|

Tavs uzdevums Dieva Valstībā

Dievs ir aicinājis mūs ne tikai būt par Dieva bērniem, bet arī lai strādātu kopā ar Viņu. Eksistē noteikti VALSTĪBAS PRINCIPI, ar kuriem mums ir jāiepazīstas, lai atklātu Dieva gribu savai dzīvei.
1. Cilvēka nākotni var noteikt pēc tā, cik lielā mērā viņš apzinās savu dzīves misiju.
Еf.2:10
TAVA ATSAUKSME: Kāda ir tava sapratne par Dieva aicinājumu tavai dzīvei?

2. Tu esi radīts noteiktas problēmas risināšanai, kurā Dievs ir ļoti stipri ieinteresēts.
1 Mozus 1:27,28
TAVA ATSAUKSME: Kādas vajadzības pasaulē šodien skar tavu sirdi vai arī uztrauc tevi vairāk par visu?

3. Dievišķa neapmierinātība bieži kļūst par priekšnosacījumu cilvēka virzībai uz priekšu, un palīdz viņam atklāt Dieva gribu savai dzīvei (viņa uzdevumu no Dieva).
Psalms 77: 3,4
TAVA ATSAUKSME: Vai eksistē kāds rādītājs tam, ka tava neapmierinātība ar dzīvi šobrīd ir no Dieva, lai palīdzētu tev saprast, kāda ir Viņa griba un mērķis tavai dzīvei?

4. Pastāv liela iespējamība, ka Dievs aicina tevi kļūt par atbildi (dziedināšanas aģentu) tām problēmām, kuras vairāk par visu vai nu skar tavu sirdi, vai arī kaitina tevi, vai tu to nevari ciest. Lieta tāda, ka cilvēka paklausība (rīcība) visbiežāk ir saistīta ar to, ko viņš uzskata par vajadzību.
Titam 2: 14
TAVA ATSAUKSME: Kādas problēmas vairāk par visu tevi kaitina un plosa tavu sirdi, kad tu skaties šodien sev apkārt?

MājāsDraudzēTe (Latvijā)Citās pasaules valstīs

5. Dieva gribu tavai dzīvei var iepazīt tikai tad, kad tu atliksi malā visus tavus personīgos plānus un mērķus, pieņemot tādā veidā Viņa plānus un vēlēšanos tavai dzīvei.
Мат. 10: 39
TAVA ATSAUKSME: Kādi šķēršļi dotajā brīdī pastāv tavā ceļā, kuru dēļ Dievs nevar atklāt tev Viņa gribu un nodomus tavai dzīvei?

6. Parasti rādītājs tavam aicinājumam no Dieva (tavam uzdevumam Valstībā) ir tavas Dieva dotās dāvanas un talanti.
1 Pēt.4: 10
TAVA ATSAUKSME: Saskaņā ar Rom.12:6-8, kāda ir tava galvenā motivācijas dāvana?

7. Tas, ko Dievs ir uzticējis tev darīt, vairāk nevienam pasaulē nav uzticēts. Un tomēr, ja tu neatsauksies šim aicinājumam, Dievs to var uzticēt citiem, lai mazinātu to cilvēku ciešanas, kuriem tas varētu kalpot. Taču, tu nes atbildību Dieva priekšā par to saskaņā ar Rom.11: 29.
Atkl.3:11, 1 Kor.3:12-15
TAVA ATSAUKSME: Saskaņā ar Rom.12:6-8, kāda ir tava galvenā motivācijas dāvana un kā tu to izmanto tagad?

8. Tavs aicinājums vai uzdevums no Dieva attiecas uz noteiktu ģeogrāfisko vietu. Dieva griba vienmēr ir saistīta ar to, lai tu būtu pareizā vietā, ar pareiziem cilvēkiem pareizā laikā.
2 Kor.10:13 TAVA ATSAUKSME: Apraksti to, kā Dievs tevi virzīja turp, kur tu tagad atrodies un kur tu Viņam kalpo!

9. Dievs vienmēr kvalificēs tevi tās problēmas risināšanai, kuras dēļ tu esi aicināts, jo tavas spējas atnāk no tavām attiecībām ar Jēzu.
1 Кor.1:27, 29, 30
TAVA ATSAUKSME: Kādas problēmas Dievs jau tagad atrisina caur tevi par slavu Sev?

10. Tu nekad neatradīsi Dieva gribu (tavu aicinājumu no Dieva) līdz tam laikam, kamēr tu apskatīsi citus variantus priekš sevis.
Apust. d.26:1
TAVA ATSAUKSME: Vai tev ir programma tavai dzīvei? Ko Dievs saka tev par Savu plānu priekš tevis pētot Bībeli, īpaši pētot tēmu par Dieva valstību?

11. Kad tu izpildi savu uzdevumu (aicinājumu), tu sajutīsi patiesu prieku un patīkamu apmierinājuma sajūtu, jo tavs aicinājums skar tavu interešu jomu un palīdz tev piepildīt tavu likteni no Dieva.
Jāņa 4: 34
TAVA ATSAUKSME: Apraksti apmierinājuma sajūtu (vai tās neesamību), kuru tu tagad izjūti kalpošanā, pildot tavu Dieva doto uzdevumu.

Viņu, jau ar to ir iegājis Dieva gribā, tāpēc Dievs varēs viegli virzīt viņu pa ceļu, pa kuru ir jāiet.
Jāņa 15:7-8
TAVA ATSAUKSME: Apraksti, ko tev nozīmē palikt Kristū, un kā tu to tagad dari?

