Mācītāj, Rufus Adžiboije

Mācītāj, Rufus Adžiboije,

Jūs izvēlējāties veidot atšķirību, un Jūs veidojat!

Jūs vēlējāties aizsniegt cilvēku dzīves, un Jūs aizsniedzat!

Paldies ne tikai visām LIELAJĀM lietām, kuras Jūs darāt,

Bet arī par šķietami mazajām, bet tomēr tik būtiskām.

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi!

Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs!

Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu,

Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!

(Jesajas 41:10)