rulven

Bībeles skola

Nov 23 2012BĪBELES SKOLA:

Viena no mūsu mācītāja sirds vēlmēm ir redzēt, kā ticīgie pieaug ticībā un tiek atbrīvoti, lai darbotos Kristus miesā pēc sava aicinājuma, lai viņu potenciāls attīstītos līdz pilnībai Dieva godam un Viņa Valstības nostiprināšanai uz zemes.


Šim mērķim mācītājs Rufus ir organizējis dažādas Bībeles skolas un izveidojis vairākas mācību programmas, lai stiprinātu draudzes, apmācot strādniekus, kas nesīs augļus savās Valstības pienākumu jomās.


Apmācībās uzsvars tiek likts uz to, lai pārliecinātos, ka studenti ir dziļi sakņojušies un nostiprinājušies kristīgā dzīvesveidā (raksturā) un tiem ir nepieciešamās prasmes un gudrība, lai kalpotu Dievam. Tāpēc mūsu Bībeles institūts ir orientēts vairāk praktiski, nekā teoloģiski. Tas nenozīmē, ka mēs ignorējam veselīgu biblisko teoloģiju. Tas nozīmē to, ka mūsu Bībeles skolā jūs uzreiz apgūsiet Dieva Vārda jēdzienus un principus, ko varat pielietot savā dzīvē ikdienā.

bībeles skolaMēs esam izlēmuši izveidot ‘on-line’ Bībeles skolu, un tajā būs pieejami skolas materiāli, lai ikviens, kurš ir izslāpis, varētu pieteikties un iestāties mūsu Bībeles skolā.Apskatīt nodarbību tēmas

Pieteikties šeit

Mēs priecājamies, ka varam jums palīdzēt doties jūsu garīgajā ceļojumā sasniegt briedumu un pilnību Kristū. Es jums galvoju, ka jūs nevilsieties.Mācītājs Rufus Adžiboije
ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!