātā Dieva klātbūtnē? Dieva slavēšanas spēks. 1.daļa

Mācītājs Rufus runāja par to, ka Dieva bērni var pastāvīgi dzīvot Dieva klātbūtnē. Dievs Savā Vārdā saka, ka Viņš pastāvīgi ir ar mums, ka Viņš ir tuvu mums. Bet, neskatoties uz to, daudziem no mums laiku pa laikam rodas sajūta, ka Dievs ir tālu. Mūsu jūtas un izjūtas nespēj mainīt vai atcelt Dieva patiesību, ka Dievs ir visuresošs. Dievs vēlas, lai Viņa bērni apzinātos Dieva klātbūtni un pastāvīgi tajā dzīvotu. Kāpēc tas ir tik svarīgi?

Kā nopelnīt naudu?

Šajā svētdienā mācītājs Rufus turpināja mācīt par finanšu sfēras pārvaldīšanu. Konkrētāk tika runāts par to, kā mēs varam nopelnīt naudu. Dieva gudrība ir praktiska un skar katru mūsu dzīves sfēru, arī naudas pelnīšanas sfēru. Vēl bez tā, Dieva gudrība ir augstāka par jebkuru citu gudrību.
Dāvids teica, ka dēļ tā, ka viņš mācījās Dieva likumus un sekoja Dieva gudrībai, viņš bija veiksmīgāks par saviem skolotājiem (Psalms 119:97-100). Dieva likums – ir pamācības grāmata dzīvei un veiksmes avots visām dzīves sfērām.

Kā mums atpazīt lepnību un tās izpausmes

Šajā svētdienā Zigurds Eglītis runāja par to, kā izpaužās lepnība cilvēka dzīvē (izmantojot Rakstu Vietas un materiālus no Igora Kuzņecova programmas «Ceļš uz laimi»). Bībelē ir teikts, ka Dievs lepniem pretojas, bet pazemīgajiem dod žēlastību. Lepns cilvēks meklē dažādus veidus, lai atstātu iespaidu uz citiem.

Jaunā Jēzus paaudze (Evans Osemwegie)

Dievam priekš katra no mums ir plāns, un Viņš vēlās, lai katrs no mums šo plānu piepilda.
Evans runāja par Kristus rakstura veidošanas nozīmi, kas prasīs no mums piepūli un disciplīnu. Dievs vēlās uzcelt mūsu sirdīs tādu namu, kurā Viņš mājos.