Iedziļinies sevī un mācībā! /Veselīgas mācības spēks/ (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Neskatoties uz to, ka Jēzus mācekļiem aizliedza mācīt par Viņa Vārdu, viņi tik un tā piepildīja Jeruzālemi un citas pilsētas ar Dieva mācību, jo TIKAI TĀDĀ VEIDĀ atnāk izmaiņas – ne tikai atsevišķai personībai, bet arī visai sabiedrībai.Tomēr, lai piepildītu zemi ar Kristus mācību, mums vispirms pašiem ir jākļūst par Viņa mācekļiem. Dievs vēlas sēt mūs dažādās vietās, ar nolūku, lai tur atnāktu Viņa mācība, kas maina cilvēku dzīves.Izpētot Svētos Rakstus, mēs redzam, ka pastāv ne tikai Kristus mācība, ar kuru Dievs vēlas piepildīt zemi, bet arī dēmonu mācība, kuras izplatīšanā ir ieinteresēts sātans. 
„Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām,”(1.Timoteja 4:1).
 Tu izpaudīsi tikai to dabu, ar kādu pats esi piepildīts. Dēmoni savu mācību izplata galvenokārt draudzē. Lūk, kāpēc, Bībele saka, ka daudzi cilvēki atkritīs no ticības caur dēmonu mācībām. Atkrišana no ticības, par kuru tiek runāts šai Rakstu vietā, – tā nav Dieva esamības noliegšana vai neticība Viņam, tā ir atkrišana no veselīgas mācības (dotajā kontekstā vārds „ticība” nozīmē mācību; Dieva principus; to, kam mēs ticam). Dieva mācības centrā atrodas Dievs un Viņa griba, bet dēmonu mācības centrā atrodas cilvēks un viņa vēlēšanās. Kad Jēzus gavēja un atradās tuksnesī, Viņam piestājās sātans, lai kārdinātu. Šīs kārdināšanas mērķis bija tajā, lai padarītu Jēzu neatkarīgu no Dieva, un lai Jēzus kļūtu lepns. Šim nolūkam sātans pat izmantoja Dieva Vārdu, izkropļojot un sagrozot šo Vārdu ar saviem meliem. Bet, būdams piepildīts ar Dieva Vārda mācību, Jēzus tūlīt pat atmaskoja šo dēmonu mācību. Dieva mācība – tas ir instruments, caur kuru Dievs atbrīvo mūs no meliem un nostiprina mūs Dieva patiesībā. Lai neatkristu no ticības, tev personīgi ir jāpazīst Dievs un Viņa ceļi. Un tev ir jāzina, ka mācība, kas noliek centrā cilvēku un viņa vēlmes, nav no Dieva. Jēzus teica, ka mums jāņem savs krusts un jāaizliedz sevi. Ar to Viņš saka, ka visa centrā ir jābūt nevis cilvēkam, bet tikai Dievam un Viņa gribai.Dievs nekad nenoliek centrā cilvēku, jo Viņš zina, ka tas novedīs pie lepnības un gala rezultātā iznīcinās cilvēku. Dievs mums saka, lai visu pirms mēs meklējam Dieva Valstību un Viņa patiesību, un tad viss pārējais mums taps piemests klāt. Mums jāmeklē patiesība, nevis tas, kas glaimo mums un ir tīkams mūsu ausij, jo tikai Dieva Vārda patiesība atbrīvo un maina mūs. Ja mēs vēlamies izpatikt Dievam, tad mums pastāvīgi ir jāpaliek Dieva mācībā (lasiet visu Timoteja vēstules 4-to nodaļu). 
Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo, darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi.”(1.Timotejam 4:16).Bībeles tulkojumā krievu val. – „……,turies pie tā pastāvīgi,….”
 Mums pastāvīgi jāiedziļinās sevī un mācībā, lai glābtu sevi un tos, kuri klausīsies mūsos. Tāpēc ir tik svarīgi pareizi izturēties pret Dieva Vārda mācību. 
„Jo bīskapam jābūt nevainojamam kā Dieva namturim, ne iedomīgam, ne dusmīgam, ne dzērājam, ne kauslim, ne ierāvējam, bet viesmīlīgam, laba mīļotājam, prātīgam, taisnam, svētbijīgam, savaldīgam. Viņam jārūpējas par sludināšanu, kas atbilst mācībai, lai viņš būtu spējīgs paskubināt veselīgā mācībā un atspēkot tos, kas runā pretim.”(Titam 1:7-9). Bībeles tulkojumā krievu val. – „…Viņam jāturas pie patiesā vārda, kas atbilst mācībai……”
 Saskaņā ar Dieva mācību, mums jāturas pie patiesības vārda. Ja vēlamies staigāt brīvībā, būt garīgi stipri un spējīgi mācīt citus, tad mums jābūt piepildītiem ar veselīgo Dieva Vārda mācību.Jau ilgāku laiku mēs runājam par lepnību. Lepnība izpaužas kā sacelšanās pret to mācību, kuru Dievs dod konkrētai draudzei. Gara vienotība, ticības vienotība, vienotība Dieva Dēla atziņā, uz kuru Dievs mūs kā draudzi aicina nav iespējama bez tā, ka mēs sekojam vienai mācībai. Ja cilvēks, atrodoties draudzē, izplata citu mācību, līdz ar to viņš sēj šķelšanos.

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.