Pamācība lielākai Valstības ietekmei 2018. gadā. 1. daļa

  • Nolieciet savā priekšā mērķus un savā sirdī tiecieties uz finiša līniju.
Mēs lasām:
Filipiešiem 3:13-14 – Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan – aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai – Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.
Pāvils skrēja uz konkrētu mērķi, tāpēc neapstājās, bet tiecās uz finiša līniju. Mērķis – tas ir kaut kas konkrēts, tie ir konkrēti uzdevumi, konkrētas vēlēšanās, kuras jūs vēlaties piepildīt un sasniegt. Lai mēs ar uzvaru varētu ieiet Jaunajā gadā, mums ir savā priekšā jānoliek konkrēti mērķi.  Daudzi cilvēki nemīl tādus jēdzienus, kā mērķis, plāns. Bet bez tā, nebūs veiksme un virzīšanās uz priekšu. Plāns – tas ir no Dieva. Dievs plāno, liek mērķus un uzdevumus. Pētot Jēzus dzīvi, mēs redzam, ka Viņam bija skaidri uzdevumi, plāni, prioritātes. Jēzus teica, ka Mans ēdiens sastāv no tā, lai darītu Tēva gribu. Ēdiens – tas ir mērķis, tas ir tas, ko Jēzus gribēja sasniegt. Dzīvē nebūs nekāda virzīšanās, ja mēs, ne uz ko netieksimies. Bez mērķa un plāna jūs veltīgi tērēsiet savu laiku. Bez mērķa, jūsu laikam nebūs uzdevumi. Jēzus saka, ka katrai dienai ir savas rūpes. Tas nozīmē, ka katrai dienai ir konkrēti mērķi. Tāpēc, lieciet katrai dienai konkrētus mērķus. Tieši mērķis virzīs jūsu dzīvi un resursus. Bībelē ir teikts:
Efeziešiem 5:14-19- Tāpēc ir sacīts: uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. – Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas! Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts. Un neapreibinaities ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet Gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs…
Ja jums nav konkrētu mērķu un plānu, tad jūs gulēsiet, cik gribēsiet, tāpēc, ka jums nav, kur tiekties un steigties. Guļošo nevar virzīt. Ko nozīmē dzīvot gaismā? Tas nozīmē dzīvot vārdā un Dieva gribā. Šī rakstu vieta mums saka, lai mēs nedzīvotu vieglprātīgi, kā neprātīgie. Neprātīgi cilvēki augstu nevērtē laiku, viņi veltīgi tērē laiku, tāpēc, ka nav devuši laikam konkrētu uzdevumu. Bieži mēs cilvēkiem sakām: „Piedod, man nav laiks.” Parasti mēs to sakām tad, kad kaut kas ir jādara.Dažiem cilvēkiem ir konkrēti mērķi, bet tikai sev, egoistiski mērķi. Bet Dievs saka, lai mūsu mērķi būtu no Viņa gribas. Dievs mums saka, lai mēs piepildāmies ar Svētā Gara vīnu, nevis ar vīnu, no kura rodas izlaidība. Mēs tērējam laiku uz to, kas mūs ceļ, vai arī uz to, kas mūs grauj. Lai jūsu mērķi ceļ jūsu dzīvi. Lieciet tādus mērķus, lai jums būtu iedvesma un virziens uz Dieva gribu. Tieši konkrēts mērķis piepilda jūsu dzīvi ar jēgu, dēļ mērķa, jums rodas iemesls celties no rīta un darīt. Iegaumējiet, ja jums nebūs nolikts konkrēts mērķis, tad jūs neredzēsiet iespējas no Dieva, tāpēc, ka tās jums paies garām. Bez mērķa jūs palaižat garām iespējas, tāpēc, ka nezināt, kā tās varētu jums noderēt. Bībelē ir teikts:
Ebrejiem 12:2-3 – … un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas Viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā To, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat, savās dvēselēs pagurdami.
Jēzum bija Savā priekšā konkrēts mērķis, tāpēc viņš krustā nekļuva vājš, bet aizgāja līdz finišam un pabeidza Savu uzdevumu no Tēva. Mērķis no Dieva palīdz mums nepadoties. Jēzus karājās krustā, bet Viņš nepadevās, tāpēc, ka zināja, kas Viņu gaida – Viņš apzināti gāja nāvē. Mērķis iedvesmo, motivē un apbruņo mūs. Tāpēc, katram no mums ir ļoti svarīgi nolikt savā priekšā konkrētus mērķus un tiekties uz tiem.

Līdzīgi raksti