The law of harvest and multiplication II

Dārgie draugi, es svētīju jūs šai dienā un lūdzu par to, lai acīmredzama Dieva klātbūtne pavada jūs visas šīs dienas garumā.

Vakar mēs uzsākām sarunu par spēku un potenciālu, kas apslēpts sēklā.
Šodien es gribētu sākt sīkāk izskatīt Jēzus līdzību, kura aprakstīta Marka evaņģēlija 4. nodaļā. Sāksim izskatīt līdzību par sējēju.

„Klausaities: raugi sējējs izgāja sēt. Un notika, sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda.Un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā uzdīga tūdaļ, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Bet, kad saule bija uzlēkusi, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga un to nomāca, un tā nenesa augļus. Un cita krita labā zemē un nesa augļus, kas uzdīga un augtin auga, un cita nesa trīsdesmitkārtīgi, cita sešdesmitkārtīgi un cita simtkārtīgi”(Marka, 4:3-8).

Šai līdzībā Jēzus stāsta par to, kas notiek ar sēklām, kuras mēs iesējam. Jēzus vērš mūsu uzmanību uz to, ka pirms sēšana ir svarīgi sagatavot augsni. Tas, ka Dievs mums iedevis sēklu, nenozīmē, ka varam kaisīt šo sēklu, kur vien vēlamies. Tas, ka Dievs mums iedevis sēklu, nenozīmē, ka mums nav jābūt apdomīgiem attiecībā uz to, kur sējam šo sēklu.
Augsne – tas ir mūsu sirds prototips, un Dievs norāda mums uz to, cik svarīgi ir sagatavot savu sirdi Dieva Vārda sēklas uzņemšanai, jo tā spēj glābt mūsu dvēseli un mainīt mūsu dzīvi.

Jēzus deva arī šīs līdzības skaidrojumu.

„Sējējs sēj vārdu”. (Marka, 4:14)

Sējējs izgāja sēt sēklu, bet sēkla – tas ir Dieva Vārds. Dieva Vārds kā sēkla nes sevī visu varenumu, visu Dievišķīgo dzīvi, radošo spēku, kurš spēj pārveidot jebkuru cilvēku un jebkuru situāciju. Šī sēkla tiek sēta mūsu sirdīs, tāpēc tik svarīgs ir mūsu sirds stāvoklis. Ja vēlamies, lai Dieva Vārds nestu augļus mūsu dzīvē, ir svarīgi tam sagatavot savu sirdi un aizvākt visu, kas var padarīt neefektīvu Dieva Vārda darbību un ietekmi mūsu dzīvē.
Rīt mēs runāsim par to, kādā veidā mēs varam sagatavot savu sirdi tā, lai Dieva Vārds spētu atnest reālus augļus mūsu dzīvē.

Lai Dievs jūs svētī!
Līdz rītdienai!
Mācītājs Rufus Adžiboije

Support us so we can do more

We’ll get right to the point: we’re asking you to help us support our Church online minisry. We’re a nonprofit that relies on support from people like you. If everyone reading this gives €12 monthly, Spirit and Truth city Church can continue to thrive for years.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.