Kas mēs esam

Kristiešu draudze “Gars un Patiesība” ir pilna evaņģēlija draudze, kura oficiāli ir reģistrēta 1999. gada 30. jūnijā, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu departamentā. Pirmais publiskais draudzes dievkalpojums notika 1999. gada 29. novembrī.

Pašlaik mūsu draudzi apmeklē dažādu vecuma grupu cilvēki, dažādu profesiju pārstāvji no dažādām Latvijas vietām: no Rīgas līdz Aizkrauklei. Tie ir cilvēki no Ikšķiles, Ogres, Ogresgala, Glāzšķūņa, Ciemupes, Ķeguma, Lielvārdes, Rembates, Kaibalas, Lēdmanes, Ķeipenes, Mazozoliem, Birzgales, Skrīveriem, Jumpravas utt.

Draudze-tie ir cilvēki, kas noticējuši Jēzum, kuri ir ziedojuši sevi Dievam, lai piepildītu Viņa plānu uz zemes. Jau vairāk nekā 2000 gadu atpakaļ Dieva Dēls, Jēzus Kristus ar savu upurnāvi krustā atpirka visu cilvēci no grēkiem un to sekām; Viņš atnesa visiem cilvēkiem vēsti par pestīšanu un atbrīvošanu no visa veida tumsas spēkiem. Tomēr, daudzi šodien vēl joprojām dzīvo grēka un lāstu varā, tāpēc ka nav patiesi iepazinuši Dieva spēku un mīlestību. Kā draudze mēs esam aicināti palīdzēt cilvēkiem patiesi iepazīt Dievu un caur sadraudzību ar Viņu atrast un realizēt savu dzīves aicinājumu no Dieva.

Lai sīkāk iepazītos ar to, ko mēs darām, ieskaties šeit (links par mūsu misiju un mūsu mērķa paziņojums)

Mūsu vēsture

Draudzei “Gars un Patiesība” ir savs brīnišķīgs iesākums. Mūsu draudzes vēsture ir unikāla ar to, ka Dievs, uzsākot šo ideju par draudzes rašanos, kontrolēja līdz sīkumiem visus notikumus saistībā ar tās iesākumu.

Kaut arī Dievs ir šīs draudzes pamatlicējs un Jēzus ir draudzes galva, tomēr trauks, kuru Viņš lietoja šīs draudzes dibināšanai, ir mācītājs Rufus Adžiboije, dzimis Nigērijā.

Lūk, ko macītājs Rufus pats saka par draudzes “Gars un Patiesība” vēsturi:

Aptuveni divus gadus pirms tam, kā Dievs atveda mūs ar ģimeni uz Latviju, Viņš deva man draudzes nosaukumu un iesēja manā sirdī ideju par to, ka atnāks laiks, kad es uzsākšu draudzi Latvijā. Tajā brīdī mums nebija ne vismazākās vēlēšanās braukt uz Latviju, kā uz pastāvīgu dzīves vietu, vēl jo vairāk uzsākt tur draudzi. Vēl bez tam, mums bija brīnišķīga draudze Minskā, Baltkrievijas Republikā. Lūk kāpēc es sākumā padomāju, ka Dievs grib mainīt nosaukumu draudzei “Dieva ģimene”, kurā tolaik biju mācītājs, pret nosaukumu “Gars un Patiesība”. Es pat sāku apspriest šo jautājumu ar dažiem vadošajiem draudzes līderiem.

Drīzumā pēc tam Dievs pieļāva, ka mums ar sievu atteica vīzas turpmākai palikšanai un kalpošanai Baltkrievijā, tāpēc mes bijām spiesti braukt uz Latviju.

Pēc ierašanās Latvijā, Dievs man palīdzēja iekārtoties labā un labi apmaksātā darbā, bet paralēli darbam es palīdzēju kādai vietējai draudzei tajā pilsētā, kur mēs dzīvojām un rakstīju grāmatas.

Visu šo laiku, kamēr es strādāju šajā brīnišķīgajā darbā, man nebija miera sirdī, bet tā vietā bija pastāvīga neapmierinātības sajūta.

Uzzinājis par to, kāds mans labs draugs un skolotājs-mācītājs Sandejs Adeladža uzaicināja mani pie sevis kalpot, pieļaujot, ka es neesmu savā vietā.

Mēs kopā ar ģimeni pārcēlāmies uz Kijevu, kur neilgu laiku es kalpoju kā dekāns Missionāru Bībeles institūtā “Jozua”, kas darbojās pie draudzes “Ticības Vārds”, tagad “Dieva Vēstniecība”.

Visu šo laiku mums joprojām nebija skaidras sapratnes par to vai mēs esam Dieva gribā vai nē. Kad gala rezultātā vajadzēja atrisināt jautājumu par pastāvīgu dzīvošanu Ukrainā, un tas prasīja, lai sieva atteiktos no savas pilsonības, tad mēs nolēmām rūpīgi meklēt Dieva gribu, pirms spert šo soli, tāpēc mēs atkal atgriezāmies Latvijā.

Uz septiņām dienām, es ieslēdzos istabā, lai noskaidrotu no Dieva, ko tad Viņš vēlas, un kāda ir Viņa griba mūsu tālākajai dzīvei. Tieši šīs nošķiršanās laikā, es skaidri sapratu, ka man ir jāpaliek Latvijā un jāuzsāk šeit draudze. Pirms es nošķīros istabā, es palūdzu dažus cilvēkus lūgt par mani, lai es varētu saprast priekš sevis tālāko soli savai dzīvei un kalpošanai. Viens no tādiem cilvēkiem bija man ļoti cienījams kalpotājs-apustulis Ulisses Toffs, kura garīgā aizbildniecībā es atrados. Pārsteidzoši, ka pēc trim dienām pēc mana nošķiršanās laika, es saņēmu vēstuli no viņa, kurā viņš teica sekojošo:

Tā nav Dieva griba, lai tu paliec Ukrainā, brauc uz Latviju un uzsāc kalpošanu, uz kuru Dievs tevi aicina.

Pēc lūgšanām un gavēņa, šī vēstule kļuva man par apstiprinājumu tam, ka tā ir Dieva griba priekš mums palikt Latvijā. Ja es būtu saņēmis šo vēstuli pirms manas nošķiršanās laika, tas būtu apmulsinājis mani, bet slava Dievam, ka Viņš to nepieļāva. Lūk kā mēs nokļuvām Latvijā un iesākām mūsu kalpošanu Dieva svētītajā zemē, Latvijā!

Uz Augšu ↑

Es biju pārsteigts pēc tam uzzinot, ka visu šo laiku bija neliela ticīgo grupa, dzīvojoša Lielvārdē un tās apkārtnē, kuri lūdza Dievu par mācītāju. Daži no viņiem bija saņēmuši atklāsmi, ka es būšu šis cilvēks, bet tad kad mēs aizbraucām uz Ukrainu, viņi nodomaja, ka ir kļūdījušies. Kad beidzot mēs atgriezāmies atpakaļ, viņi bija visai priecīgi un viņos no jauna pamodās cerība par to, ka Dievs dāvā viņiem mācītāju. Kā es pēc tam uzzināju, viņi nenoticēja, ka es varētu palikt tādā mazā pilsētiņā, pēc kalpošanas lielās pilsētās. Tomēr Dievs mani novirzīja uz Lielvārdi. Sākumā es domāju, ka mēs uzsāksim draudzi Ogrē, bet vēlāk sapratu, ka Ogres rajons būs mūsu Jeruzāleme, no kurienes mēs virzīsimies tālāk.

Pēc tam, kad es sapratu, ka mēs esam aicināti uzsākt draudzi Lielvārdē, man piedāvāja pieņemt divas dažādas draudzes ar savām ēkām divās lielās Latvijas pilsētās, tomēr, es zināju, ka man ir jābūt tur, kur Dievs grib mani redzēt. Viens no piedāvājumiem priekš manis bija ļoti vilinošs, tā kā vēl bez draudzes ēkas man piedāvaja četristabu dzīvokli un automašīnu, laikā kad mums vēl nebija ne savas mašīnas, ne dzīvesvietas.

Šodien mēs esam laimīgi, ka palikām Dieva gribā.

Vēl bez atklāsmes par to, kur sākt draudzi, es uzdevu Dievam dažādus jautājumus saistībā ar draudzes un mūsu kalpošanas uzsākšanu Latvijā. Lūk daži no šiem jautājumiem:

 • Kāds ir jaunās draudzes mērķis un uzdevumi?
 • Kādas ir šīs vietas īpatnības, kur mēs uzsākam draudzi?
 • Ko un kā man ir jādara, lai īstenotu savu missiju?
 • Pie kādām cilvēku kategorijām sūta mūs Dievs?

Pēc tālākām lūgšanām un rūpīgas Svēto Rakstu izpētes, es saņēmu atbildi uz šiem jautājumiem. Dievs parādīja:

 • Mūsu draudzes mērķi.
 • Šī apvidus īpatnības.
 • Cilvēku kategoriju, pie kuriem Dievs mūs sūta.
 • Kā mūsu misija tiks īstenota.

Apvidus īpatnības.

