Izmanto savus talantus kalpošanai Dieva Namā (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Mācītājs Rufus svētdienas dievkalpojumu sāka ar atgādinājumu par to, cik svarīgi ir sagatavot savu sirdi pirms nākšanas uz Dieva Namu. Ir svarīgi noskaņot sevi vairāk uz klausīšanos Dievā, nekā uz ziedošanos. Par to ir teikts grāmatā Salamans mācītāja:
„Uzmani savu kāju, kad tu ej Dieva namā, jo nākt un klausīties ir patiešām kaut kas labāks, nekā kad neprašas nes savus upurus; viņi jau patiesībā nezina neko citu kā vienīgi ļaunu darīt.” (Salam. mācītājs 4:17).

Ievērojiet, ko jūs dzirdat

Ar kādu mēru mēs mērīsim dzirdēto Vārdu no Dieva, tādā mērā tiks mērīts mums un vēl taps pielikts klāt. Cilvēks var kaut ko klausīties, bet nepievērst tam uzmanību. Ja mēs neņemsim vērā to, ko dzirdam, mēs nevarēsim virzīties uz priekšu.

Ietekmes pārvaldīšana

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Rufus apsveica visas sievietes starptautiskajā sieviešu dienā. Dievs radīja sievieti kā palīgu vīram, lai tiktu pildīta Dieva griba un izplatīta Viņa Valstība uz zemes. Dievs ir dāvājis katram cilvēkam ietekmes spēku. Tā ir dāvana cilvēkam no Dieva.

Ietekme caur pareizu ieradumu veidošanu. 2.daļa.

Mūsu nepareizie ieradumi bieži vien neļauj mums sasniegt pareizus mērķus, un tāpēc nereti cilvēki domā, ka vispār nevajag izvirzīt nekādus mērķus. Taču tā ir nepareiza domāšana. Mērķi ir ļoti svarīgi, un noteikti tos vajag sev izvirzīt. Ja jūs neattīstīsiet pareizus ieradumus savā dzīvē, tad piedzīvosiet vilšanos un nespēsiet šos mērķus sasniegt.

Ietekme caur pareizu ieradumu veidošanu. 1.daļa.

Mēs varam pagodināt Dievu un parādīt Valstības ietekmi uz zemes, veidojot un attīstot labus paradumus. Kādā no pētījumiem ir pierādīts, ka 40% no visa tā, ko cilvēks dara, tiek darīts aiz ieraduma. Cilvēka paradumi nosaka to, kāda būs cilvēka nākotne. Pieradumus mēs nemantojam no vecākiem, tie veidojas visas mūsu dzīves laikā. Var būt labi un slikti paradumi. Sliktie un kaitīgie paradumi cilvēkā veido sliktas rakstura iezīmes. Apzinoties šo faktu, katram no mums ir jāveic savu ieradumu inventarizācija, lai ieraudzītu labos un sliktos ieradumus. Pēc tam ir ļoti svarīgi izravēt visu, ko Dievs sauc par Viņam nederīgu – savus sliktos ieradumus. To nedarot, mēs nespēsim izpildīt  savu Dieva doto aicinājumu un sasniegt pašu nospraustos mērķus.   

Gudrība ražai – 2/2 daļa

Šajā svētdienā mācītājs Rufus uzmundrināja visus tos, kuri piedalījās 21 dienas gavēnī, – lai viņi gaida reālus brīnumus un Dieva iejaukšanos visa šī gada garumā. Jēzus, atrodoties gavēņa laikā tuksnesī, meklēja Tēva vaigu un gribu. Un šajā laikā nekādi īpaši brīnumi nenotika.

Gudrība ražai – 1/2 daļa

Mums visiem vajadzīga Dieva pļauja un Viņa vadība. Bet tā atnāks vien tad, kad mēs visi kopā kā draudze meklēsim Dieva klātbūtni un Viņa gudrību dzīvei. Pļauja pagodina To Kungu. Bet, lai atnāktu pļauja (raža), ir jāsagrauj garīgie šķēršļi, tiem mūsu prātā, mūsu namos ir jāsabrūk, lai Dievs tiktu pagodināts.