Piektdiena. Šodien draudze "Gars un Patiesība" lūdz par SADRAUDZĪBU. Piedalies arī tu!

Piektdiena

Lūgšana par sadraudzību

  1. Lūgšana par to, lai mūsu draudze kļūtu par vēl funkcionālāku garīgo ģimeni.
  2. Lūgšana par vienotību, veselumu un saliedētību starp mūsu draudzes locekļiem, par šķelšanās neesamību starp mums. Mēs runājam vienu, mēs esam vienoti garā un domās, mūsu starpā nav šķelšanās. Viss, kas rada šķelšanos, tiks novākts no mūsu draudzes.
  3. Lūgšana par mīlestības, mērķa vienotības un redzējuma atmosfēru (Filip.2:2; Kolos.3:12-17; Jāņa ev.13:34-35; Efeziešiem 4:1-7/lasiet visu nodaļu kontekstā par vienotību – kas traucē vienotībai un kā mēsvaram sasniegt vienotību ticībā/. Vēlēšanās būt sadraudzībā ar Kristu (1 Korintiešiem 1:9) un piepildīt Viņa mērķi uz zemes, lūk, kas mūs patiesi apvieno. Visas mūsu atšķirības pazūd tajā brīdī, kad mēs fokusējamies uz Kristu un Viņa gribas piepildīšanu.
  4. Lūgšana par katru sātana ļaunprātīgā plāna atmaskošanu, kas sagrauj vienotību mūsu draudzē.
  5. Lūgšana par to, lai mūsu draudzē būtu savstarpēja palīdzība, uzmundrināšana, pieņemšana un derības attiecības.
  6. Lūgšana par draudzību starp draudzes locekļiem, par mīlestību un vienotību. „No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā." (Jāņa ev.13:35).
  7. Lūgšana par varenu spēka un Dieva godības atbrīvošanu caur mūsu vienotības spēku (kad agrīnajā draudzē cilvēki sanāca kopā uz lūgšanām un bija vienoti, tad tika atbrīvots varenais Dieva spēks – Ap.d.12:1-9).
1

enlvru
egramata-ka-dzirdet-Dieva-balsi-baneris-LV-2016
BG
BG
Paradums – ir zināšanu, iemaņu un vēlēšanās krustojums IILasīt tālāk →

Paradums – ir zināšanu, iemaņu un vēlēšanās krustojums II

Bībele saka, ka ticība nāk no sludināšanas, bet sludināšana – no Dieva Vārda. Ja es jūtu, ka mana lūgšana – nav līmenī, kas man būtu jādara? Varbūt, ka ir jālasa grāmata par uzplaukumu vai dziedināšanu, vai jāklausās svētruna par atbrīvošanu un dzīves lāstu sagraušanu, vai jāsaka: „Sātans un viņa nešķīstie spēki ir vainīgi tajā, ka mana lūgšanu dzīve nav līmenī. Tie ir viņi, kas man traucē.” Par visu, kas notiek dzīvē, cilvēki bieži vaino sātanu. Kad es dzirdu svētrunas, kurās tiek pastāvīgi runāts par sātanu vai ļaunajiem gariem, es domāju, par ko tad mēs sludinām, kuru mēs pagodinām? Lasiet Evaņģēliju un tur jūs ieraudzīsiet, ka Jēzus ļoti īsi teica sātanam: „Izej no viņa”, un gāja tālāk. Sātans nav vainīgs tajā, ka tu nelūdz.

Paradums – ir zināšanu, iemaņu un vēlēšanās krustojumsLasīt tālāk →

Paradums – ir zināšanu, iemaņu un vēlēšanās krustojums

Ja, tev ir zināšanas, iemaņas un vēlēšanās, tad tu varēsi izveidot paradumu. Šodien izskatīsim, kas ir zināšanas? Zināšanas – tā ir teorētiska sapratne par to, kas ir jādara un kāpēc tas ir jādara. Lai izveidotu kādu ieradumu, tev vajag teorētiski saprast, kas un kāpēc. Kā tas attiecās uz mūsu lūgšanu dzīves formēšanu, izveidošanu? Es to gribu paskaidrot. Lasot Bībeli – Dievs Vārdu, mēs saņemam zināšanas. Mums ir zināšanas par to, kas ir lūgšana. Mums ir zināšanas, kāpēc mums ir jālūdz.

Kā sevī attīstīt ieradumu lūgt? IVLasīt tālāk →

Kā sevī attīstīt ieradumu lūgt? IV

„…jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.” (Jāņa Ev. 15:5b) Lūgšana mūs savieno ar Dievu, palīdz mums iepazīt Debesu Tēva sirdi, Viņa mīlestību un Viņa plānus, attiecībā uz mūsu dzīvi. Šodien, mazliet parunāsim par Daniēlu. Daniēls bija Dieva cilvēks, kurš līdzīgi, kā Dāvids, attiecās nopietni pret lūgšanu un laika pavadīšanu ar Dievu. Daniēla grāmatā 6: 10 ir teikts: „Kad Daniēls dzirdēja, ka ir izsludināts šāds rīkojums, viņš gāja savā namā, kur viņam bija augšistabā pret Jeruzālemi vērsti un atvērti logi un kur viņš nometās trīs reizes dienā ceļos, pielūdza un slavēja savu Dievu, kā viņš to visu laiku kārtīgi bija darījis.”

Kā sevī attīstīt ieradumu lūgt? IIILasīt tālāk →

Kā sevī attīstīt ieradumu lūgt? III

Jūs zināt, ka cilvēka dzīve sastāv no ieradumiem. Ir labi ieradumi, ir slikti ieradumi. Jebkurš ieradums, kas dod labu rezultātu, pieprasa no mūsu puses piepūli un disciplīnu. Ja, lūgšana nekļūs par vienu no tādiem ieradumiem, tad mūsu lūgšanu dzīve nekad nekļūs efektīva un produktīva. Es gribu nocitēt sengrieķu filozofa Aristoteļa izteikumu par ieradumu: „Mēs esam tie, ko pastāvīgi un vairākkārtēji darām”. Citiem vārdiem sakot, mūsu būtība ir tas, ko mēs pastāvīgi darām. Tāpēc, ja mēs vēlamies būt pārāki kādā lietā, tad šai lietai ir jākļūst par mūsu ieradumu.

ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!