Iedziļinies sevī un mācībā! /Veselīgas mācības spēks/ (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Pāvils te runā par segu, kura traucē mums redzēt. Bet tad, kad mēs vēršamies pie Tā Kunga, šī sega tiek noņemta, un mēs sākam redzēt. Atkarībā no tā, kā mēs vēršamies pie Dieva un Viņa Vārda, no Svētā Gara atnāk brīvība – brīvība no visa tā, kas mums traucē pielīdzināties Tam Kungam. Izmaiņa notiek no Svētā Gara caur Dieva Vārdu. Tieši Svētais Gars atver mums acis un parāda Tā Kunga godību. Dieva saka, lai mēs nākam pie Viņa ar „atsegtu seju” – tas nozīmē, ar pazemību un vēlēšanos mainīties un mācīties no Viņa. Pazemīgs cilvēks vienmēr mācās. Mēs nākam ar atsegtu seju un SKATĀM tā Kunga godību, un tāpēc notiek izmaiņas, un patiecoties šīm izmaiņām mēs virzāmies no spožuma uz spožumu. Kamēr vien mēs noniecināsim Dieva Vārdu, mēs nespēsim izprast Dieva Vārda dziļumus. Nievājoša attieksme pret Vārdu noved pie virspusējas un neauglīgas dzīves. 
„Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, Viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus; Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta.”(Kolosiešiem 2:13-14). Bībeles tulkojumā krievu valodā: „…izdeldējis caur mācību …” 
Jēzus ne tikai ir piedevis mums, bet ir izdeldējis visu to, kas bija pret mums. Un Viņš to ir izdarījis caur MĀCĪBU. Mums jāmīl mācība, jo caur mācību Dievs ir izdeldējis visu to, kas ir pret mums un kas traucē mums kļūt par tādiem, kādus Dievs mūs vēlas redzēt. Bez tam mācība apvieno mūs un dara mūs vienotus.  „Jo Viņš ir mūsu miers: Viņš abus darījis par vienu un noārdījis starpsienu, kas mūs šķīra, proti, ienaidu, atceldams pats Savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai Sevī abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru,”(Efeziešiem 2:13-14). Bībeles tulkojumā krievu val.: „….bet bauslības likumu caur mācību …” Mēs atkal redzam, ka Dievs noārda starpsienu caur Savu MACĪBU. Dievs vēlas, lai mēs esam vienoti, un mūsu vidū nepastāv nekāda šķelšanās. Dievs vēlas, lai Viņa Draudze kļūst kā viens veselums, kā vienota atpirkta tauta. Tieši viena Dieva MĀCĪBA dara mūs vienotus. Ja mums būs dažādas mācības, vienotība mūsu vidū nebūs iespējama. Mums jāpaliek tajā mācībā, kuru Dievs dod mūsu draudzes ģimenē, jo tieši viena mācība dara mūs vienotus. 
„Bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācīti, un, no grēka atsvabināti, kalpojat taisnībai.”(Romiešiem 6:17-18).
 Mana paklausība un sekošana Kristus mācībai atbrīvo mani. Bez mācības izmaiņas nenotiek. Jēzus saviem mācekļiem deva uzdevumu ne tikai iet un mācīt par Jēzus Vārdu, ne tikai kristīt ļaudis, bet arī MĀCĪT visu to, ko Viņš tiem bija iemācījis. Nepietiek tikai ar grēku nožēlu un kristīšanos, svarīgi, lai cilvēkiem tiek mācīta Kristus mācība un tie sekotu šai mācībai. Bez mācības izmaiņu nebūs. 
„Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”(Mateja 28:19-20).
 Apustuļu darbu grāmatā mēs redzam kā mācekļi aktīvi praktizē šo uzdevumu. 
„Mēs esam jums stingri pavēlējuši nemācīt šinī Vārdā, un jūs ar savu mācību esat piepildījuši Jeruzālemi un gribat, lai šī cilvēka asinis nāk pār mums.”(Apustuļu darbi 5:28).

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.