Mācītāja Rufusa Fraideja Adžiboijes biogrāfija

Mācītāja Rufusa Fraideja Adžiboijes biogrāfija

Rufuss Adžboije ir dinamisks Dieva vīrs ar apustulisku svaidījumu. Viņš ir mācītājs, bībeles skolotājs, direktors bībeles skolai ‘’Dzīvības Avots’’, vairāku grāmatu, bukletu un rakstu autors, no kuriem lielākā daļa kalpo kā milzīga svētība Dieva bērniem daudzās bijušās Padomju Savienības valstīs. Dažas Bībeles skolas izmanto viņa grāmatas kā mācību palīglīdzekļus. Apvienotie metodistu mācītāji Eirāzijā ir ieteikti lasīt mācitāja grāmatu savas turpmākās izglītības intresēs.

Domājot par mīlestību – Austris Augusts

Domājot par mīlestību, kāda tā ir, kas tā vispār ir, domas dalās. Citam mīlēt, nozīmē piedot, aizstāvēt un rūpēties. Kāds cits cenšas parādīt savu mīlestību caur pāri darījumiem un sāpēm. [..] Tagad, apzinoties ka ir mīlestība, kas ir pilnīga, rodas jautājums, vai ir iespēja iegūt kaut nelielu gabaliņu šās mīlestības?