Pamācība lielākai Valstības ietekmei 2018. gadā. 1. daļa

Kas mums ir jāizdara pirms ieiešanas Jaunajā gadā?

  • Pabeidziet aizejošo gadu ar pateicību Dievam.
Dažādās ģimenēs, valstīs ir atšķirīgas paražas tam, kā cilvēki svin Jauno gadu. Daudzi sanāk kopā, priecājas utt. Bet, lai arī ko mēs darītu, ļoti svarīgi ir gada beigās apstāties un paskatīties atpakaļ. Pateicība – tā ir atzinība Dievam par to, kas jau ir noticis un izdarīts. Pārdomājiet par savu ceļu šajā gadā un meklējiet iespējas par visu pateikties Dievam. Esiet konkrēti savā pateicībā, nosaucot konkrēti to, par ko jūs esiet Dievam pateicīgi. Iespējams, ka jūs neatcerēsieties visu, bet pamēģiniet atcerēties maksimāli visu, nosaukt un pateikties Dievam par to, kas ir noticis jūsu dzīvē un jūsu tuvinieku dzīvēs. Bībelē ir teikts:
1 Tes.5:12-25 – Mēs lūdzam jūs, brāļi, atzīstiet tos, kas jūsu labā strādā, kas ir jūsu priekšnieki Tā Kunga draudzē un kas jūs pamāca. Turiet viņus mīļus un augstā cieņā viņu darba dēļ! Savā starpā turiet mieru. Mēs jums liekam pie sirds, brāļi, pamācait nekārtīgos, iedrošinait bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem! Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem. Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums. Neapslāpējiet Garu, nenicinait pravietošanu; pārbaudait visu; kas labs, to paturiet! Atraujaties no visa, kas ļauns. Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs. Brāļi, lūdziet par mums!
Šajā rakstu vietā Dievs ir devis mums daudz instrukcijas un padomus. Pāvils iesāka ar to, ka ir ļoti svarīgi būt atzinīgam, svarīgi augstu vērtēt tos, kuri mūsu vidū kalpo ar Vārdu. Pirmais, kam mums ir jābūt pateicīgiem – ir Dievs. Neatkarīgi no apstākļiem un tā, kas ir noticis, vai nav noticis mūsu dzīvē, ir svarīgi būt pateicīgiem Dievam par visu. Iespējams, ka visas cerības un plāni nav šajā gadā piepildījušies, iespējams, ka jūs kādu, vai kaut ko, pazaudējāt šajā gadā, vienalga meklējiet iespējas, lai pateiktos Dievam par jums doto dzīvi. Pati galvenā cilvēka bagātība – tā ir dzīve no Dieva. Dzīvais no jauna var priecāties un slavēt Dievu. Ja jūs pareizi izmantosiet laiku un to, ko Dievs ir jūsos ielicis, tad jūs pacelsieties un ieraudzīsiet Tā Kunga labestību. Atrodiet iemeslu tam, lai vienmēr un par visu pateiktos Dievam.Iepriekš minētajā fragmentā ir arī teikts, ka mums ir jābūt pateicīgiem, ne tikai Dievam, bet arī cilvēkiem. Dievs mūs svētī caur cilvēkiem. Dievs lieto cilvēkus Savu svētību nodošanai. Tāpēc, izsakiet pateicību cilvēkiem, kuri ir piedalījušies jūsu dzīvē.  Pabeidzot gadu, esiet pateicīgi Dievam un cilvēkiem, kuri ir piedalījušies jūsu dzīvē. Izveidojiet sarakstu ar konkrētām lietām, par kurām jūs gribat būt pateicīgi Dievam, kā arī sarakstu ar tiem cilvēkiem, kuriem esat pateicīgi par viņu ieguldījumu – un izsakiet viņiem pateicību. Pabeidziet šo gadu ar pateicību Dievam un cilvēkiem, – lai tas kļūst kā zīmogs.   

Līdzīgi raksti