Pirmdiena. Šodien draudze "Gars un Patiesība" lūdz par PIELŪGSMI. Piedalies arī tu!

Pirmdiena

Lūgšana par PIELŪGSMI

Kā mūsu draudzes misijas daļu. Tas ir saistīts ar mūsu attiecību ar Dievu kvalitāti. Tas nepieciešams, lai mūsu draudzes cilvēki un cilvēki, kurus mēs ietekmējam, pieaugtu mīlestībā uz Dievu un Viņa atziņā. Mums jābūt par Dieva klātbūtnes cilvēkiem, kuriem ir tuvas attiecības ar Dievu. Mums jābūt tādiem cilvēkiem, kuri par visu pateicas Dievam un grib izpatikt Viņam ar visu savu dzīvi (Ps.103.1-5; Tesal.5:18).
 1. Lūgšana par to, lai mūsu draudzes cilvēkiem un cilvēkiem, kuri atrodas mūsu ietekmes sfērā, būtu kvalitatīvas (nevis reliģiozas) attiecības ar Dievu. Attiecību ar Dievu kvalitātes uzlabošana.
 2. Lūgšana par to, lai Dievs dziedina no visa, kas traucē pavadīt laiku ar Viņu lūgšanā un pielūgsmē.
 3. Lūgšana par to, lai katra mūsu garīgās ģimenes locekļa sirdī būtu slāpes pēc Dieva un Viņa Vārda.
 4. Lūgšana par to, lai katrs mūsu draudzes loceklis kļūst stiprāks, un lai caur Dieva atziņu Dievs pārvērš vāju tautu par stipru un varenu tautu (Cakar.12:8-9; Jes.60:22; Dan.11:32).
 5. Lūgšana par to, lai visi mūsu brāļi un māsas iemīl Dieva klātbūtni arvien vairāk un vairāk un kļūst par Viņa klātbūtnes nesējiem itin visur.
 6. Lūgšana par svaidījuma un Svētā Gara izpausmes pieaugumu, par spilgtu Svētā Gara spēka demonstrāciju, - lai Dieva tautas ticība tiktu nostiprināta nevis balstoties uz cilvēcisko gudrību, bet Dieva spēku.
 7. Lūgšana par to, lai Dieva slava un pielūgsme nepārstāj plūst no mūsu lūpām un mūsu sirdīm.
 8. Lūgšana par to, lai mūsu draudzē un caur mūsu draudzi tiktu izaudzināti daudzi pielūdzēji – gan bērni un jaunatne, gan arī pieaugušie. Lai mēs arvien domātu par Dievu, atmodinātu savu apziņu ar Dieva svētumu, barotu savu prātu ar Dieva patiesību, attīrītu savu iztēli ar Dieva skaistumu, atvērtu savu sirdi Dieva dziedinošajai mīlestībai un veltītu sevi Dieva gribai un mērķiem.
 9. Lūgšana par to, lai Dievs paceļ šajā draudzē cilvēkus, kuri ir Dzīvā Dieva pielūdzēji, un lai mūsu sirdīs nebūtu vietas nekādiem elkiem; lai Dievs palīdz atbrīvot visas muzikālās dāvanas, un lai dievkalpojumu laikā varētu pielūgt Dievu ar visiem mūzikas instrumentiem.
 10. Lūgšana par to, lai mēs pagodinām Dievu ar visu savu dzīvi. Bībele saka, lai visu darām Dievam par godu.
 11. Lūgšana par to, lai cilvēki arvien vairāk un vairāk alktu izpatikt Dievam.
 12. Lūgšana par to, lai mūsu draudzes cilvēki alktu piepildīt Dieva gribu un būtu tam motivēti, nevis meklētu savu gribu, un būtu pašlabuma meklētāji.
 13. Lūgšana par to, lai mūsos pieaugtu mīlestība uz Dievu un ziedošanās Viņam.
 14. Lūgšana par to, lai Dieva slava skan itin visur - mūsu namos, mūsu cilvēku dzīvēs.
 15. Lūgšana par to, ka viss mūsu nams kalpos Dzīvajam Dievam.
1

enlvru
egramata-ka-dzirdet-Dieva-balsi-baneris-LV-2016
BG
BG
Disciplīna palīdz mums būt modriemLasīt tālāk →

Disciplīna palīdz mums būt modriem

Jēzus Saviem mācekļiem konkrēti pateica, lai viņi ir modri un lūdzas tāpēc, lai nekristu kārdināšanā. Bet mācekļi, uzklausot Jēzus pamācību, vienkārši aizmiga. „ Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā, gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja." Viņš atkal aizgāja otru reizi un lūdza Dievu, sacīdams: "Mans Tēvs, ja šis biķeris nevar Man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek Tavs prāts." Un Viņš nāk un atrod tos atkal guļam, jo viņu acis bija pilnas miega.” (Mateja 26:41-43).

Kā pravietis Elīsa ar disciplīnētu dzīvi sasniedza savu mērķiLasīt tālāk →

Kā pravietis Elīsa ar disciplīnētu dzīvi sasniedza savu mērķi

Elīsa gribēja iegūt divkāršu sava garīgā tēva Elijas svaidījumu. Vērojot Dieva vīra dzīvi, Elīsa redzēja tos brīnumus, kurus Dievs darīja caur Eliju. Elīsa saprata, ka Elijas veiksmes noslēpums bija viņa pilnīgā ziedošanās Dievam un viņa mīlestība uz Dievu. Elīsa ne tikai vēroja Eliju, bet arī iemīlēja tādu dzīvesveidu. Bez tam, Elīsa vēlējās ne tikai virzīties tajā, kur virzījās Elija, bet viņš vēlējās saņemt divkāršu Elijas svaidījumu.

ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!