Dievs trijos veidos atklāja man vietējā apvidus īpatnības, kurp Viņš mani sūta:

 • Reiz es lūdzu, un dzirdēju tādus vārdus: “Pilsēta, kura aprij stipros.” Pēc tam es uzzināju par to, ka savā laikā Lielvardē un visā Ogres rajonā bija spēcīga atmoda un šeit bija ļoti daudz ticīgo, kuri dega priekš Dieva, bet vairums (īpaši spēcīgi līderi) vai nu atkrita, vai atdzisa. Tie bija dēmoniski uzbrukumi, nevis nejaušība. Sātans noslīcināja visus stipros, lai apdzēstu atmodas uguni, kura iedegās , bet Dievs apgriezīs šo situāciju un dos mums visspēcīgāko atmodu.
 • Otrs veids kā Dievs uzrunāja mani-caur Svētajiem Rakstiem. Viņš deva man trīs galvenās Rakstu vietas, kuras raksturoja šī apvidus garīgo atmosfēru.

Tad Dāvids no turienes aizgāja un bēga Adullāmas alā. Kad viņa brāļi to dzirdēja un tāpat visa viņa dzimta, tad tie atnāca uz turieni pie viņa. Un pie viņa sapulcējās visi vīri, kas bija apspiesti, un visi, kam bija daudz parādu, un visi, kuriem bija rūgtums sirdī, un viņš tiem kļuva par vadoni, tā ka pie viņa bija ap četri simti vīru.(1Sam. 22:1-2 )

Dievs man parādīja caur šo rakstu vietu, ka Viņš piesaistīs pie mums cilvēkus, kuri jau ir apdauzīti dzīvē. Tie ir apspiesti cilvēki, sarūgtinati, vīlušies, atstumti, kuri ir apjukuši un dzīvo parādos. Dievs grib saprast viņus un pārvērst viņus par varenu armiju, kā šos četrus simtus Dāvida stipro.

Uz Augšu ↑

 • Jesaja 49:5-10-Šeit mēs varam redzēt, atkrišanu, izklīšanu, iztukšotību un badu.

Tas viss ir garīgā sapratnē. Caur šo Rakstu vietu Dievs man parādīja, ka Viņš grib savākt pie Sevis atkritušās un izklīdušās avis un pabarot izsalkušās un izslāpušās dvēseles, lai pēc tam izplatītu Savu pestīšanu caur tām.

Tad Tas Kungs teica-Viņš, kas mani no mātes miesām izredzējis par Savu kalpu, lai es atgrieztu pie Viņa Jēkabu un pulcinātu ap Viņu Israēlu, -es tiešām esmu pagodināts Tā Kunga acīs, un mans Dievs ir mans stiprums,- un tad Viņš teica: “Tas ir par maz, ka tu esi Mans kalps, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ izglābtos Israēla bērnus. Nē! Es padaru tevi arī par gaismu citām tautām, ka tu būtu Manas pestīšanas nesējs līdz pasaules galam.” Tā saka Tas Kungs, Israēla Pestītājs, viņa Svētais, nicinātai dvēselei, novārtā liktai tautai un apspiedēju kalpam: “Ķēniņi to redzēs un piecelsies, un lielkungi zemosies Tā Kunga dēļ, jo Viņš ir uzticīgs, Israēla Svētā dēļ, kas tevi izredzējis.” Un vēl saka Tas Kungs: “Es tevi paklausīju žēlastības laikā un tev palīdzēju pestīšanas dienā; Es tevi pasargāšu un celšu tevi tautai par derību, lai atjaunotu kārtību zemē, lai ikviens saņemtu savu izpostīto mantas tiesu un lai sacītu cietumniekiem: nāciet laukā!-bet tiem, kas sēd tumsā: nāciet gaismā!-Tie atradīs ganības jau ceļmalā un visās augstās tukšās vietās. Tie neizsalks un neizslāps, tos nespiedīs ne karstums, ne saules svelme, jo viņu apžēlotājs tos vadīs, tos vedīs pie ūdens avotiem un atspirdzinās.

(Jesaja 49:5-10)

 • Ps.107:35-38-tuksnesis un izkaltusi zeme.

Dievs caur šo Rakstu vietu parādīja man, ka Viņš grib pārvērst tuksnesi par ezeru un sausu, izkaltušu zemi par ūdens avotu.

Tuksnesi Viņš atkal pārvērš par ūdens dīķi un sausu zemi par avoksnainu. Viņš tur nometināja izsalkušos, ka viņi tur uzcēla pilsētu, kur dzīvot, un apsēja tīrumus un dēstīja vīnadārzus, kas nesa bagātus augļus. Viņš svētīja viņus, ka viņi ļoti vairojās, un viņiem lopu nebija mazums.”(Ps. 107:35-38)

 • Trešais veids kā Dievs uzrunāja mani-tas bija caur citu kalpotāju. Kad vēl pirms draudzes uzsākšanas, mēs lūdzām ar apustuli Ulisses Toffu, kura garīgajā aizbildniecībā es atrodos, viņš pēkšņi redzēja redzējumu-milzīgu sausu tuksnesi. Šī tuksneša vidū viņš redzēja mazu izkaltušu ziediņu. Pēkšņi pēc tam viņš redzēja, kā koks paceļas no ūdens un ūdens sāka virzīties kā upe un koks virzījās kopā ar ūdeni upē. Pēc lūgšanām, Dievs deva viņam redzējuma tulkojumu un nozīmi. Un viņš izskaidroja: “Tā vieta kurp tu dosies, līdzinās tuksnesim, kur nav dzīvības, un tu esi kā koks, kuru Tas Kungs paceļ, lai nestu augļus, bet ūdens-tas ir Dieva Vārds un gudrība, kura izies no tavas mutes. Dzīvība atnāks šajā tuksnesī caur Dieva Vārdu, kuru tu pasludināsi un caur gudrību, kas izies no tavas mutes.” Un lūk divas Rakstu vietas, kuras Svētais Gars deva kā apstiprinājumu šim redzējumam:

Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. (Ps.1:3)

Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas; pie kreisās rokas tai ir bagātība un gods. Tās ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās tekas pauž mieru. Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā.” (Sālam. Pam.3:16-18)

Uz Augšu ↑

Uz ko mēs esam mērķēti? (Kurus cilvēkus mēs gribam sasniegt?)

Pie kādiem cilvēkiem mēs esam sūtīti?

Jūs pamanījat, ka saskaņā ar 1Sam. 22:1,2; Jeasaj 49:5-10; Lūka 19:10 un Marka 16:15 mēs esam sūtīti pie sekojošām cilvēku kategorijām:

 • Pie cilvēkiem, kuri ir sarūgtināti, vīlušies, piedauzījušies, dzīves sasisti. Dievs grib pārvērst viņus par pestīšanas armiju. Dievs vēlas atbrīvot no rūgtuma, parādiem, piedauzības, tuvināt viņus Sev, izmainīt par spēcīgām personībām, kuras būs spējīgas glābt arī citus.
 • Pie izklīdinātiem atkritējiem un reliģiozajiem. (Jes. 49:5) Dievs vēlas savākt pie sevis izklīdinātos, atgriezt atkritējus un atvērt acis reliģiozajiem, padarīt viņus par gaismu, lai caur viņiem Dieva glābšana aizstiepjas līdz pasaules galam.
 • Pie neticīgajiem kaimiņiem, klasesbiedriem, dienesta biedriem, klientiem, priekšniekiem, utt.

Un Viņš tiem sacīja: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. (Mk. 16:15)

Sīkāk par katru no punktiem paskaidrots bukletā par draudzes loceklību, kurš pieejams visiem, kuri nolēmuši apmeklēt mūsu draudzes locekļa semināru.

Draudze iesākās no nelielas cilvēku grupas, kuri sākumā pulcējās dzīvoklī uz lūgšanām par nākamo kalpošanu. Jau pirmajā sapulcē, grēkus nožēloja vienas māsas vīrs, kurš līdz pat šim laikam pieaug Dievā un kalpo Dievam ar visu savu ģimeni. Tas bija prieka laiks, taču tajā pašā laikā arī pārbaudījumu laiks, jo nelabvēļu nebija mazums.

Cilvēku palika arvien vairāk un vairāk, taču atrast vietu priekš sapulcēm bija ļoti sarežģīti. Divas reizes mēs sapulcējamies dzīvoklī, pēc tam šis ceļš aizvērās. Tad mēs divas reizes sapulcējāmies frizētavā, arī Daugavmalā mēs reiz sapulcējāmies, jo nebija kur sanākt kopā, tāpēc ka ierodoties uz savu sapulci , telpu saimnieks iepriekš nebrīdinot par to, bija izlēmis mūs vienkārši neielaist vairs.

Veselu gadu mēs pulcējāmies pirtī, bet pēc tam zvēru fermā. Šodien tas viss ir vairs tikai vēsture, jo tikai šo divu gadu laikā Dievs mums ir dāvājis savu personīgo ēku, kurā mēs joprojam pulcējamies un iekārtojam.

Laiks ir pierādījis, ka Draudze “Gars un Patiesība” ir dzimusi no Dieva, un nav cilvēka izdomājums vai cilvēcisko fantāziju un ambīciju produkts. Draudze, dzimusu no Dieva uzvar pasauli, pārvar visus šķēršļus savā ceļā un maz pamazām ieiet savā Dievišķajā liktenī.

