Ceturtdiena. Šodien draudze "Gars un Patiesība" lūdz par MĀCEKLĪBU. Piedalies arī tu!

Ceturtdiena

Lūgšana par māceklību

 1. Lūgšana par to, lai mūsu draudzes locekļi arvien vairāk un vairāk pieaugtu Dieva Dēla Jēzus Kristus līdzībā; lai caur mūsu garīgo ģimeni Dievs paceļ arvien vairāk un vairāk cilvēku, kuri līdzinās Kristum – savā pārliecībā, savā attieksmē un savā rīcībā.
 2. Lūgšana par to, lai mūsu draudzes locekļiem atklājas Dieva Vārda dziļumi, lai caur gudrības un atklāsmes garu atnāk Dievišķo patiesību izpratne (Efez.1:17-21;Jes.11:2-3).
 3. Lūgšana par gudrību pestīšanai un sadzīvisko problēmu atrisināšanai caur Svēto Rakstu iepazīšanu un atklāsmi (2.Timot.3:15-17; Ps.119:1-5,130-140).
 4. Lūgšana par to, lai visu mūsu draudzes locekļu dzīvēs pieaugtu mīlestība uz patiesību (2.Timot.3:7; 2.Tesal.2:10;1.Korint.8:2-3).
 5. Lūgšana par žēlastības atbrīvošanu, kura palīdz sasniegt vispusīgu attīstību.
 6. Lūgšana par to, lai mūsu draudzes locekļi iegūtu nepieciešamās garīgās iemaņas.
 7. Lūgšana par katra draudzes locekļa garīgo izaugsmi.
 8.  Lūgšana par to, lai Kristus mācekļu skaits, kuri ir atteikušies no sevis, paņēmuši savu krustu, seko Kristum – mūsu draudzē pastāvīgi pieaugtu.
 9. Lūgšana par mūsu ģimenes locekļu attīstību un izaugsmi līderu līmenī. Saskaņā ar 2 Timot.2:2, pastāv četri līderības līmeņi.
 10. Lūgšana par to, lai Dievs paceļ uzticamus, dedzīgus, gudrus un spējīgus mācekļus, kuri ir līdzīgi stipriem Dāvidiem.
 11. Lūgšana par gudrību un spējām, lai tiktu izaudzināti dievbijīgi līderi, caur kuriem izplatīsies Valstības Evaņģēlijs.
 12. Lūgšana par staigāšanu ticībā un mīlestībā.
 13. Lūgšana par to, lai katrs draudzes loceklis sāktu atspoguļot Kristu.
 14. Lūgšana par žēlastību palikt lūgšanās un Vārdā (1 Tesal.5:17).
 15. Lūgšana par palikšanu Vārdā un mīlestībā uz Dieva Vārdu (Jāņa ev.8:31—32).
 16. Lūgšana par to, lai mūsos paliktu mīlestība uz patiesību.
 17. Lūgšana par garīgo augļu pienešanu Dievam.
1

rulven
egramata-ka-dzirdet-Dieva-balsi-baneris-LV-2016
BG
BG

Praktiski norādījumi Bībeles izpēteiLasīt tālāk →

Praktiski norādījumi Bībeles izpētei

1. Lūdz, lai Dievs dod tev spēcīgas slāpes pēc Vārda. Lūdz par to bieži. Lai Dievs palīdz tev apzināties, cik ļoti tev ir vajadzīgs Vārds. Cilvēks bez slāpēm nedzer un neēd. Tikai izslāpis un izsalcis cilvēks vēlās to darīt. Ja tev nav apetītes, tad tu neēdīsi. Bet mēs zinām, ka Dieva Vārds ir garīgais ēdiens.

Kas jādara, lai mūsos mājotu Dieva Vārds? IILasīt tālāk →

Kas jādara, lai mūsos mājotu Dieva Vārds? II

Kad es klausos svētrunu, tad Dievs runā uz mani caur kādu. Bet, kad es lasu Bībeli, tad Dievs runā uz mani personīgi. Ir kaut kas, ko Dievs vēlās man pateikt personīgi, bez starpniekiem. Dievs vēlās, lai es kontaktējos ar Viņu, lai Viņš varētu mācīt mani. Kad tu klausies citu kalpotāju svētrunas, tad var būt lietas, kuras tu neizproti līdz galam, vai arī kādos jautājumos tu nepiekrīti šim kalpotājam. Bet, kad es pats kontaktējos ar Dievu, lasot Vārdu un, kad Dievs atklāj man personīgi, tad jau es vairs nevaru teikt, ka kāds tā domā vai kāds man to teica. Daudzi no jums, klausoties svētrunu, pieņem tikai daļu no tās, un tas ir normāli. Dievs ir devis Savu Vārdu, lai mēs paši Vārdu varētu izpētīt.

Kas jādara, lai mūsos mājotu Dieva Vārds?Lasīt tālāk →

Kas jādara, lai mūsos mājotu Dieva Vārds?

Mēs varam zināt dažādas mācības, bet, kad atnāk problēmas, tad mūsu uzvedība reāli atspoguļo to, kāds vārds un, cik daudz Dieva Vārda ir tevī. Kad manī ir Dieva Vārds un sātans atnāk pie manis, tad šis Vārds, kas ir manī, ir vienīgā cerība un spēks, kas spēj uzvarēt sātanu. Ja manī nemājo Dieva Vārds, tad es nespēšu uzvarēt, un tad manas problēmas paliks iepriekšējā - neatrisinātā stāvoklī. Bet, ja Dieva Vārds mājo manī, tad šis Vārds palīdzēs tikt skaidrībā ar jebkuru situāciju. Kāpēc ticīgu cilvēku dzīvēs ienāk bailes, panika, vilšanās, nogurums, vājums? Tas notiek tāpēc, ka cilvēkā nemājo Dieva Vārds. Bet Dieva vēlēšanās ir tāda, lai mēs būtu piepildīti ar Dieva Vārdu. Kad mēs lasām Vārdu, apzinoties, ka tas mums ir vajadzīgs katru dienu, lai mums būtu gaisma un virziens, tad mums būs stimuls lasīt. Tāpēc, ka vēlos būt garīgi stiprs un spējīgs uzvarēt sātanu, tāpēc, ka vēlos, lai man būtu sapratne, virziens, tāpēc, ka vēlos dzīvot šķīstu dzīvi - tāpēc es arī lasu Dieva Vārdu.


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!