Laba pārvaldnieka privilēģijas un atbildība. 3.daļa

Šajā svētdienā mācītājs Rufuss turpināja runāt par tēmu „Laba pārvaldnieka privilēģijas un atbildība”. Pārvaldīšanas princips ir kristīgās dzīves pamatprincips. Mums jāzina un vienmēr jāatceras, ka Dievs ir visa Saimnieks, bet mēs – Viņa pārvaldnieki. Ir svarīgi, lai mums būtu atklāsme par to. Šīs patiesības izpratnei ir jāatspoguļojas mūsu domāšanā, vārdos, rīcībā, reakcijā un attieksmē.

Lasīt

Atslēgas pilnvērtīgai dzīvei

Svētdienas dievkalpojums bija veltīts sociālās palīdzības centra „Mīlestības roka” jubilejai. Cilvēki liecināja par to, kā pēc tikšanās ar Dievu izmainījās viņu dzīve. Jaunieši parādīja skečus par piedošanas spēku un par to, ka kristiešiem nevajadzētu kaunēties stāstīt neticīgajiem cilvēkiem par Jēzu.
Turpinājumā mācītājs Rufuss runāja par tēmu „Atslēgas pilnvērtīgai dzīvei”.

Lasīt

Laba pārvaldnieka privilēģijas un atbildība. 1.daļa

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Rufuss Adžiboije runāja par to, ka Dievs ir dāvājis Saviem bērniem daudz privilēģiju un kopā ar to arī atbildību. Viena no tādām privilēģijām ir privilēģija valdīt uz zemes pār to, kas pieder Dievam. Pareiza jēdziena “pārvaldīšana” izpratne palīdzēs mums pareizi attiekties savā dzīvē pret visu, ko Dievs mums ir dāvājis.

Lasīt

Kā pastāvīgi dzīvot apzinātā Dieva klātbūtnē. Dievbijīgas sirds attīstīšana. 4.daļa

sirds attīstīšana. 4.daļa.
Mācītājs Rufuss turpināja sludināt par tēmu: „Kā pastāvīgi dzīvot apzinātā Dieva klātbūtnē?” Konkrētāk tika runāts par to, kā attīstīt sevī dievbijīgu sirdi.
Dievs radīja cilvēku, lai viņš atrastos un dzīvotu pastāvīgā Dieva klātbūtnē. Grēkā krišanas dēļ cilvēks pameta Viņa klātbūtni, bet zeme piepildījās ar ļaunumu un grēku.

Lasīt

Kā pastāvīgi dzīvot apzinātā Dieva klātbūtnē. Iztēles spēks. 3.daļa

Mācītājs Rufus turpināja sludināt par tēmu: “Kā pastāvīgi dzīvot Dieva klātbūtnē?” Mēs nevarēsim palikt Dieva klātbūtnē un piepildīt Dieva gribu, kamēr nenomirsim sev. Laikā, kad Jēzus dzīvoja uz zemes, Viņam pastāvīgi sekoja milzīgi cilvēku pūļi. Un tam bija savi iemesli. Cilvēkiem patika būt ar Jēzu, tāpēc ka Viņš tos mācīja, paēdināja, palīdzēja viņiem, dziedināja, parādīja līdzcietību un mīlestību.

Lasīt

Lieldienu nozīme

Šajā svētdienā mācītājs Rufus runāja par Lieldienu nozīmi un jēgu. Lieldienas ir brīnišķīgi svētki, tā ir labā vēsts par glābšanu caur ticību Jēzum Kristum no Dieva. Katrs, kurš dzirdēja un noticēja Jēzus augšāmcelšanās vēstij,- viņu dzīve pilnībā mainījās. Cilvēki, kuri satikās ar Jēzu un ziedoja Viņam savu dzīvi, ne tikai piedzīvoja acīmredzamas pārmaiņas savā dzīvē, bet šodien viņi dod šo Dieva dzīvību citiem cilvēkiem.

Lasīt