Lūk, ko par draudzes iesākumu atceras pirmie draudzes locekļi un aculiecinieki:

«Draudzes atvēršanu Lielvārdē daudzi no mums gaidīja ar nepacietību. Tā bija daudzu ticīgo lūgšanu galvenā tēma. Dievs ir uzticīgs, Viņš mīl Savu tautu un atbild uz viņas lūgšanām. Mācītājs Rufus tika atsūtīts pie mums uz Lielvārdi tieši kā atbilde uz šīm lūgšanām. Dievs atrada šo uzticamo cilvēku, kurš nenobijās, neapstājās, nepārdomāja, bet palika uzticīgs tam, kam Dievs viņu ir aicinājis.

Draudzes sākums ir īpaši dārgs. Pašā sākumā mēs, neliela cilvēku grupa, pulcējāmies kādā dzīvoklī. Mācītajs Rufus šajās tikšanās reizēs dalījās ar mums redzējumā par jauno draudzi, atbildēja uz mūsu jautājumiem, kuru tajā laika bija ļoti daudz. Mūs visus apvienoja milzīgas slāpes pēc vārda un pateicība Dievam, par to ka Viņš izredzēja Lielvārdi Savai svētībai. Bībele saka, ka Dievs ceļ Savu draudzi kā patiesības balstu un ka tas kurš iepazīs patiesību kļūs brīvs. Mēs visi vēlējāmies ieraudzīt acīmredzamas pārmaiņas Lielvārdē, cilvēku dzīvēs-brīvību no grēka, no burvestības, ar kuru tik ļoti bija piepildīta šī pilsēta, brīvību no lāsta.

Pats draudzes iesākums izskatījas ļoti pieticīgs un nepievilcīgs. Pārsvarā draudze sastāvēja no cilvēkiem, kas bija krietni apdauzīti, ar savainotām sirdīm, ar milzīgiem parādiem, ar nopietnām slimībām, ar nopietnām problēmām ģimenēs. Un iesākumā šiem cilvēkiem pašiem bija vajadzīga atjaunošana. Dievs bija visai labs pret mums, Viņš veica lielu darbu mūsu sirdīs, caur to vārdu, kuru mēs dzirdējām pirmajās sapulcēs. Un vārds atnesa augļus. Šodien bijušie parādnieki, ir ne tikai atmaksājuši savus parādus, bet viņiem ir arī savs veiksmīgs bizness, radot darbavietas daudziem cilvēkiem. Daudzi cilvēki ir pilnība dziedināti, ģimenes daudziem šodien ir atjaunotas, ir mainījušās attiecības starp vecākiem un bērniem.

Mums nācās daudz “klejot” pa dažādām vietām, kurās notika mūsu draudzes sapulces, tā bija frizētava, pirts, zvēru ferma, Daugavmala. Taču Dievs arī šajā ziņā bija labs un uzticīgs pret mums-Viņš dāvāja mums savu ēku. Mēs esam bezgala pateicīgi Viņam par to. Mūsu bērni arī ir ar mums. Draudzē darbojas svētdienas skola bērniem, kurā mūsu bērni jau no mazām dienām iepazīst ĪSTO PATIESĪBU, kura atnes viņu dzīvē tik daudz prieka, miera, sapratnes, paklausības.

Dievs ir labs pret ikvienu! Dievs mīl ikvienu! Mēs esam pateicīgi Dievam par visu šo ceļu, kuru mes kā draudze esam nogājuši. Mēs ticam, ka tas ir tikai sākums tai lielajai atmodai, kuras liecinieki mēs jau esam»

Uz Augšu ↑

Zemāk ir minēti mūsu ticības mācības pamati. Tas ir tas, ko mēs mācām par Dievu, par Jēzu, par Svēto Garu, par Bībeli, par cilvēku, par pestīšanu, par Trīsvienību un par mūžību.

Par Dievu

Dievs ir viens un Viņš ir Visuma Radītājs, Viņš mūžīgi eksistē trīs personās: Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Svētais Gars. Šīs trīs personības ir vienlīdzīgas. Dievs ir suverēns un Viņa vara absolūta

1Moz.1:1,26-27; 3:22; Ps.90:3; Mat.28:19; 1Pēt.1:2; 2Kor.13:14; Fil.2:6; 1 Tim.3:16; 1 Jāņa 5:7

Par Jēzu

Jēzus ir Dieva Dēls, Kurš piedzimis jaunavai, Viņš ir vienlīdzīgs ar Tēvu. Viņš dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi, Viņš nodeva Sevi kā upuri pie krusta, kā pilnīgu upuri par visas cilvēces grēkiem. Trešajā dienā Viņš cēlās augšā no miroņiem, lai nodemonstrētu Savu spēku pār grēku un nāvi. Viņš pacēlās debesīs Godībā, kur Viņš aizlūdz par draudzi un Viņš nāks atkal uz zemi, lai valdītu kā kungu Kungs un ķēniņu Ķēniņš. Mēs ticam, ka Jēzus ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība un neviens nevar nākt pie Tēva, kā tikai caur Viņu. Mēs ticam, ka Jēzus Kristus asinis ir iežēlinājums par grēku. Caur Viņa izlietajām asinīm mēs esam glābti, dziedināti un atbrīvoti no verdzības un tumsas spēkiem.

Mat.1:22,23; Jes.9:6; Jāņa 1:1-5; 14:10-30; Ebr.4:14-15; 1Kor.15:3-4; Rom.1:3-4; Ap.darbi 1:9-11; 1Tim.6:14-15; Titam 2:13; 1Tes.4:16-17; Jāņa 14:1-3; Jāņa 3:31-32, 36: 14; Fil.2:5-11; Rom.5:9-11; Ef.1:7; Atkl. 12:11

Par Svēto Garu

Svētais Gars ir vienlīdzīgs ar Tēvu un Dievu Dēlu. Viņš atrodas uz zemes, lai palīdzētu cilvēkiem nonākt pie sapratnes, ka viņiem ir nepieciešams Jēzus. Viņš arī dzīvo katrā ticīgajā no grēku nožēlas brīža, kā mierinātājs, skolotājs un aizlūdzējs.

Mēs ticam kristībai ar Svēto Garu, kā atsevišķam no grēku nožēlas katra ticīgā pārdzīvojumam. Grēku nožēla ir pirms kristības ar Svēto garu. Mēs ticam, ka runāšana svešās mēlēs ir apstiprinājums tam, ka cilvēks ir kristīts ar Svēto Garu. Mēs ticam Svētā Gara dāvanu izpausmei, kuras kalpo svēto uzmundrinājumam un veidošanai. Mēs ticam, ka Svētā Gara atklāsme un vadība ir pieejama šodien katram ticīgajam.

2Kor.3:17; Jāņa 16:7-13; 14:16-17; Ap.darbi 1:8; 1Kor.2:12; 3:16; Efez.1:13; Gal.5:25; Efez.5:18 Mat.3:11; Ap.darbi 2:38-39; 2:4; 19:1-7; 1Kor.12:4-11; Ap. Darbi 13:1-3; Rom. 8:14-16

Uz Augšu ↑

Par Bībeli

Mēs ticam, ka Bībele ir Dieva Vārds cilvēcei. To ir sarakstījuši cilvēki, Dieva virzīti pārdabiskā Svētā Gara vadībā. Tas ir augstākais patiesības avots ticībai (doktrīnām) un dzīvei (uzvedībai). Jo Bībele ir Dieva iedvesmota, tā satur sevī tikai PATIESĪBU, bez jebkādām kļūdām. Mēs ticam, ka Bībele-tā ir barība, kura uzturēs cilvēku visos dzīves gadījumos.

2Tim.3:16; 1Tes.2:13; 2Pēt.1:20-21; Ps.119:105,160; Sālam.pam.30:5; Ps.12:7-8; 2Tim.1:13; Jēk. 1:14

Par cilvēku

Mēs ticam, ka cilvēki ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības, lai būtu līdzīgi Viņam arī ar savu raksturu. Cilvēks ir Dieva radības kronis. Lai arī katram cilvēkam ir potenciāls darīt labu, vienalga, visi cilvēki, pat vislabākie, ir grēcinieki, kuriem ir nepieciešama Dieva žēlastība. Cilvēka grēcīgā daba atdala viņu no Dieva.

1Moz.1:27; Ps.8:4-7; Jes.53:6a, Rom.3:23; Jes.59:1-2; Rom. 3:10

Par pestīšanu

Pestīšana ir bezmaksas Dieva dāvana mums, bet mums tā ir jāpieņem. Mēs nekad nespēsim nopelnīt šo dāvanu ar labiem darbiem vai caur pašuzlabošanos. Tikai caur ticību uz Jēzu Kristu, kā grēku piedošanas upuri, var iegūt pestīšanu. Kad mēs savas dzīves vadīšanu nododam Dievam un ticībā pieņemam Jēzus vadību un kundzību savā dzīvē, tad mēs iegūstam pestīšanu. Mūžīgā dzīvība sākas tajā brīdī, kad cilvēks pieņem Jēzu savā dzīvē. Mēs ticam, ka cilvēks var pazaudēt pestīšanu, ja viņš nepaliek uz vīna Koka, Kas ir Jēzus.

Ef.2:8-9; Rom.6:23; Jāņa 14:6; 1:2; Titam 3:5; Gal.3:26; Rom.5:8; Jāņa 17:3; 3:3-5; 1Jāņa 5:12; Jāņa 15:1-7; Gal.5:5

Par svēto dzīvošanu

Mēs ticam, ka svētai dzīvei un tieksmei uz svētu dzīvi, jākļūst par katra ticīgā mērķi.

