rulven

Kā nopelnīt naudu?

Jūl 5 2015

Patiesi bagāts cilvēks

Ir tas, kurš zina un izprot Dievu kā visa Avotu, kurš pagodina, pielūdz un it visā paļaujas uz Viņu. Mana bagātība – ir pazīt Dievu.

Dievs uztic Savu bagātību tiem, kuri ir sevī iekšēji bagāti. Kad jūs meklēsiet zemes bagātības, iesākumā pārliecinieties par to, ka jūs jau esat sevī iekšēji bagāti. Citādi, bagātība atnesīs jums tikai ļaunumu un zaudējumus.  Atceraties, ka nav patiesi bagātu cilvēku, kuri nav iepazinuši Dievu. Sātans ir sagrābis visu, kas pieder Dievam. Sātans ir zaglis, un viņš lieto to, kas viņam nepieder. Dievs ir visu radījis, tajā skaitā arī bagātību, kas paredzēta Viņa mērķiem, un Viņš zina, kā šo bagātību nodot cilvēkiem, kuri godina Viņu un slāpst darīt Viņa gribu uz zemes. Jesajas grāmatā mēs lasām par to, ko Dievs teica ķēniņam Kīram:

Jesajas gr. 45:3 – Es nodošu tev tumsā paglabātās mantas un paslēptos dārgumus, lai tu atzīsti, ka Es esmu Tas Kungs…

Dievs deva nešķīstajiem rūpes savākt bagātību, bet šo bagātību lietos taisnais (Sal.māc.2:26). Un tikai Dievs zina, kā to izdarīt. Dievs mums saka, lai mēs būtu taisni un bagāti savās sirdīs, darot to, ko Viņš uztic, piepildot savu aicinājumu. Un tad mums Dievs dāvās visu nepieciešamo un padarīs mūs patiesi bagātus. Mēs Bībelē lasām:

Мat. 6:25, 30-31 – Tāpēc Es jums saku: nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes?…Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnī, tā ģērbj, vai tad ne daudz vairāk jūs, jūs mazticīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies?

Dievs mums saka, lai mēs neparko neraizējamies. Vai tas nozīmē to, ka Dievs ir pret to, lai mums būtu nauda? Nē! Dievs ir mūsu Tēvs, un Viņš zina, kas mums ir vajadzīgs. Dzīvojot uz zemes, mums ir vajadzīga nauda, ēdiens, apģērbs, jumts virs galvas un citas lietas. Bībelē ir teikts, ka Dievs piepilda Savu bērnu vajadzības. Bet Dievs vēlas, lai Dieva bērni nedomā un nedzīvo tā, kā dzīvo šīs pasaules cilvēki. Dieva bērni dzīvo citā sistēmā – Dieva Valstības sistēmā. Tieši tāpēc Dievs mums saka, lai mēs vispirms meklējam Dieva Valstību un Viņa taisnību, tad arī viss nepieciešamais mums tiks dots.

Iekšēji bagāts cilvēks noteikti atradīs laiku, lai vispirms meklētu Dieva Valstību, lai pavadītu laiku ar savu Kungu.  Bet cilvēkam, kurš nav iekšēji brīvs un kurš nav personīgi iepazinis Dievu, kā visa Avotu, – viņam nav laiks Dievam un Viņa Valstības darbiem, tāpēc, ka viņš pastāvīgi dzenas pakaļ materiālām lietām.

Mums visiem ir jāstrādā, bet ir svarīgi saprast, dēļ kā mēs strādājam. Mācītājs deva praktisku padomu: nav vērts iet uz darbu tikai naudas dēļ, bet vispirms dēļ tā, lai kalpotu Dievam, lai nestu darbā vietā Viņa mīlestību un patiesību, lai darītu Viņa gribu. Darbam ir jābūt vietai, kur jūs vispirms parādāt Dievu cilvēkiem, un tad Viņš parūpēsies par to, lai jums būtu nauda.


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!