Mācītāja Rufusa Fraideja Adžiboijes biogrāfija

Mācītāja Rufusa Fraideja Adžiboijes biogrāfija

Rufuss Adžboije ir dinamisks Dieva vīrs ar apustulisku svaidījumu. Viņš ir mācītājs, bībeles skolotājs, direktors bībeles skolai ‘’Dzīvības Avots’’, vairāku grāmatu, bukletu un rakstu autors, no kuriem lielākā daļa kalpo kā milzīga svētība Dieva bērniem daudzās bijušās Padomju Savienības valstīs. Dažas Bībeles skolas izmanto viņa grāmatas kā mācību palīglīdzekļus. Apvienotie metodistu mācītāji Eirāzijā ir ieteikti lasīt mācitāja grāmatu savas turpmākās izglītības intresēs.