Bībele māca, ka bez svētuma neviens neredzēs Dievu. Mēs ticam doktrīnai par svētu dzīvošanu kā konkrētu, kaut arī progresējošu žēlastības darbību, kas sākas no pestīšanas momenta un kas tiks pabeigta pilnīgas izpirkšanas laikā (debesīs).

Ebr.12:14; 1Tes.5:23; 2Pēt.3:18; Fil.3:12-14; 1Kor.1:30; 1Tes.4:3-7; 1Pēt.1:13-16

Uz Augšu ↑

Visu svēto svētīšana

Bībele māca, ka katrs ticīgais ir aicinats kalpot Dievam visu laiki, neatkarīgi no savas profesijas vai darba profila. Mēs ticam, ka katrs šīs draudzes loceklis ir kalpotājs un tā ir mūsu prakse-pamudinat katru draudzes locekli atrast savu vietu kalpošanā. Katram ir kalpošana no Dieva, kuru neviens cits nevar izpildīt. Neviens šeit nevalkā speciālu apģērbu vai priestera apģērbu, jo mēs visi esamj priesteri. Mums vairs nav vajadzības, lai kāds stāvētu starp mums un Dievu, kā vidutājs. Jēzus jau to ir izdarījis. Tagad visiem ticīgajiem ir vienlīdzīga pieeja pie Dieva. Nevienam draudzē nav priekšrocību attiecībā pret Dieva citu priekšā, jo mēs visi esam –priesteri un tas nozīmē, ka Dievs atbild tev tieši tāpat kā Viņš atbild man, kad mēs tuvojamies Viņam ar pareizu sirds stāvokli. Kā priesteri mēs visi esam aicināti tuvoties Viņam, liecināt par Viņu un pielūgt Viņu.

Ebr. 13:15-16; 1Pēt.2:9; Atkl.1:6

Desmitā tiesa

Desmitā tiesa nozīmē 10% un tieši ar desmitās tiesas palīdzību mūsu draudze tiek finansēta. Šajā draudzē mēs praktizējam desmitās tiesas došanu Kristus miesas (draudzes) atbalstam, kā Dievs to ir pavēlējis. Mēs apzināmies, ka 10% došana no mūsu ienakumiem ir Bībelisks došanas standarts. Mēs ticam, ka Bībele pieprasa no visiem šīs draudzes locekļiem atbalstīt to ar savu desmito tiesu un saviem ziedojumiem, atkarībā no tā, kā Dievs katru svētī.

Mal.3:10; 3Moz.27:30; 1Kor.16:1-2; 2Kor.9:6-9; Ebr.7:1-8

Par dziedināšanu

Mēs ticam, ka Dievs vēlas dziedināt un atbrīvot šodien, tāpat kā vienmēr. Mēs ticam, ka Viņa brūcēs mēs esam dziedināti un darīti veseli. Mēs ticam ticīgā varai pār slimībām, pār kaitēm, pār dēmoniem, lāstiem, kā arī pār visiem dzīves apstākļiem.

1Pēt. 2:24; Marka 16:15-18; Lūkas 10:19; 2Kor. 10:4-5; Ap. d. 5:16; Jekaba 5:14-15; Jesaja 53:4-5; Mat.8:17

Par mūžību

Cilvēki ir radīti mūžīgai eksistencei. Mēs mūžīgi eksistēsim vai nu šķirti no Dieva, vai caur piedošanu un pestīšanu ar Dievu. Mēs ticam aizkapa dzīvei.

Mūžīgā nošķirtība no Dieva ir elle; mūžīgā vienība ar Dievu ir mūžīgā dzīvība. Kā elle, tā arī debesis ir reālas vietas mūžīgai eksistencei. Cilvēks, kas ir miris savos grēkos bez Kristus ir bezcerīgi un mūžīgi pazudis ellē, bez jebkādas tālākas iespēja uz grēku nožēlu.

Mēs ticam, ka visi dzīvie un mirušie cilvēki stāsies Dieva soģa krēsla priekšā. Mēs ticam, ka pastāv mirušo augšāmcelšanās, priekš attaisnošanas vai arī tiesas Dieva priekšā, kurš ir visa visuma Augstākais Tiesnesis.

Jāņa 3:16; 2:25; 5:11-13; 22-29; Rom.6:23; Atkl.20:11-15; Mat.1:8; 2:44,46; Ebr.9:27; Atkl.19:20; Apust. d. 17:31; Lūkas 16:19-31.

Uz Augšu ↑

 

Draudze-tā ir Dieva aicināta un atdalīta tauta kalpošanai Viņam. Bez pestīšanas, vienā lielā ģimenē “Gars un Patiesība”, mūs apvieno Dievišķā missija, kurai ir ziedojies katrs mūsu draudzes loceklis. Pateicoties mērķa skaidrībai mēs varam visi sakoncentrēties uz vienu kopēju lietu un sadarboties viens ar otru.

Mūsu misija

Nest dziedināšanu un atjaunošanu sabiedrībai, vedot cilvēkus pie Dieva, palīdzot viņiem kļūt par Kristus mācekļiem un sūtot viņus kalpot pasaulē kā pārmaiņu aģentus.

Mūsu missija balstās uz sekojošām Rakstu vietām:

Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina? Ir rakstīts: cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti! Bet ne visi pieņēmuši evaņģēliju, kā jau Jesaja saka: Kungs, kas ir ticējis mūsu vēstij? Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana-no Kristus pavēles…” (Rom.10:13-17)

 

Saīsinātā veidā mūsu misija:

Dvēseļu iekarošana. Māceklība. Kalpošana.

Uz Augšu ↑

Mūsu mērķi

1. Draudze “Gars un Patiesība” eksistē priekš tā lai, paceltu tautu, kura dominē Dievam par godu, ietekmē un izplata Dieva Valstību dažādās dzīves sfērās ziedojot sevi lielajai pavēlei un lielajam uzdevumam.

Lielā Pavēle: «Bet Jēzus tam sacīja: “Tev būs Dievu savu Kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši.” (?at.22:37-40)

Lielais uzdevums: « Tāpēc eita un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tās mācīdami turēt viu, ko es jums esmum paēlējis. Un redzi, Es Esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. (?at.28:18-20)

«lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma» (?f.3:10)

Galvenie šī formulējuma jēdzieni:

 • Ziedošanās-mēs ticam, ka tikai ziedojusies tauta var nest reālu ietekmi dzīvē.
 • Lielā Pavēle-tas ir aicinājums pieņemt Dieva mīlestību un izpaust šo mīlestību visur. Tikai šī mīlestība var izmainīt cilvēku dzīves, tikai mīlestība ir pareizā motivācija varonīgai rīcībai un ir pareizu attiecību pamatā.
 • Lielais uzdevums-tas ir aicinājums nest Dieva Vārdu tiem, kuri vēl to nav iepazinuši, kā arī iespēja dot citiem to, kas izmaina mūsu dzīvi.
 • Dominēt-nozīmē ieņemt ietekmīgu vietu sabiedrībā un pakļaut zemi priekš Dieva.
 • Ietekme konkrētās sfērās-nozīmē, ka draudze kā zemes sāls un pasaules gaisma nes būtisku ietekmi visās dzīves sfērās. Jēzus Kristus draudze-tas nav reliģiozu cilvēku pūlis, bet ietekmīgu personību apvienība, kuras Dieva spēkā un gudrībā ienes pārmaiņas cilvēku dzīvēs un sabiedrībā.
 • Mūsu darbības motivācijaDieva pagodināšana. Mēs dzīvojam priekš tā, lai Dievs pagodinātos mūsu dzīvē un mūsu valstī.

2. Draudze “Gars un Patiesība” eksistē tādēļ, lai atklātu (parādītu) cilvēkiem Dievu, paaugstinot Jēzu Kristu, sludinot Kristu, un parādot Viņa mīlestību darbos, lai izmainītu negatīvos apstākļus cilvēku dzīvēs un sabiedrībā, demonstrējot Svētā Gara spēku.

«Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama.

Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta.

Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.» (?at.5:13-16)

Galvenie dotā formulējuma jēdzieni:

 • Mēs jau esam pasaules gaisma un zemes sāls.
 • Sāls runā par ietekmi, kuru draudzei izdara uz zemes.
 • Gaisma runā par Dieva atklāsmi un Dievišķo patiesību, kura caur draudzi padzen jebkādu tumsu un nezināšanu.
 • Mēs esam šeit priekš tā, lai atklātu cilvēkiem Jēzu un Svētā Gara spēkā labvēlīgi ietekmētu pasauli.

> Sludinot Evaņģēliju

> Parādot Jēzus mīlestību kalpošanas darbos

> Parādot Jēzus varu un spēku, priekš tā, lai izmainītu dzīves apstākļus un radītu brīnumus.

 • Mēs esam šeit ne priekš tā, lai tikai izdzīvotu, bet nestu augļus Dievam
 • Mēs esam šeit ne tikai priekš tā, lai saņemtu dzīvību, bet arī lai atdotu dzīvību.
 • Mēs esam šeit ne tikai priekš tā, lai baudītu Dievu, bet lai citiem atklātu Dievu.

