Ko jūs meklējat dzīvo starp mirušiem?

Svētdienas dievkalpojumu mācītājs sāka ar apsveikumu klātesošajiem Lieldienās – ar mūsu Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanos. Vēsts par Jēzus Kristus augšāmcelšanos ir centrālā vēsts kristiešiem. Neviens un nekad nav uzvarējis nāvi.

Kas tā ir par tautu – Amorieši?

Svētdienas dievkalpojuma sākumā mācītājs Rufus atgādināja, – ka Dievs ir Saviem bērniem sagatavojis zemi – garīgo mantojumu no Viņa. Bet, lai es varētu ieiet un iegūt šo zemi, man ir jāiemācās cīnīties un uzvarēt garīgos pretiniekus, kuri atrodas šajā zemē. Gribam mēs to vai negribam, ticam mēs tam vai nē, bet mēs atrodamies karā.

Tava laime ir atkarīga no tā, kā labad tu dzīvo!

Šo svētdien mācītājs Rufus dalījās ar pamācības vārdu. Viņš teica, ka ļoti svarīgi ir alkt pēc Dieva un Viņa klātbūtnes. Ir svarīgi izbaudīt un iepazīt to, cik Dievs ir labs pret katru no mums. Sarežģīti apstākļi, problēmas un grūtības grib katram no mums skaļā balsī paziņot, ka – Dievs tevi nemīl, ka Viņš ir aizmirsis par tevi un nemaz nerūpējas par tevi, ka Dievam ir daudz svarīgākas problēmas. Tā ir mūsu ienaidnieka – sātana, kuru Bībele sauc par meli, balss.

Kas ir Girgazieši? 2 daļa

Dievkalpojuma iesākumā mācītājs Rufus runāja par Dieva Vārda svarīgumu un spēku. Tas, ko saka un dara Dievs, pastāv mūžīgi! Un Dievs visu dara ar Vārdu. Fiziskā pasaule ir savienota ar garīgo pasauli tikai ar VĀRDU. Dievs vērš Savu skatienu un izlej Savu labvēlību tikai pār tiem, kuri jūt bijību Viņa Vārda priekšā.

Kas ir Girgazieši? 1 daļa

Tāda cilvēka lūgšanas, kuram ir Dieva atziņa, būs piepildītas ar ticību un spēku, viņa apliecināšana pamatosies uz Dieva patiesību. Tāds cilvēks ir Dieva dzīvības nesējs un izplatītājs. Mēs nākam uz Dieva Namu tāpēc, ka mīlam Dievu un Viņa patiesību, tāpēc, ka tiecamies dzīvot Dievam tīkami, vēlamies mainīties no Dieva Gara un Viņa Vārda atklāsmes.

Kas ir Ferisieši? (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Daudzās Bībeles Rakstu vietās mēs lasām par to, ka Dievs brīdināja Savu tautu par septiņām tautām, ar kurām tiem nāksies cīnīties, lai viņi varētu iekarot to Apsolīto zemi, kuru Viņš tiem ir sagatavojis. Un mums tas kalpo par prototipu tam, ko mums nāksies darīt garīgā līmenī, lai arī mēs iekarotu savu zemi Tam Kungam. Jozuas grāmatā ir teikts:

Kas ir Hīvieši? Giganti tavā zemē 3 daļa (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Mēs nedrīkstam pierast pie Dieva Vārda, nedrīkstam izturēties pret Vārdu kā pret kaut ko ierastu. Daudzu ticīgo problēma ir tā, ka, tā kā savas dzīves laikā tie ir dzirdējuši tik daudz svētrunu, tad nekas no dzirdētā vairs neatstāj uz viņiem nekādu iespaidu, jo tiem šķiet, ka viņi jau visu zina. Tas ir ļoti bīstami – daudzo zināšanu dēļ nievājoši izturēties pret Dieva Vārdu. Dievs, sūtot Savu Vārdu, nerunā uz mūsu prātu, bet runā uz mūsu sirdi, jo..

Milži tavā zemē (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Svētdien mācītājs Rufus sludināja par tēmu: „Milži tavā zemē”. Jau vairākus mēnešus pēc kārtas Dievs runā uz mums par to, lai iekarojam zemi priekš Viņa. Dievam zeme ir ļoti svarīga. Viņš seko tam, kas notiek uz zemes. Bībelē ir teikts:

Debesu debesis pieder Tam Kungam, bet zemi Viņš deva cilvēku bērniem.

Dievs radīja zemi, lai uz tās dzīvotu Viņa bērni, dzīvotu lēnprātīgi cilvēki. Bībelē teikts, ka lēnprātīgie iemantos zemi (Ps.37:11). Lēnprātīgie – tie ir cilvēki, kuri dzīvo harmonijā ar

Zemes iekarošana caur ticību (Isaiah Baiyekusi)

Šo svētdien sludināja Jesaja (Isaiah Baiyekusi).

Jesaja visiem atgādināja, ka no šā gada sākuma Dievs pastāvīgi runā par to, ka mums jāiekaro zeme, kuru

Viņš priekš mums ir sagatavojis. Un Dievs māca mums, kā mēs to varēsim izdarīt. No mācītāja Rufusa

un pravieša Dāvida svētrunām mēs dzirdējām, ka, visupirms mums vajag uzcelt savu priesterību Dieva

priekšā, – jo tas ir pamats mūsu ikdienas kalpošanai Dievam. Mums jāsaprot arī tas, ka esam ne tikai

priesteri, bet arī ķēniņi, kuriem jāprezentē Dieva Valstība šai pasaulei.