Dievs atbildēja uz manu lūgšanu!

Man bija seši gadi un es ļoti vēlējos braukt uz kristiešu nometni. Par nometni bija jāmaksā 20 lati, bet mums tādas naudas nebija. Mēs ar mammu sākām lūgt Dievu (pēc rakstu vietām – Mat. Ev.18:19-20; Marka Ev.11:23-24), ticējām, ka Dievs atbildēs uz manu lūgšanu un dos šo naudu, katru dienu apliecinājām, ka naudiņa mums būs.