3. Mēs eksistējam priekš tā, lai izplatītu labo vēsti par Dieva glābšanu, veidotu mācekļus, kuri pazīst Dievu, sasniedz briedumu Kristū un atver savu sirdi kalpošanai Dievam, draudzē un pasaulē kopumā.

Galvenie jēdzieni dotajā formulējumā:

 • Izplatīt Evaņģēliju-mēs izplatām Evaņģēliju dažādos veidos, kur vien tas iespējams.
 • Veidot mācekļus-mēs veidojam mācekļus, kuri grib līdzināties Jēzum visā.
 • Dieva iepazīšana –pielūgsmes ceļā, kā arī visos iespējamos veidos, mēs gribam izplatīt Dieva atziņas labo smaržu visur.
 • Kalpošana Dievam draudzē-paužot Dieva mīlestību darbos, mēs risinām cilvēku problēmas, izmantojot savas dāvanas un talantus Dievam par godu.
 • Kalpošana Dievam darba vietās vai sabiedriskās vietās-mēs nesam sev līdzi Dievu visur, lai kur mēs arī ietu-darba vietās, sabiedriskās vietās, lai arī tur kļūtu par atbildi uz cilvēku problēmām.

4. Mēs eksistējam priekš tā, lai sludinātu Evaņģēliju un kopā ar Jēzu meklētu un glābtu bojā ejošās dvēseles; palīdzētu izglābtajiem kļūt par Dieva ģimenes locekļiem, kur viņi var saņemt mīlestību, sadraudzību un audzināšanu; palīdzētu vietējās draudzes locekļiem atklāt, attīstīt un izmantot savas dāvanas un talantus kalpošanai Dievam un citiem; ar praktisku pamācību palīdzētu sasniegt garīgo briedumu, kā arī iemācītu draudzes locekļiem svinēt Dieva klātbūtni savā dzīvē, caur personīgu laika pavadīšanu ar Dievu.

Galvenie jēdzieni dotajā formulējumā:

 • Mēs glābjam bojā ejošos ar Evaņģēlija sludināšanu, kas ir Dieva spēks glābšanai, katram kurš ir noticējis.
 • Mēs palīdzam izglābtajiem kristiešiem attīstīties un kļūt nobriedušākiem Dievā.
 • Mēs pieņemam Dieva bērnus Dieva ģimenē, kur viņi var saņemt pieaugšanai nepieciešamo mīlestību, rūpes un pamācību.
 • Mēs palīdzam cilvēkiem atklāt un izmantot savas dāvanas priekš mūžīgā mērķa.
 • Mēs palīdzam cilvēkiem attīstīt personīgas un dziļas savstarpējās attiecības ar Dievu.
5. Gatavot līgavu Kristum, palīdzot cilvēkiem ienākt Viņa ģimenē, attīstīt attiecības ar Viņu pieaugt un atklāt savas iespējas Kristū un dzīvot pilnībā Viņa mērķiem uz zemes
6. Palīdzēt cilvēkiem spert savu nākamo soli pie Kristus, tas ir
 • Savienoties ar Kristu un ar Viņa draudzi
 • Pieaugt un sasniegt garīgo briedumu
 • Atklāt savas dāvanas un kalpot ar tām Dievam
 • Dalīties savā ticībā ar citiem
 • Pakļaut savu dzīvi Kristum

7. Mūsu draudzes mērķisir pasludinot Dieva gudrību, iznīcināt (apkaunot) šīs pasaules gudrību, atbrīvot cilvēkus no sātana jūga un atsvabināt viņus priekš Dieva dotā likteņa par godu Dievam.

Izskaidrojums:

 • Mēs meklējam Dieva slavu, tāpēc tuvojamies Dievam, smeļam gudrību no Viņa
 • Mēs pasludinām šo gudrību, lai atbrīvotu citus no grēka un sātana važām
 • Mēs mācām cilvēkus, lai viņi zinātu savu likteni Dievā
 • Ar rezultātu mēs pierādam šīs pasaules gudrības muļķīgumu.

8. Mūsu draudzes mērķis-aizsniegt, iekļaut, pieaudzēt, sūtīt kalpošanā pielūdzējus un ziedojušos Jēzus Kristus sekotājus.

Galvenie jēdzieni dotajā formulējumā.

 • Aizsniegt cilvēkus-?vaņģelizācija
 • Iekļaut cilvēkussavienošanās ar vietējo draudzi un tās mērķiem.
 • Augt-māceklība
 • Sūtītpotenciāla atbrīvošana vietējās draudzes un pasaules misijai
 • Pielūgsme un ziedošanāsmīlestība pret Dievu

Uz Augšu ↑

Kāpēc mēs gribam vest cilvēkus pie Dieva?

1. Tikai Dievs ir dziedināšanas un atjaunošanas avots.

“Tiešām, mana dvēsele ir klusu savā svētcerē uz Dievu, no Viņa nāk man palīdzība! Tiešām, Viņš ir mans akmenskalns un mans palīgs, mans patvērums: es gan nešaubīšos! Cik ilgi jūs māksities virsū visi vienam vīram, vai jūs gribat viņu nogalināt, bruksit visi viņam virsū kā grūstošai sienai, kā krītošam mūrim, kas taisās gāzties?

Patiesi, no maniem augstumiem viņi domā mani nogāzt, viņiem patīk meli; ar savu muti viņi svētī, bet savās sirdīs lād! Tiešām, esi klusa, mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no Viņa nāk mana cerība! Tikai Viņš ir mans akmenskalns un mans palīgs, mans patvērums, es gan netikšu satricināts! Dievs ir mans svētības avots un mans gods, mana stiprā klints, mans patvērums ir Dievs! Uzticieties Viņam arvienu, visi ļaudis, izkratiet Viņa priekšā savas sirdis! Dievs ir mūsu patvērums. Tiešām, kā vēsma ir cilvēku bērni, tikai maldi ir lielu vīru dēli; svaru kausos likti, viņi ceļas uz augšu vieglāk par vēja pūsmu. Nepaļaujieties uz varu, uz laupījumu nelieciet tukšas cerības; kad bagātība vairojas, nepiegrieziet tai visu savu sirdi! Vienu vārdu Dievs arvienu ar uzsvaru ir teicis, un to es esmu daudzreiz dzirdējis: Dievam vienam pieder vara.” (Ps.62:2-12)

2. Lai neviens neaiziet bojā, bet nāk pie atgriešanās.

“Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.” (2Pēt.3:9)

3. Lai sekotu Jēzus piemēram.

“…jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo.” (Lūka 19:10)

4. Lai izpildītu vareno Jēzus uzdevumu un izpildītu Viņa pavēles.

“Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mat.28:18-20)

5. Sabiedrības dziedināšana un atjaunošana pieprasa to.

“Kad taisnie iet vairumā, tad ļaudis priecājas; ja turpretī valda bezdievis, tad tauta nopūšas.” (Sālam. pam.29:2)

“Kad pārsvars taisno pusē, tad klājas labi, bet, ja pārsvaru iegūst bezdievīgie, ļaudis slēpjas.” (Sālam.pam. 28:12)

“Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kurp es jūs liku aizvest, un pielūdziet To Kungu par to, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība.” (Jer.29:7)

Citas Rakstu vietas:

(Sālam. pam. 21:25-26; 29:7; 15:29; 12:26; Sālam. pam. 11:10-11; Sālam. pam.10:11)

6. Dieva mīlestība pamudina mūs

“Jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam: tā kā viens ir miris par visiem, tātad visi ir miruši.” (2Kor.5:14)

“Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visas sērgas un slimības. Un, kad Viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana.Tad Viņš saka uz Saviem mācekļiem: “Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā.” ” (Mat.9:35-38)

7. Tas ir pats labākais sava laika un resursu ieguldījums

“Taisnīgā auglis ir dzīvības koks, un gudrais iemanto cilvēku sirdis.” (Sālam. pam. 11:30)

“Bet saprātīgie mirdzēs kā debesjuma spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžīgi mūžam.” (Daniēla 12:3)

“Cik mīlīgi ir kalnos prieka vēstneša soļi, kas vēstī mieru, atnes labas ziņas un sludina pestīšanu, kas saka Ciānai: tavs Dievs ir ķēniņš!” (Jesaja 52:7)

“Un es jums saku: darait sev draugus ar netaisnā mamona līdzekļiem, lai, kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos.” (Lūkas 16:9)

8. Sekot agrīnās draudzes piemēram.

“Bet Pēteris tiem atbildēja: “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu.

Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās.

Un vēl ar daudz citiem vārdiem viņš liecināja un tos pamācīja, sacīdams: “Izglābieties no šīs samaitātās cilts!”

Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu.” (Ap. darbi 2:38-41)

Uz Augšu ↑

Kāpēc daudzi kristieši baidās liecināt?

1. Bailes būt atstumtam

Kad cilvēki atstumj jūsu vēstījumu, viņi neatstumj jūs, bet viņi atstumj Jēzu un Dieva Vārdu. Pat ja atstumj tavu vēstījumu, tu vienalga neesi zaudējis, jo tu staigā paklausībā Dievam. Dievs var izmantot tavu liecību, bet tavu klusēšanas grēku Viņš nevar izmantot.

