Piektdiena. Šodien draudze "Gars un Patiesība" lūdz par SADRAUDZĪBU. Piedalies arī tu!

Piektdiena

Lūgšana par sadraudzību

  1. Lūgšana par to, lai mūsu draudze kļūtu par vēl funkcionālāku garīgo ģimeni.
  2. Lūgšana par vienotību, veselumu un saliedētību starp mūsu draudzes locekļiem, par šķelšanās neesamību starp mums. Mēs runājam vienu, mēs esam vienoti garā un domās, mūsu starpā nav šķelšanās. Viss, kas rada šķelšanos, tiks novākts no mūsu draudzes.
  3. Lūgšana par mīlestības, mērķa vienotības un redzējuma atmosfēru (Filip.2:2; Kolos.3:12-17; Jāņa ev.13:34-35; Efeziešiem 4:1-7/lasiet visu nodaļu kontekstā par vienotību – kas traucē vienotībai un kā mēsvaram sasniegt vienotību ticībā/. Vēlēšanās būt sadraudzībā ar Kristu (1 Korintiešiem 1:9) un piepildīt Viņa mērķi uz zemes, lūk, kas mūs patiesi apvieno. Visas mūsu atšķirības pazūd tajā brīdī, kad mēs fokusējamies uz Kristu un Viņa gribas piepildīšanu.
  4. Lūgšana par katru sātana ļaunprātīgā plāna atmaskošanu, kas sagrauj vienotību mūsu draudzē.
  5. Lūgšana par to, lai mūsu draudzē būtu savstarpēja palīdzība, uzmundrināšana, pieņemšana un derības attiecības.
  6. Lūgšana par draudzību starp draudzes locekļiem, par mīlestību un vienotību. „No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā." (Jāņa ev.13:35).
  7. Lūgšana par varenu spēka un Dieva godības atbrīvošanu caur mūsu vienotības spēku (kad agrīnajā draudzē cilvēki sanāca kopā uz lūgšanām un bija vienoti, tad tika atbrīvots varenais Dieva spēks – Ap.d.12:1-9).
1

enlvru
egramata-ka-dzirdet-Dieva-balsi-baneris-LV-2016
BG
BG
Mīlestība – tas ir pēdējo laiku uzvaras ierocisLasīt tālāk →

Mīlestība – tas ir pēdējo laiku uzvaras ierocis

Jēzus runāja par to, ka pēdējās dienās pasaule būs pilna ar naidu, meliem, nodevību, aizvainojumu un rūgtumu. Tiem cilvēkiem, kuri neiemācīsies staigāt mīlestībā, būs nopietnas problēmas šajās pēdējās dienās, - viņi sastapsies ar grēka spēku un nespēs tikt ar to galā, iegūs emocionālus ievainojumus, kuru dēļ saruks viņu dzīves. Sakarā ar to, ka pēdējos laikos plūdīs ļaunuma , naida, nodevības, nemieru un nepateicības straumes, tiem cilvēkiem, kuri neiemācīsies staigāt mīlestībā, būs sirdslēkmes, nervu sabrukumi.

Ticība – tā ir spēja redzēt Neredzamo!Lasīt tālāk →

Ticība – tā ir spēja redzēt Neredzamo!

Šai pēdējā laikā daudzi skumst, rūpes par dzīvi aiznes daudzus, daudzos atdziest mīlestība, un pateicoties tam, ka vairojas nelikumības, nodevība un meli, tiek uzkurināts ļaunums, aizvainojums, naids un cietsirdība. Taču nav jēgas, mīļais, sekot vairākumam, tava ticība atnesīs tev izrāvienu un uzvaru! Tu iemācīsies dzīvot bez rūpēm un satraukumiem, jo ticība zina, ka Dievs rūpējas par tevi, ticība zina, kā savas rūpes likt uz To Kungu.

Ticība – tā nav cīņa par Dieva apsolījumiem bez personīgām attiecībām ar Viņu IILasīt tālāk →

Ticība – tā nav cīņa par Dieva apsolījumiem bez personīgām attiecībām ar Viņu II

„Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.”(Mateja 5:8). „Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs To Kungu,..”(Ebrejiem 12:14). Daudzi nespēj redzēt Dievu, jo viņi nestaigā svētumā. Viņi pārāk daudz laika velta pārejošajām pasaulīgajām lietām. Savukārt, šāds dzīvesveids ietekmē viņu spēju ticēt vai uzticēties Dievam.

Ticība – tā nav cīņa par Dieva apsolījumiem bez attiecībām ar ViņuLasīt tālāk →

Ticība – tā nav cīņa par Dieva apsolījumiem bez attiecībām ar Viņu

Ar skaļo gavilēšanu nepaklausīgie izraēlieši tikai pasliktināja savu problēmu. Tas veicināja to, ka viņu ienaidnieki mobilizēja visus savus spēkus cīņai pret israēliešiem. Ticība – tās nav emocijas. Ticība – tā ir paklausība Dieva balsij un vārdam. Ticība – tā ir rīcība, kas balstīta uz paklausību un Dieva pavēlēm. Ticība – tā ir pozitīva atsaucība uz Dieva norādījumiem. Ticība – tā ir staigāšana vienā komandā ar Dievu.

ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!