13. Tava aicinājuma piepildīšana iesaistīs tevi garīgajā karā, jo tava aicinājuma piepildījums atnesīs slavu Dievam. Tumsas valstība norīkos cilvēkus, kuri novērsīs, bremzēs un mēģinās iznīcināt tavu aicinājumu un sātans piedāvās tev vienalga ko, lai par katru cenu apturētu šo aicinājumu.
Еf. 6: 12; 2 Коr.2: 11; Мat.16: 22-23; 1 Tes. 2:18
TAVA ATSAUKSME: Kādā veidā ienaidnieks mēģina atturēt tevi tagad no tava likteņa īstenošanas?

14. Tavs aicinājums maksās tev visu. Vajadzēs maksāt tev noteiktu cenu par aicinājumu, un tev ir jāvēlas un jāsagatavojas par to maksāt. Dievs var pieprasīt, lai tu atstāj draudzību, pie kuras tu tik stipri turies vai darbu, kurš tev tik ļoti patīk, tādēļ, lai īstenotu savu aicinājumu.
Fil.3:14
TAVA ATSAUKSME: Ko tieši Dievs aicina tevi atstāt tagad Viņa Valstības dēļ un tava aicinājuma dēļ?

15. Cilvēki, ar kuriem tu kontaktējies vai satiecies, ietekmēs tavas spējas īstenot tavu aicinājumu.
Ps.119:63
TAVA ATSAUKSME: Kādā veidā tavi draugi ietekmē tavu lēmumu meklēt un virzīties Dieva gribā tavai dzīvei?

16. Tavs aicinājums var pieprasīt no tevis atteikumu no dažiem prieka mirkļiem vai no jautrām kompānijām.
Gаl.1: 16-17
TAVA ATSAUKSME: Kādi cilvēki tavā dzīvē, vai arī kādi darbošanās veidi traucē tev sekot Jēzum un piepildīt Viņa gribu tavai dzīvei?

17. Ja tu ej (sacelies) pret tavu aicinājumu, tad Dievs var pieļaut zināmus nepatīkamus vai sāpīgus pārdzīvojumus tavā ceļā.
Ēbr.12: 6-11, Jona 2: 1-2
TAVA ATSAUKSME: Kurās tavas dzīves sfērās ir redzams, ka Dievs tevi disciplinē?

18. Ja tu nonicini Dieva aicinājumu tavai dzīvei, tad ar to tu apbēdini Svēto Garu, un tava sirds būs apcietināta, un tu neradīsi mieru.
Ps.106:15
TAVA ATSAUKSME: Kādas apcietināšanās pazīmes tu novēro savā sirdī?

19. Atbildēt Dieva aicinājumam tavai dzīvei nozīmē, ka tev eksistē dzīves motivācija, kura balstās uz Jēzus Kristus izpērkošā upura.
2Коr.5: 13-15; Gal.6:14
TAVA ATSAUKSME: Uzskaiti dažas svētības, kuras ir atnākušas tavā dzīvē, pateicoties Jēzus Kristus Upurim, un kuras motivē tevi šodien kalpot Dievam un tuvākajam.

20. Vēlēšanās veltīt sevi pilnībā Jēzum un kalpošanai, kā arī vēlēšanās redzēt, kā caur tevi izpaužas Jēzus dzīvība, palīdz tev atklāt tavu kalpošanu.
Jāņa.4:34
TAVA ATSAUKSME: Kādā veidā tu šodien velti sevi kalpošanai Dievam, un kas traucē Jēzus dzīvībai izpausties caur tevi?

21. Tavs aicinājums vai uzdevums Valstībā var pieprasīt no tevis šķirties no tām lietām, kuras tevis ir ļoti vērtīgas vai svarīgas. Piemēram, stipra draudzība ar kādu, mīļākās lietas, lielisks darbs utt. Tas, no kā tu esi gatavs šķirties nosaka to, ko Dievs var ienest tavā dzīvē.
Jāņa 12:3; Мarкa14:3; Мat.26:7
TAVA ATSAUKSME: Kādi dārgumi tavā dzīvē attur tevi no sekošanas Jēzum?

22. Tavs uzdevums vai aicinājums var ienest tavā dzīvē izolācijas laiku, sagatavošanās, gaidīšanas un nicinājuma laiku.
Lūкas 4:1,2
TAVA ATSAUKSME: Vai eksistē kādas pazīmes tam, ka tu tagad ej caur pārbaudījumiem vai grūtībām?

23. Tavs aicinājums prasa tavu pakļaušanos Jēzus Kristus kundzībai un ikdienas paklausību Svētā Gara pamudinājumam.
Jāņa 10:27
TAVA ATSAUKSME: Apraksti to, kā tu saklausīji “Jēzus balsi” tavā garā.

24. Tavas sagatavošanās dziļums nosaka tavas kalpošanas elpu.
Еf.3:16-19
TAVA ATSAUKSME: Apraksti, kādā veidā Dievs pie tevis strādā, lai sagatavotu tevi kalpošanai Viņa Valstībā?

Mūsu dzīvē atnāks tāds laiks, kad mēs tik ļoti iegremdēsimies Dievā un Viņa klātbūtnes atziņā, ka mums vairs nevajadzē lūgt Viņam, atklāt mums kāda ir Viņa griba priekš mums. Domas par to, ka varētu izvēlēties kaut ko ārpus Viņa gribas,nenāks mums pat prātā, bet ja mēs gatavosimies izdarīt izvēli, kura neatbilst Viņa vēlmei, tad Viņš dos mums liecību par to mūsu garā. Ja mēs ņemsim vērā Viņa gara liecību mūsos un gaidīsim Viņa instrukcijas, pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas mūsu dzīvē, tad Viņš vadīs mūs pa pareizajiem ceļiem.

Piezīme: Tur, kur tev ir šaubas, apstājies nekavējoties un gaidi tik ilgi, kamēr nesaņemsi no Dieva instrukcijas vai liecību no Dieva savā garā !

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.