“Kas jūs klausa, tas klausa Mani, un, kas jūs nicina, tas nicina Mani. Bet, kas Mani nicina, tas nicina To, kas Mani sūtījis.” (Lūkas 10:16)

“Kas jūs uzņem, tas uzņem Mani, un, kas Mani uzņem, tas uzņem To, kas Mani sūtījis. Kas uzņem pravieti pravieša vārdā, tas dabūs pravieša algu, un, kas uzņem taisnu taisnā vārdā, tas dabūs taisnā algu.” (Mat. 10:40-41)

2. Bailes par to, ko padomās draugi.

Ko domā tavi draugi par tevi tagad? Ir jāpieņem lēmums: vai nu liecināt viņiem par Jēzu tagad, vai arī “mīlot” viņus aizsūtīt uz elli.

3. Un ko tad, ja par mani smiesies?

Jēzus teica Saviem mācekļiem, ka viņi tiks vajāti.

“Atcerieties Manus vārdus, ko Es jums sacīju: kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi Mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi Manus vārdus ir turējuši, viņi turēs ar jūsējos.” (Jāņa 15:20)

“Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder Debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu Manis dēļ.

Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija.” (Mat. 5:10-12)

4. Es nevaru dalīties ar kolēģiem par savu ticību.

Ja Dievs ir atvedis tavā ceļā cilvēkus, ar kuriem tu strādā, tad ir ļoti svarīgi, lai tu izdarītu visu, kas no tevis ir atkarīgs, lai iepazīstinātu viņus ar Jēzu. Iespējams, tu esi vienīgais kristietis, kuram būs tāda iespēja.

5. Es nezinu kā.

Tas ir slinku cilvēku attaisnojums. Eksistē dažādi palīgmateriāli, grāmatas par to, kā dalīties savā ticība ar citiem. Izlasiet manu rakstu par efektīvu evaņģelizāciju.

6. Evaņģelizācija vairs nav modē.

Evaņģēlija vēstījums nekad nenovecos, nekad nemainīsies, taču tā nodošanas metodiku ir jāmaina atkarībā no laika, kurā mēs dzīvojam, un atkarībā no cilvēkiem, ar kuriem mēs dalāmies ar šo vēstījumu.

Eksistē divi ticīgo tipi:

 • Tie, kuri runā par neglābtajiem.
 • Tie, kuri runā neglābtajiem.

Novāciet savus attaisnojumus. Dievs skaidri ir pavēlējis mums evaņģelizēt un ir parādījis mums, kā to darīt. Ja jūs gribat pārdzīvot varenu prieku, kuru daudzi ticīgie jau pārdzīvo, tad jums nāksies nostumt malā visas atrunas, kuras traucē jums liecināt citiem par Jēzu. Jums nāksies iemācīties staigāt paklausībā un praktizēt lielo uzdevumu. Tas ne tikai ietekmēs jūsu mīļoto cilvēku dzīvi, bet arī palīdzēs jums pašiem attīstīt dziļākas attiecības ar Dievu, kā jebkad agrāk. Galu galā, Dievs ir apsolījis būt ar jums.

“Un Dievs sacīja: “Es būšu ar tevi, un šī būs tā zīme, ka Es tevi esmu sūtījis, lai tu izvestu tautu no Ēģiptes: jūs kalposit Dievam šinī kalnā.” (2Mozus 3:12)

Jūs vēl redzēsiet, ko Dievs var izdarīt ar parastu cilvēku, tādu kā jūs, kurš ir paklausīgs Dievam tajā, ka dalās savā ticība ar citiem.

Uz Augšu ↑

Vērtība – tās ir galvenās pārliecības un prioritātes, ņemtas no Svētajiem Rakstiem, kuras nosaka mūsu rīcību un to, kā mēs sasniedzam savus mērķus. Tās nav doktrīnas, bet mūsu doktrīnas ietekmē mūsu vērtības. Vērtības nosaka unikālus paņēmienus, kā cilvēki draudzē izpilda savu darbu un kā viņi tajā pašā laikā attiecas viens pret otru. Tie ir nepieciešamie principi, kuri virza mūs mūsu kristīgajā staigāšanā. Vērtība ir filtrs prātam un nosaka to, kā mēs izmantojam savu laiku un resursus. Ne mūsu apstākļiem vai vēlmēm vajadzētu noteikt mūsu resursu patēriņu un mūsu laika pavadīšanu, bet gan mūsu vērtībām. Mūsu vērtība – tas ir viss tas, par ko mēs stāvam, attiecībā par ko mums nav kompromisu.

Kāpēc ir svarīgs skaidrs vērtību formulējums?

Ir ļoti svarīgi noteikt priekš sevis un priekš draudzes noteiktas vērtības, tāpēc ka mūsu rīcība parasti izriet no mūsu reālajām vērtībām. Parasti, mūsu rīcību nosaka mūsu vērtības, un nevis vienkārši tas, ko mēs sakam vai rakstam.

Konflikti bieži rodās, un plāni cieš neveiksmi, dēļ nenoteiktām un nenoskaidrotām vērtībām attiecību sākumā.

Vērtība ir mērķa formulējuma pamatā un draudzes kalpošanas virzības pamatā.

Ļoti bieži daudzi grib sasniegt kādas kalpošanas rezultātu, bet aizmirst par to, ka šis rezultāts balstās uz noteiktam vērtībām.

Piemēram, atklāsme par mājas grupas svarīgumu nenesīs veiksmi, ja tās pamatā nebūs tāda pārliecība un vērtības, kā:

 1. Garīgā izaugsme noris labāk mazās grupās;
 2. Dievs augstu vertē cilvēkus;
 3. Intimitāte ar Dievu ir spēka avots utt.

Tas ir tieši tas, ko domāja Jēzus, kad Viņš teica, ka jaunu vīnu lej jaunos ādas traukos.

Jaunas atklāsmes ar vecām vērtībām var likt šķēršļus rezultātam. Lai atklāsmes, kas ir šajā saitā, varētu jūs reāli ietekmēt, ir svarīgi iepazīties ar vērtībām, uz kurām balstās šīs atklāsmes.

Draudzes “Gars un Patiesība” vērtības un principi (rīcība), kas izriet no tām:

Daudzi principi un rīcība izriet no mūsu vērtību paziņojuma. Sasaistot konkrētu uzvedību ar mūsu vērtībām, mēs varēsim palīdzēt katram cilvēkam draudzē saprast un noskaidrot priekš sevis mūsu cerības.

Uz Augšu ↑

1. Personīgas un dziļas attiecības ar Dievu.

Jāņa 15:1-17; Lūkas 5:16; 1Коr. 1:4-9; Jūda 20:21; 24-25; Marka.3:14-15; Мat. 22:37-38

Principi: Intimitāte ar Dievu ir spēka avots personīgai atjaunotnei un efektivitātei kalpošanā. Mēs ticam, ka Dievs vēlas, lai katram ticīgajam, ar Svētā Gara palīdzību, būtu tuvas attiecības ar Viņu. Tā ir katra kristieša pirmā prioritāte.

No tā izrietošā rīcība:

 • Ziedošanās ikdienišķai sadraudzībai ar Dievu.
  • Regulāra vingrināšanās garīgās disciplīnās, kuras palīdz attīstīt tuvas attiecības ar Dievu (lūgšanas, gavēnis, nošķiršanās laiks, Bībeles lasīšana utt.)
  • Regulāra iegremdēšanās Dieva klātbūtnē, lai dzirdētu Viņa balsi un ziedotu sevi Viņam.
  • Ikdienišķa savas sirds pārbaude un piepildīšanās ar Svēto Garu, lai ar patiesu grēku nožēlu saīsinatu distanci starp mums un Dievu.
  • Ikdienišķa vingrināšanās paklausībā Dievam un jebkāda šķēršļa novākšana ceļā uz Svētā Gara baudīšanu un mierinājumu.

2. Bībeles autoritāte.

2 Тim. 3:16; 2Pēt.1:20, 21 Principi:Mēs ticam, ka Dievs skaidri runā uz mums šodien caur Bībeli, tāpat arī ka Bībele satur sevī nekļūdīgu Dieva Vārdu priekš mums, un tāpēc ir pēdējā un vienīgā autoritāte priekš mums.

No tā izrietošā rīcība:

 • Mēs apzināti nenonicināsim jebkuru Bībeles mācību.
 • Mēs ticam praktiskam Bībeles patiesību pielietojumam dzīves izmainīšanai.
 • Mēs mācām Bībeli, lai izmainītu dzīvi.• Mēs ticam kristīgai izglītībai visos iespējamos veidos, kā draudzes pamat aicinājumam.
  • Mes praktizējam ikdienišķu Bībeles lasīšanu, pētīšanu, un macīšanos no galvas, lai atjaunotu savu prātu ar Dieva Vārdu un apmainītu savus ceļus pret Viņa ceļiem un savas domas pret Viņa domām.

3. Cilvēki ir svarīgi Dievam, tāpēc viņi ir svarīgi arī mums.

Ecēh. 18:32; Lūka 15; 2 Коr. 5:14-20; Lūka 5:30-32; Мat. 18:4

Principi: Cilvēki ir Dieva mīlestības objekts, un Dievs vēlas, lai draudze nes Viņa mīlestības vēstījumu bojā ejošajai pasaulei. Katrs cilvēks ir svarīgs Dievam, tāpēc mēs pieņemsim un kalposim katram, kuru Dievs pie mums sūta.

