Mācību programma:

1. Draudze (10 stundas).

1.1 Raksturs, struktūra un mērķis; 1.2 Draudze un tu; 1.3 Dieva būvakmeņi. 

2. Ko Bībele saka par kalpošanu?

2.1 Kas ir kalpošana?
2.2 Vispārīgie aspekti par kalpošanu;
2.3 Kalpošanas mērķis;
2.4 Kalpošanas prioritāte.

3. Motivācija kalpošanai.

3.1 Dzīvot, lai pagodinātu Dievu;
3.2 Mīlestība uz Dievu un savu tuvāko;
3.3 Nepareizie motīvi kalpošanai.

4. Kalpošanas ienaidnieki.

4.1 Kalpotāju iekšējie ienaidnieki un process to pārvarēšanai.
4.1.1 Lepnums – pazemība;
4.1.2 Bailes, šaubas, nedrošība – ticība;
4.1.3 Naidīgums, aizvainojums, nepacietība, strīdi, utt. – mīlestība;
4.1.4 Skopums un alkatība – upuris;
4.1.5 Egoisms un miesa – nomirt, lai dzīvotu (ņem savu krustu un seko…).
4.2 Kalpotāju ārējie ienaidnieki un process to pārvarēšanai.
4.2.1  Pasaule – prāta atjaunošana. Kristīga domāšana;
4.2.2 Milži tavā zemē – milžu izdzīšana (ticīgā autoritāte, garīga cīņa).

5. Raksturs – kalpošanas pamats.

5.1 Rakstura definīcija;
5.2 Kas nav raksturs?
5.3 Negatīvās rakstura īpašības un to izpausmes;
5.4 Dievs un rakstura attīstības process.

6. Kalpošana un attiecības.

6.1 Mīlestība;
6.2 Draudzība;
6.3 Ģimeniskās attiecības (kristīgas mājas).

7. Kalpošanas autoritāte.

7.1 Jēzus kundzība;
7.2 Paklausība Dievam;
7.3 Pakļaušanās autoritātei.

8. Spēks kalpošanai.

8.1 Svētā Gara personība;
8.2 Svētā Gara svaidījums;
8.3 Svētā Gara dāvanas;
8.4 Kā saņemt svaidījumu un darboties Svētā Gara dāvanās;
8.5 Kā attīstīt jūtīgumu uz Svēto Garu;
8.6 Kā dzirdēt no Dieva.

9. Kalpošanas modelis.

9.1 Jēzus ir mūsu piemērs;
9.2 Dāvida piemērs vadīšanai.

11. Gudrība kalpošanai.

11.1 Plānošana un vadīšana/ organizācija;
11.2 Struktūra un vadīšana/ organizācija;
11.3 Padomdošana.

12. Dāvanu noteikšana un aicinājums (20 stundas).

12.1 Kā Dievs mani veidojis;
12.2 Dažādi faktori, kas ietekmē manu kalpošanu;
12.3 Ko saka Bībele par garīgajām dāvanām;
12.4 Vispārīga informācija par garīgajām dāvanām;
12.5 Kā noteikt savu garīgo dāvanu;
12.6 Aicinājums un iecelšana.

13. Draudzes aicinājums uz misiju (40 stundas).

II. Māceklības skola
III. Garīgās izaugsmes un attīsības skola
IV. Lūgšanu skola