Pamācība lielākai Valstības ietekmei 2018. gadā. 2. daļa

Mācītājs Rufuss turpināja runāt par to, kā mēs Jaunajā gadā varam parādīt lielāku valstības ietekmi Tam Kungam. Mācītājs runāja par to, ka Jaunajā gadā ir ļoti svarīgi sargāt Dieva Vārdu savā sirdī, lai neviens to nevarētu nozagt.Pagājušā gada novembrī, Tas Kungs ielika mācītāja sirdī konkrētu vārdu par to, ko Dievs gatavojas darīt Jaunajā gadā. Dievs var, un Dievs darīs to, ko Viņš ir ieplānojis. Neviens cilvēks nevar apturēt Dieva plānus. Katram cilvēkam ir privilēģija kļūt par dalībnieku tajā, ko Dievs darīs, vai arī, vienkārši stāvēt malā un vērot notiekošo.  Gribētos, lai katram no mūsu draudzes ir dedzīga vēlēšanās būt centrā un piedalīties tajā, ko Dievs vēlas izdarīt. Sava ceļa sākumā, daudzi no mums ir sākuši par kaut ko lūgt, kaut ko gaidīt, piepildījušies ar ticību un cerībām. Bet ceļā notiek visdažādākās lietas, situācijas, kas grib satriekt mūsu ticību un cerības. Daudzi cilvēki ceļā padodas un pārstāj ticēt tam, kam viņi ticēja ceļa sākumā. Dievs, turpretim negrib, lai mēs zaudētu to, pie kā esam strādājuši. Dievs negrib, lai mūsu pūles būtu veltīgas un nesekmīgas. Dievs saka, lai mēs vērotu sevi. Ziniet, ka Dievs neaizmirst jūsu pūles, jūsu lūgšanas un upurus. Un Dievs jūs noteikti par to apbalvos. Mēs lasām:
2 Jāņa vēst. 8 – Lūkojieties uz sevi, ka nepazaudējat to, ko mēs esam darbā panākuši, bet ka saņemat pilnu algu.
 Dievs mūs aicina lūkoties uz sevi (nevis uz citiem), lai nepazaudētu to, pie kā mēs esam strādājuši. Ziniet, par kalpošanas darbu ir balva no Tā Kunga. Dievs apbalvo par patiesu kalpošanu. Bet Dievs grib, lai mēs būtu pareizā garīgā stāvoklī, lai pārbaudījumu laikā mēs turpinātu dzīvot ticībā un cerībā. Mūsu dvēseļu ienaidnieks – sātans, dara visu to, kas nogalina mūsu ticību, atnes šaubas un bailes, – to dara ienaidnieks. Mums ir jācīnās un jāuzvar ienaidnieks ticībā un ar Vārdu no Tā Kunga. Tāpēc šajā gadā, Dievam ir mums konkrēti uzdevumi.Dievs deva mācītājam nosaukumu Jaunajam gadam – LIELĀKAS VALSTĪBAS IETEKMES GADS. Dievs grib, lai mums būtu lielāka ietekme. Dievs saka, lai šajā gadā katram no mums būtu lielāka ietekme Dieva Valstībai.

Līdzīgi raksti