No tā izrietošā rīcība:

 • Mēs pastāvīgi dalīsimies Dieva mīlestības vēstījumā ar cilvēkiem no dažādām sociālajām grupām.
 • Mēs neizmantosim cilvēkus priekš programmām, bet tieši otrādi, programmas priekš tā lai kalpotu cilvēkiem.
 • Mēs vērtēsim visus vienādi, neatkarīgi no viņu kultūru atšķirībām, valodu, sociālā, vecuma vai materiālā statusa.

Uz Augšu ↑

4. Mazās garīgās izaugsmes grupas.

Jāņa 13:34-35; Ap. darbi 2:42-47; Еbr. 10:24-25

Principi: Garīgā izaugsme norisinās labāk mazajās grupās. Mēs ticam mīlestības spēkam, pieņemšanai un piedošanai. Labprātīga, savstarpējās pakļaušanās, attieksme starp ticīgajiem, nodrošina rūpes, atskaitīšanos un uztur veselīgu piederības sajūtu.

No tā izrietošā rīcība:

 • Mēs labprātīgi atskaitīsimies garīgās izaugsmes grupas priekšā par mūsu garīgo staigāšanu ar Kristu.
 • Mēs mīlēsim un celsim savstarpējas uzticēšanās un cieņas attiecības vienam ar otru.

5. Сilvēku sagatavošana kalpošanai.

Еf. 4:11-16; Fil. 2:5-11; Ps. 133:1

Principi: Cilvēki, kuri ir sagatavoti, veic lielus varoņdarbus Debesu Valstībai. Мēs ticam, ka, kalpojot citiem ar pazemīgu sirdi, mēs izpaužam Dievam savu pateicību. Mēs ticam, ka katrs ticīgais-ir kalpotājs.

No tā izrietošā rīcība:

 • Mēs ticēsim par cilvēkiem un mobilizēsim viņus atbilstoši viņu dāvanām, spējām un aicinājumam.
 • Mēs palīdzēsim cilvēkiem atklāt savas garīgās dāvanas, un kopīgi ar citiem, virzīt Debesu Valstību.

6. Stipras ģimenes.

Principi: Мēs ticam, ka stipras ģimenes ir stipras draudzes un stipras sabiedrības pamatā. No tā izrietošā rīcība:

 • Мēs mērķtiecīgi kalposim visu draudzes locekļu savu ģimeņu nostiprināšanai (bērnu, pusaudžu, sievu, vīru utt.)

Uz Augšu ↑

7. Кultūras aktualitāte (jūtīgums).

Коl. 4:5; 1Коr. 9:19-23; 1 Laiku 12:32

Principi: Lai efektīvi sasniegtu cilvēkus, kurus mēs gribam sasniegt priekš Dieva, ir jāmainās metodēm.

Draudzei ir jābūt jūtīgai pret kultūru, lai savienotos ar neglābto pasauli. Mūsu uzdevums ir radīt atmosfēru, kurā Svētais Gars var iedarboties uz cilvēkiem un strādāt viņu sirdīs. Stils var mainīties, bet patiesība vai mūsu vēstījums paliek nemainīgs.

No tā izrietošā rīcība:

 • Мēs parūpēsimies par to, lai mūsu kalpošana būtu saprotama gan draudzes cilvēkiem, gan cilvēkiem ārpus draudzes.
  • Мēs pastāvīgi izzināsim to cilvēku dabu, kurus mēs gribam sasniegt priekš Kristus, lai skaidrāk saprastu viņus un ieraudzītu to, par ko viņi sapņo un ko viņi meklē dzīvē.
  • Мēs parūpēsimies, lai mūsu dievkalpojumiem būtu jēga gan priekš ticīgajiem, gan priekš neticīgajiem.

8. Atklātība un godīgums.

Еf. 4:25; Sālam. pam. 29:18; Hab.2:3 Principi: Skaidra un godīga komunikācija veicina savu draudzes missijas izpildi. Līderiem ir jāzin, kur vest tautu. Godīgums un atklatība –ir patiesu attiecību pamats. No tā izrietošā rīcība:

 • Līderi dalīsies ar cilvēkiem, kurp viņi iet, lai tie varētu sekot.
 • Mēs teiksim viens otram patiesību par mīlestību.

9. Vairošanās.

2Тim. 2: 2 Principi: Līderu attīstībai ir milzīga nozīme draudzes izaugsmē un skaitliskā pieaugumā. No tā izrietošā rīcība:

 • Мēs pieaudzēsim palīgus visos līmeņos.

 10. Pārākums un kvalitāte.

Коl. 3:17; Маl.1:6-14; Dаn.5:12-14; 6:3; Еbr. 11:4; Fil. 1:9-11; Sālam. māc. 9:10; Sāl. pam. 22:29 Principi: Pārākuma gars pagodina un slavē Dievu, kā arī iedvesmo cilvēkus. Мēs kalpojam pārākuma Dievam, tāpēc visam ko mēs daram priekš Dieva ir jābūt ar parākuma garu vai augstu garu. No tā izrietošā rīcība:

 • Мēs tieksimies uz labākiem rezultātiem un labāku kvalitāti.
 • Мēs pienesīsim Dievam labāku upuri un darīsim visu, ko mēs daram priekš Viņa, no visas sirds, kā priekš Tā Kunga.
 • Мēs domāsim radoši, un attieksimies pret mums uzticēto kalpošanu ar vislielāko atbildības sajūtu.

 11. Vienotība un individualitāte.

1 Коr. 12: 13-27; Rom.12: 3-5 Principi: Мēs esam dažādi un mums ir individuālas pieejas vienas un tās pašas problēmas risināšanai, bet neskatoties uz to, mēs-esam viena ģimene un viena Tēva bērni. No tā izrietošā rīcība:Мēs vairāk koncentrēsimies uz to, kas mūs apvieno, nekā uz to, kas mūs šķir.

12. Мēs ticam nākamajai paaudzei.

Мk. 10:13-16; Sālam. pam. 22:6 Principi: Bērni ir svarīga draudzes daļa šodien un potenciāli rītdienas atmodas līderi. Dievs vēlas, lai bērni un pusaudži būtu apmācīti, sagatavoti un atbrīvoti kalpošanai. Viņš grib lietot viņus jau šodien un liek uz viņiem rītdienas cerību.   No tā izrietošā rīcība:

 • Мēs apzināti pacelsim savus bērnus un jauniešus un investēsim sevi viņos.
 • Мēs gatavosim viņus nākamajai kalpošanai.

Uz Augšu ↑

Šajā sadaļā, mes vēlamies Jūs iepazīstināt ar to, kā mēs esam organizēti un kā jebkurš draudzes loceklis var piedalīties draudzes dzīvē.

Struktūras jautājums – tas ir mūsu draudzes iekārtotības un kārtības jautājums, lai efektīvi sasniegtu mūsu missiju un mērķi.

Bībele runā par to, ka Dievs ir kārtības Dievs:

«Jo Dievs nav nekartības, bet miera Dievs.» 1Коr.14:33.

Pāvels runā par to, ka draudze ir patiesības balsts un pamats, kur katram ir jāzin kā uzvesties.

«..bet, ja es aizkavētos-lai tu zinātu, ka pienakas izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats.» 1 Тim.3: 15.

 • Tā kā draudze pēc savas dabas un būtības ir kopiena un ģimene, kurā ir jabūt vietai priekš saskarsmes, vienotības ap vienu kopēju mērķi un stipru attiecību celšanas, tad visa draudze ir sadalīta mazās grupās un kalpošanu komandās. Ienāciet šeit, lai saņemtu smalkāku informāciju par mūsu mājas grupu sistēmu vai par mūsu kalpošanas komandu. (LINKS)
 • Tā kā draudze ir Jēzus Kristus Miesa, kura funkcionē, kā jebkurš organisms, tad katrs tās loceklis nodarbojās ar to, ko Dievs viņu apdāvinājis, izmantojot priekš tā savus talantus, spējas, zināšanas, pieredzi un garīgās dāvanas. Mēs nenozīmējam cilvēkus kalpošanai, bet pamudinam katru atklat un izmantot savas dāvanas kalpošanai Dievam. Iemesls tam ir sekojošs: Mēs neesam ieinteresēti tikai uzdevumu izpildē, bet galvenokārt paša cilvēka attīstībā un apmierinatībā pildot savu kalpošanas darbu.

«Jo, kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums, tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi. Kad mums pēc piešķirtās žēlastības, ir dažādas dāvanas..»  (Rom.12:4-6а)

 • Mēs ticam, ka katrs draudzes loceklis ir kalpotājs un pilda konkrētas un noteiktas funkcijas draudzes celšanai. Lūk, kapēc draudzē, var būt tik daudz kalpotāju, cik draudzes locekļu.
 • Jebkurš draudzes loceklis var uzsākt jaunu kalpošanu. Priekš tā, vajag tikai redzēt problēmu, kurai var piedāvāt sevi kā risinājumu, pateicoties tavām zināšanām, talantam, pieredzei vai garīgajām dāvanām.
 • Tā kā draudze ir ganāmpulks, tad tai ir nepieciešama mācītāja  aprūpe.

«Vēl otru reizi Viņš tam saka: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani mīli?” Tas Viņam saka: “Tiešām, Kungs, Tu zini, ka es Tevi mīlu!” Viņš saka tam: “Gani Manas avis!”

