Tiem, kuri jau nes vismaz kādus augļus Dieva Valstībā, Jēzus saka, ka tie var nest vairāk augļu

Žēlastība jums un miers no mūsu Kunga Jēzus Kristus lai ir šai dienā bagātīgi! Es lūdzos par jums, lai Dieva vārds piesātina un stiprina jūs garā, dvēselē un miesā.Vakar mēs uzsākām sarunu par Dieva vēlēšanos redzēt Savus bērnus auglīgus. Un mēs runājām arī par to, ka jebkurš zars, kurš nenes augļus, neattaisno savas esības mērķi, tālab, Tēvs to nogriež vai novāc. Jebkura jūsu dzīves sfēra, kurā nav augļu, neatrodas zem Dieva žēlastības. To vajag ieraudzīt, atzīt, un tad sagraut neauglības lāstu jūsu dzīvē. Uzreiz pēc cilvēka radīšanas, Dievs svētīja viņu un deva spēju augļoties. Svētība – tas ir spēks iznēsāt un radīt sēklu, kas atrodas jūsos. Svētība – tas ir spēks, kas dots produktivitātei un sava potenciāla realizācijai. Bez svētības neviens nevar nest augļus. Tāpēc, Jēzus teica, ka bez Viņa mēs neko nespējam darīt. 
„…..bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.”(Jāņa 15:5).
 Ja jūs jau esat pieņēmuši Jēzu kā savu Kungu, tad Viņš ir iemājojis jūsos, un tagad jums vairs nav argumentu, kāpēc jūs nevarat nest augļus. Dievs jau sākotnēji svētīja cilvēku, bet pasaulē ienāca grēks, un cilvēks zaudēja šīs svētības. Bet atnāca Jēzus un atjaunoja visu to, kas grēkā krišanas dēļ tika pazaudēts. Tagad, atrodoties Jēzū, mēs varam visu, tālab, mēs vienkārši nevaram un nedrīkstam palikt neauglīgi. Ja jūs ar pārliecību nevarat teikt, ka jūs nesat kādus konkrētus augļus Dieva Valstībai, tad jums ir laiks ķerties pie lietas. Jums ir pienācis laiks nest augļus, lai Debesu Tēvs jūsu dzīvē varētu pagodināties. Jāņa Evaņģēlija 15-tajā nodaļā mēs ieraudzījām, ka Jēzus izceļ vairākus auglīguma līmeņus. Pirmo līmeni mēs nosaucām par neauglīgiem zariem, kurus Dievs attīra ar nolūku, lai tie nestu augļus Viņa Valstībā. Šodien mēs parunāsim par otro līmeni, kuru var nosaukt: 
  1. Vairāk augļu.
 Tiem, kuri jau nes vismaz kādus augļus Dieva Valstībā, Jēzus saka, ka tie var nest vairāk augļu. 
„…. kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu.”(Jāņa 15:2).
 Ja jūs jau redzat kādus augļus savā dzīvē un kalpošanā Dievam, ja jūsu dzīve jau atspoguļo Dieva labo smaržu un Dieva slavu, – tas ir ļoti labi. Un tomēr, Jēzus saka, ka jūs varat nest vairāk augļu salīdzinājumā ar to, ko jūs šobrīd darāt. Jūs nedrīkstat apstāties pie sasniegtā rezultāta, jo jūsu potenciāls vēl nav izsmelts. Dievs var dot jums daudz vairāk par to, kas jums šobrīd ir. 
„ Kad Amacja jautāja Dieva vīram: “Bet kas lai notiek ar tiem simts talentiem, ko es esmu iedevis Israēla karapulkiem?” – tad Dieva vīrs atbildēja: “Tas Kungs spēj tev vairāk iedot nekā tikai šo naudu!” (2.Laiku 25:9).
 Dievs vēlas attīrīt tos, kuri jau nes augļus, ar nolūku, lai tie varētu nest vēl vairāk augļu Dievam par slavu. Dievs mūs attīra ar Sava vārda palīdzību. 
  1. Daudz augļu.
 Tiem, kuri jau nes vairāk augļu, Dievs saka, ka pastāv vēl viens līmenis – daudz augļu. 
„Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu .”(Jāņa 15:5).
 Tātad, Jēzus runā ar mums par trīs auglīguma līmeņiem: pirmais līmenis – bez augļiem, otrais līmenis – iztīrīts, lai nestu vairāk augļu, trešais līmenis – daudz augļu. Jēzus saka, ka Tēva vēlēšanās ir, lai mēs visi nestu augļus. Katrs no mums var nest augļus. Ikviens ticīgais! Tā ir mūsu Tēva vēlēšanās, un tā ir jebkura normāla cilvēka vēlēšanās, – vēlēšanās būt auglīgam, vēlēšanās pēc konkrētiem augļiem savā dzīvē, konkrētiem augļiem Dievam. Neauglība – tas ir lāsts. Bībelē par to tiek daudz runāts. Uzdodiet sev šādu jautājumu: „Vai es nesu augļus Dievam?” Mums pastāvīgi ir jāanalizē sava dzīve un darbība. Mums vajadzētu biežāk apstāties un jautāt sev, vai ir redzami augļi tajā, ko es daru un ar ko nodarbojos. Ja augļu nav, tad ir laiks meklēt Dievu un atklāt iemeslu, kāpēc mūsu dzīvē ir novērojama neauglība, un kas šai sakarībā jādara. Lai Dievs palīdz ikvienam ieraudzīt sevi un savu dzīvi Dieva acīm. Lai Dievs palīdz mums ieraudzīt savā dzīvē to, kas nenes augļus. Lai Dievs palīdz mums saprast, kas mums jāmaina, lai no jauna kļūtu sulas pilni un auglīgi Viņa Valstībā. Lai Dievs bagātīgi svētī ikvienu no jums! Līdz rītam! Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.