Dieva Valstība tevī

Šo svētdien sludināja brālis no draudzes – Evans Osemvegi (Evans Osemwegie). Viņa svētrunas tēma bija „Dieva Valstība tevī”. Evans runāja par to, cik svarīgi ir redzēt sevi ar Dieva acīm. Pēc tam, kad Israēla bērni izgāja no Ēģiptes, Mozus sūtīja divpadsmit izlūkus apskatīt Apsolīto zemi, uz kuru viņi devās.

Steigsimies uz pilnību

Šo svētdien mācītājs runāja par to, cik svarīgi ir attīstīties un tiekties uz pilnību Dievā. Mūsu kristīgā dzīve – tas ir ceļš, tas ir ceļojums. Mums jābūt pastāvīgā kustībā (virzībā), un tai pašā laikā svarīgi ir zināt un saprast, kurp mēs ejam. Mēs virzāmies uz konkrētu mērķi – mūžīgo dzīvību.

Ievērojiet, ko jūs dzirdat

Ar kādu mēru mēs mērīsim dzirdēto Vārdu no Dieva, tādā mērā tiks mērīts mums un vēl taps pielikts klāt. Cilvēks var kaut ko klausīties, bet nepievērst tam uzmanību. Ja mēs neņemsim vērā to, ko dzirdam, mēs nevarēsim virzīties uz priekšu.

Dieva žēlastības atbrīvošana 2.daļa

Caharija bija viens no Dieva praviešiem, kurš dzīvoja laikā, kad Israēla tauta atbrīvojās no verdzības. Tas bija laiks, kad Dievs atjaunoja Savu tautu un Templi. Tas bija laiks, kad Dieva tautai vajadzēja daudz un smagi strādāt. Tas bija arī nopietnas opozīcijas vai pretestības laiks.

Dieva žēlastības atbrīvošana

Šajā svētdienā mācītājs Rufus runāja par to, kā mēs varam saņemt žēlastību no Dieva, un par to, kādu vietu cilvēka dzīvē ieņem Dieva žēlastība.
Lai ieietu Dieva mantojuma pilnībā, lai iegūtu Viņā pilnīgu brīvību un lai piepildītu savu aicinājumu, katram ticīgajam ir vajadzīga Dieva žēlastība.

Atklāsme par ticīgo varu

Šajā svētdienā kalpoja mācītājs Baijo no Nigērijas. Viņš ir sens mūsu draudzes draugs. Mācītājs Baijo sludināja par ticīgo varu pār sātanu un apstākļiem.
Dievs zina un redz, ka sātans rada daudz ļaunuma šajā pasaulē. Dievs mīl cilvēkus, tāpēc Viņš vēlas apbruņot un sagatavot Savus bērnus, lai viņi nestu Dieva glābšanas gaismu šajā pasaulē.

Kas tā ir par tautu – jebusieši?

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs pabeidza svētrunu sēriju tēmu “Giganti tavā zemē”. Vairāku mēnešu garumā mācītājs izskatīja septiņas tautas, kuras Dievs ir pavēlējis Saviem bērniem izdzīt no Apsolītās zemes. Par šīm tautām ir teikts:

Kam es atļauju sevi vadīt?

Šajā svētdienā sludināja bērnu kalpošanas līdere Daina Eglīte. Draudze slavēja Dievu par Viņa žēlastību un labestību, par Viņa mīlestību un aizsardzību, par Viņa vadību un par to, ka Viņš mūs maina ar Dieva Vārdu un Svēto Garu. Dievs Savus bērnus padara svētus.