Trešo reizi Viņš tam saka: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani mīli?” Pēteris noskuma, ka Viņš trešo reizi viņam sacīja: vai tu Mani mīli?-un sacīja Viņam: “Kungs, Tu zini visas lietas, Tu zini, ka es Tevi mīlu.” Jēzus saka: “Gani Manas avis! .»         (Jāņa 21:16-17)

 • Mācītājs ir vietējās draudzes galva un viņa loma-barot, vest un aizsargāt ganāmpulku.
 • Mācītājs ved draudzi kopā ar līderu komandu, kura dala ar viņu rūpes par ganāmpulku. (Mūsu komanda)
 • Macītājs un viņa komanda trenē draudzes locekļus priekš kalpošanas, bet draudzes locekļi ir kalpotāji.

«Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un macītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu…»  (Еf. 4:11-12)

Eksistē virkne priekšrocību, kuras mums sniedz piederība draudzei:

 1. Tas dod mums garīgo ģimeni atbalstam, sadraudzībai un uzmundrinājumam jūsu staigāšanā ar Jēzu.
 2. Tas novieto mūs Dieva līderu garīgajā aizsardzībā, pateicoties viņu lūgšanām.
 3. Tas dod jums iespēju atklāt un attīstīt savas garīgās dāvanas un talantus kalpošanā.
 4. Tas dod jums iespēju atskaitīties, kas savukart ir ļoti svarīgi ir jūsu garīgajai izaugsmei.

Kāpēc jāapmeklē draudze, kādas priekšrocības tas sniedz?

“Tā ir mana vienīgā brīvdiena” “pārāk daudz liekuļu” “tas ir manas labākās komandas spēles laiks “man ir garlaicīgi draudzē” “man nav interešu” “viņi tikai runā par naudu” “es pastāvīgi aizeju no draudzes ar vainas apziņu” “man jau ir pietiekoši nepatīkama pieredze ar draudzēm”

Vai jums ir pazīstami līdzīgi izteicieni? Varbūt jūs paši domājāt par dažiem no tiem, vai arī jūsu ģimenes locekļi ir teikuši jums kaut ko līdzīgu šiem apgalvojumiem. Lūk daži svarīgi iemesli, kuri atbildēs uz jautājumu «kāpēc man jānāk uz draudzi

 1. Pielūgsme palīdz jums sakoncentrēties uz Dievu un sagatavo jūs gan emocionāli, tā arī garīgi nākamās nedēļas notikumiem.
 2. Sadraudzība пdod jums atbalstu un uzmundrinajumu no citiem ticīgajiem.
 3. Māceklība и citas kalpošanas draudzē palīdz jums stiprinat jūsu ticību, mācot jums Dieva vārda patiesību un Bībelisko principu pielietojumu dzīvē.
 4. Evaņģelizācija palīdz jums piepildīt savu dzīves missiju, atvest tavus draugus un ģimenes locekļus pie Jēzus Kristus
 5. Tā ir Bībeliska prasība Еbr. 10:25 “…neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādamiun jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.”
 6. Tas var pasargāt jūs no atkrišanas Kaut arī nav garantijas par to, bet cilvēkiem ir tieksme palikt uzticīgam, ja viņš kontaktējas ar uzticīgajiem draudzē un no draudzes.
 7. Tas dod garīgo atbalstu un uzmundrinājumu Ap. d. 2:42 parāda agrīnās draudzes dzīvi un kāpēc Dievs viņus svētīja. “…un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.” viss, kas ir uzskaitīts šajā Rakstu vietā, bija kopīga darbība.
 8. Tas palīdz jums būt paklausīgiem lielajai pavēlei. Маrка 12:30 “Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka.” Кā jūs varat mīlēt Dievu, ja jūs Viņu neklausat un nevēlaties būt ar tiem, kurus Viņš mīl?
 9. Tas dara jūs līdzīgus Jēzum. Lūка 4:16 apgalvo lūk, ko: Tā Viņš nonāca Nacaretē, kur Viņš bija uzaudzis, un pēc Sava ieraduma Viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu.” Ja kādam ir iemesls nenākt uz draudzi, tad tas bija Jēzus! Un tomēr, mēs redzam Jēzus dzīvē publisko pielūgsmes vietu apmeklēšanas paradumu.
 10. Tas liecina par jūsu atbalstu Valstības darbos. Мat. 12:30 “Kas nav ar Mani, tas ir prêt Mani, un, kas ar Mani nesakrāj, tas izkaisa.” Vieta, kuru jūs apmeklejat, liecina par jūsu piekrišanu un atbalstu šai vietai un draudzei ir jabūt jūsu pirmajai prioritātei, ja vien Dieva Valstība nav primārā prioritāte jūsu dzīvē, ja vien Dieva valstība ir primārā prioritāte tavā dzīvē.
 11. Tas dod jums iespēju dzirdēt Dieva Vārda svētrunas. 2 Тimotejam 4:2, Apustulis Pāvils pavēlēja jaunajam macītājam Timotejam, sludināt Vārdu. Tas nozīmē, ka Dievs vēlas, lai Dieva Vards tiktu sadzirdēts, ja reiz viņš pavēlēja sludināt to.
 12. Tas palīdz jums salīdzināt sevi ar Jēzus Kristus miesu un pārdzīvot Dievu kopa ar Viņa tautu. 1 Korintiešiem 12 un 14 parāda katra ticīgā nozīmīgumu, kad viņš pielieto savas garīgās dāvanas. Šīs dāvanas ir dotas priekš tā, lai celtu un pamācītu Jēzus Kristus miesu, t.i. Draudzi. Кā tas var notikt, ja tu neej tur, kur sanāk kopā miesa?
 13. Tas ir mūžīgās dzīvības rādītājs. Draudzes apmeklēšana negarantē, ka tev ir mūžīgā dzīvība, taču mīlestība pret brāļiem ir acīmredzams mūžīgās dzīvības rādītājs “Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus; kas nemīl, paliek nāvē.” (1 Jāņa 3:14). Кā tu vari mīlēt un izpaust mīlestību pret Dieva bērniem, ja tu viņus neredzi un ja tu neesi ar viņiem.

Uz Augšu ↑

Кādi ir draudzes “Gars un Patiesība” locekļa pienākumi?

1. Es aizsargāšu manas draudzes vienotību

 • attiekšos pret citiem draudzes locekļiem ar mīlestību;
 • noraidīšu aprunāšanu;
 • sekošu draudzes vadībai.

Rom.14:19; 1Pēt.1:22; Ef.4:29; Ebr.13:17

2. Kā draudzes loceklis ar atbildību:

 • lūgšu par tās izaugsmi;
 • aicināšu neticīgos draugus un kaimiņus;
 • mīļi sveicināšu ciemiņus un atnācējus.

1Tes.1:1-2; Lūk.14:23; Rom.15:7

3. Veikšu kalpošanu manā draudzē

 • atklājot manas dāvanas un talantus,
 • saņemot sagatavošanu kalpošanai no maniem mācītājiem,
 • attīstot sevī kalpotāja sirdi.

1Pēt.4:10; Ef.4:11-12; Fil.2:4-7

4. Es atbalstīšu liecību par manu draudzi

 • apmeklējot to ticībā,
 • dzīvojot dievbijīgu dzīvi,
 • regulāri piedaloties materiālajā kalpošanā.

Ēbr.10:25; Fil.1:27; 1Kor.16:2; 3Moz.27:30 Uz Augšu ↑

Kā es varu kļūt par draudzes locekli?

Ja jūs vēl neesat nožēlojis grēkus, tad pirmais, kas būtu jāizdara, tas ir:

 1. Pieņemt Jēzu Kristu savā sirdī, kā Kungu un Glābēju, caur patiesu grēku nožēlu. To var izdarīt atsaucoties uz grēku nožēlas aicinājumu katrā mūsu dievkalpojumā vai IENĀKOT ŠEIT, tieši tagad.
 2. Pēc grēku nožēlas, Jums nāksies kristīties un apmeklēt draudzes locekļa semināru, kur Jūs varēsiet dziļāk iepazīties ar mūsu vērtībām, ticības mācību, stratēģiju un draudzes locekļa pienākumiem.
 3. Ja Jūs jutīsiet, ka draudze “Gars un Patiesība” ir Jūsu garīgā ģimene, Jums vienkārši ir jāpaziņo par to un Jūs kļūsiet par draudzes locekli.
 4. Ja Jūs esat ticīgais, kurš ir pieņēmis ūdenskristības ar pilnu iegremdēšanos un kurš agrāk ir bijis citas draudzes loceklis, bet vēlaties parnākt uz mūsu draudzi, mēs pieņemsim Jūs par draudzes locekli tikai pēc tam, kad Jūs saņemsiet Jūsu mācītaja svētību vai piekrišanu. Mūsu ofiss, nepieciešamības gadījumā, var Jums palīdzēt organizēt šo procesu ar Jūsu bijušo draudzi
 5. Ja Jūs esat ticīgais, kurš ir atkritis no Dieva, Jums vienkārši vajag iznākt priekšā grēku nožēlas aicinājuma laikā un ziedot no jauna savu dzīvi Dievam vai arī izdarīt to tieši tur kur Jūs atrodaties.

Jebkurā gadījumā, par draudzes locekli var kļūt no augšienes atdzimis ticīgais (uzticams ticīgais), kristīts ar pilnu iegremdēšanos ūdenī, kurš ir apmeklējis draudzes locekļa semināru un parakstījis draudzes locekļa saistības.

Uz Augšu ↑