Izpratne par tavu uzdevumu Valstībā

  • Tu kalpo Dievam ar to, ka tu kaut ko dari, un nevis ar to, ka tu vienkārši kaut ko runā. «Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam – Kristum..» (Kol. 3:23-24)
Ja mēs kalpojam Dievam, mums tas ir jādara no visas sirds.Lūk daži to cilvēku piemēri, kuri pierādīja savu pateicību Dievam caur kalpošanu:
  • Praktiska kalpošana. «Bet kāds no farizejiem Viņu lūdza, lai Viņš pie tā ēstu, un Viņš, iegājis farizeja namā, apsēdās. Un redzi, tanī pilsētā kāda sieva, kas bija grēciniece, dzirdējusi, ka Viņš sēžot farizeja namā pie galda, atnesa alabastra trauciņu ar svaidāmo eļļu un stāvēja aiz Viņa pie Viņa kājām, raudāja un iesāka slacināt Viņa kājas ar savām asarām un nožāvēja ar saviem matiem, un skūpstīja Viņa kājas un tās svaidīja ar eļļu. Bet farizejs, kas Viņu bija aicinājis, to redzēdams, runāja pats pie sevis: “Ja šis būtu pravietis, tad Viņš zinātu, kas šī sieva tāda ir, kas Viņu aizskar; jo tā ir grēciniece.” Un Jēzus, to uzrunādams, sacīja: “Sīmani, Man tev kas jāsaka.” Viņš atbildēja: “Mācītāj, saki.” Jēzus sacīja: “Kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki, viens tam bija parādā pieci simti denāriju un otrs piecdesmit. Kad nu tie nespēja atdot, viņš abiem atlaida parādu. Kurš no abiem to vairāk mīlēs?” Bet Sīmanis atbildēdams sacīja: “Man šķiet, tas, kam viņš vairāk atlaidis.” Bet Viņš tam sacīja: “Tu pareizi esi spriedis.” Un, pagriezies pie sievas, Viņš sacīja Sīmanim: “Vai tu redzi šo sievu? Es nācu tavā namā, tu Man ūdeni neesi devis Manām kājām, bet šī savām asarām Manas kājas slacījusi un ar saviem matiem nožāvējusi.» (Lūka 7:36-44). Ir grūti šaubīties par to, ka šī sieviete ir pateicīga Kungam, par to ka Viņš ir piedevis viņas grēkus. Kā tu pierādi Dievam, ka tu esi pateicīgs par tavu piedošanu. Dāvids teica: «Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas Kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem. Viņš Mozum atklāja Savus ceļus un rādīja Israēla bērniem Savus darbus. Žēlīgs un lēnīgs ir Tas Kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem,» (Ps.103:2-10)
  • Kalpošana ar saviem īpašumiem. «Pēc tam notika, ka Viņš staigāja pa pilsētām un ciemiem, mācīdams ļaudis un sludinādams Dieva valstību, un tie divpadsmit bija pie Viņa, kā arī dažas sievas, kuras Viņš bija dziedinājis no ļauniem gariem un vājībām: Marija, saukta Magdalēna, no kuras bija izgājuši septiņi ļauni gari, un Joanna, Hēroda nama uzrauga Kūzas sieva, Zuzanna un daudz citu sievu, kas no sava padoma Viņam gādāja uzturu.» (Lūka 8:1-3) Vēl bez praktiskas kalpošanas, mēs varam redzēt no šo sieviešu piemēra, ka mēs varam pierādīt Jēzum, ka esam pateicīgi, kad mēs ar savām finansēm virzām Viņa Valstības darbu. Vai tev ir grūti maksāt desmito tiesu Dievam vai ziedot evaņģēlija izplatīšanai pa visu pasauli? Kā tad tu vari dziedāt un teikt, ka esi pateicīgs Dievam par Viņa labestību?Kā tu šodien pierādi savu mīlestību pret Dievu? Vai tu kalpo Dieva tautai? Vai tu dari no sirds, kā priekš Tā Kunga, visu ko tu dari? Vai tu dedz par Dieva namu vai arī tu esi vienaldzīgs pret to, kas tur notiek? Dievs šodien aicina tevi kalpot Viņam un Viņš svētīs tevi vēl vairāk.

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.