|

Dievam viss ir iespējams

Tu saki ”Tas ir neiespējami” Dievs saka ”Viss ir iespējams / Lūkas evanģēlijs 18:27/ –  27 Bet Viņš atbildēja: “Kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam.” Tu saki “Esmu pārāk noguris” Dievs saka ”Tu atradīsi atvieglojumu savai dvēselei” / Mateja evanģēlijs 11:28-30/ – 28 Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. 29 Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. 30 Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla. Tu saki “Neviens mani nemīl pa īstam” Dievs saka ”Es tevi mīlu” / Jāņa evanģēlijs 3:16 / – 16 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, / Jāņa evanģēlijs 13:34 / – 34 Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. Tu saki ”Es nespēju turpināt” Dievs saka ”Mans spēks nespēkā varens parādās’ / Apustuļa Pāvila 2. vēstule korintiešiem 12:9 / – 9 Un Viņš ir sacījis: “Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās.” Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. / Psalmi 91:15 / – 15 Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā. Tu saki ”Es nevaru tikt tam pāri” Dievs saka ”Es darīšu līdzenas tavas tekas” / Salamana pamācības 3:5-6 / – 5 Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, 6 bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. Tu saki ”Es to nevaru” Dievs saka “Tu vari visu manā spēkā” / Apustuļa Pāvila vēstule filipiešiem 4:13 / – 13 Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru. Tu saki “Es to nespēju” Dievs saka “Es spēju” / Apustuļa Pāvila 2. vēstule korintiešiem 9:8 / – 8 Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tu saki ”Tas nav tā vērts” Dievs saka ”Viss nāks par labu – tas būs tā vērts” / Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 8:28 / –28 Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Tu saki ”Es nevaru sev piedot” Dievs saka ”Es tev piedodu” / Jāņa 1. vēstule 1:9 / – 9 Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. / Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 8:1 / – 1 Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas Tu saki ”Es nepaspēšu, es nespēju pārvaldīt” Dievs saka ”Es apmierināšu katru jūsu vajadzību” / Apustuļa Pāvila vēstule filipiešiem 4:19 / – 19 Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū. Tu saki ”Es baidos” Dievs saka ”Es neesmu tev devis bailības garu” / Apustuļa Pāvila 2. vēstule Timotejam 1:7 / – 7 Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tu saki ”Es esmu norūpējies un vīlies” Dievs saka ”Visu savu zūdīšanos metiet uz Mani – atdod visas raizes Man’ / Pētera 1. vēstule 5:7 / – 7 Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums. Tu saki ”Man nav pietiekoši stipra ticība” Dievs saka ”Es esmu katram piešķīris savu ticības mēru” / Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 12:3 / – 3 Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tās žēlastības vārdā, kas man dota: netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. Tu saki ”Es neesmu pietiekoši gudrs” Dievs saka ” Es tev došu gudrību” / Apustuļa Pāvila 1. vēstule korintiešiem 1:30 / – 30 Pateicoties Viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu, Tu saki ”Es jūtos vientuļš” Dievs saka ”Es tevi neatstāšu un nepametīšu” / Vēstule ebrejiem 13:5 / – 5 Jūsu dzīvē lai nav mantkārības! Lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo Viņš pats ir sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu.

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.