E-grāmata “Efektīvas lūgšanas principi”

Ar lielu prieku vēlamies paziņot, ka ir tapusi mācītāja Rufusa Adžiboijes e-grāmata “Efektīvas lūgšanas principi” (grāmata – krievu val.).
Šī grāmata pavērs plašāku un dziļāku sapratni par to lūgšanu un tās spēku. Lūgšana ir liela privilēģija un svētību kanāls mums mūsu attiecībās ar Dievu.

E-grāmata “Vai tu dzirdi, ko runā Dievs”

Izmanto iespēju un saņem savā e-pastā e-grāmatu “Vai tu dzirdi, ko runā Dievs”.

Šajā grāmatā mācītājs Rufus Adžiboije sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

> Kā dzirdēt Dieva balsi?

> Kā atšķirt Dieva balsi?

> Kādā veidā Dievs runā uz mums?

“Debesu logi” – Mācītājs Rufus Adžiboije

Dievs ir mīlestība, un visas Viņa darbības ir balstītas uz MĪLESTĪBU. Dieva raksturs un daba ir aprakstāma ar vienu vārdu – MĪLESTĪBA. Mīlestībai ir viena īpaša īpašība, proti, pilnīga upurēšanās un nodošanās, lai vairotu citu labklājību.

“Efektīvas lūgšanas likumi”

Kas ir lūgšana?
Kāpēc mums jālūdz?
Kā iemācīties lūgt?
No kā mums mācīties lūgt un kas ir mūsu galvenais lūgšanu skolotājs?
Kādi ir efektīvas lūgšanas likumi?
Kādi ir dažādi lūgšanu veidi un kad mēs varam tos pielietot?

Šī grāmata “Efektīvas lūgšanas likumi” atbild uz visiem šiem jautājumiem un vēl daudziem citiem.

Grāmata

Šajā izdevumā jūs varat lasīt par tādām tēmām, kā: Mēs liecinām par Jēzu Kristu Kas ir Jēzus Kristus? “Es esmu ceļš” Ticība Jēzum Kristum Jēzus Kristus veiktā Grēku Izpirkšana Skaidrās un vērtīgās patiesības