Trīs Jāzepa veiksmes noslēpumi

1. Jāzepam kalpošana bija dzīvesveids.1.Moz. 39:1-4 “Bet Jāzeps tika novests uz Ēģipti, un ēģiptietis Potifars, faraona galma vīrs, sardzes priekšnieks, to nopirka no ismaēliešiem, kas viņu turp bija noveduši. Bet Tas Kungs bija ar Jāzepu un visam, ko vien tas darīja, lika labi izdoties. Un viņš piemājoja sava kunga, ēģiptieša, namā. Kad viņa īpašnieks redzēja, ka Tas Kungs bija ar viņu un ka visam, ko vien tas darīja, Tas Kungs lika viņa rokās labi izdoties, tad Jāzeps atrada labvēlību viņa acīs, viņam kalpodams, un viņš to iecēla par sava nama pārvaldnieku un ielika visu, kas tam bija, viņa rokās.” Priekšnieka sirds bija labvēlīgi noskaņota pret Jāzepu, pateicoties tam, ka Jāzeps kalpoja viņam. Tas Kungs bija ar Jāzepu. Pati lielākā bagātība, kāda vien mums var būt, ir tas, ka Dievs ir ar mums. Pat tad, ja mums kaut kā nav no redzamām lietām, galvenais – lai Dievs būtu ar mums, tad viss nepieciešamais savā laikā taps pielikts. Jāzepam bija pietiekami daudz iemeslu, lai sāktu sevi žēlot un ienīst cilvēkus, taču viņš nepazaudēja attiecības ar Dievu un Dieva klātbūtni, tāpēc Dievs bija ar viņu un darīja Jāzepu veiksmīgu visās lietās. Jāzepam kalpošana bija dzīvesveids pat pašos grūtākajos viņa dzīves brīžos. Jāzeps nolika sava bosa intereses augstāk par visu, viņš nedumpojās. Pasaulē cilvēki negatīvu, dumpīgu attieksmi skaidro ar to, ka viņi bērnībā nav saņēmuši mīlestību. Jāzeps arī bērnībā piedzīvoja atstumtību, taču tas nelika viņam attiekties pret dzīvi, pārkāpjot Dieva principus. Savas dzīves grūtākajos brīžos Jāzeps ne tikai kalpoja, bet kalpoja no visas sirds, cik vien labi iespējams. Ja jūs vēlaties, lai Dievs jūs paceļ, tad apgūstiet šo mācību – nolieciet citu cilvēku intereses augstāk par savējām un kalpojiet, neatkarīgi no tā, kādos apstākļos jūs atrodaties. Daudzi cilvēki, ne tikai pasaulē, bet arī draudzē, kalpo tikai tad, kad viņiem tas ir izdevīgi. Iedomājieties, ja Dievs dzīvotu tikai priekš Sevis! Neesi egoists, bet kalpo citiem. Jāzeps to darīja, tāpēc Dievs viņu arī cēla. “Svētīgāk ir dot nekā ņemt”. Pasaulei šis princips šķiet absurds. Daudzi cilvēki sava labuma dēļ iet uz kompromisiem ar Dieva principiem, pašlabuma dēļ viņi ir gatavi pārdoties. Dzīvot dumpojoties, dzīvot priekš sevis – tas ir ceļš uz sakāvi. Cilvēks, kurš ir pārliecināts par Dieva uzticību un kurš zina Dieva raksturu, dzīvo, paļaujoties uz taisnību, ne cilvēka taisnību, bet Dieva taisnību. Tā dzīvoja Jāzeps, viņš neskatījās uz to, kā citi izrīkojās ar viņu, bet skatījās uz Dieva uzticību un taisnību. Mēs vienmēr kādam līdzināmies, kāds mūs ietekmē. Bībele māca mūs līdzināties Dievam un just tā, kā Dievs jūt.Fil.2:4-9 “Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū, kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei! Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem…” Bībele mums parāda, ka Jēzus dzīvoja kalpošanas dzīvi, Viņš dzīvoja tādu dzīvi, kas tika veltīta citiem. Jēzum darīja pāri, nepatiesi apvainoja, taču Viņš tik un tā turpināja kalpot. Tāpēc arī Dievs paaugstināja Jēzu. Daudzi domā, ka Dievs paaugstināja Jēzu tikai tāpēc, ka Viņš bija Dieva dēls. Taču 9.pantā mēs redzam, ka Jēzus nopelnīja Savu Vārdu ar kalpošanu. Mēs arī varam nopelnīt paaugstināšanu no Dieva caur kalpošanu. Aplūkosim vēl kādu rakstu vietu Bībelē, kurā ir runāts par Jēzu:Мat.20:28 “…tā kā Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem.” Cilvēka Dēls nāca, lai kalpotu. Jēzus dzīve un nāve demonstrēja kalpošanu. Pēc Savas augšāmcelšanās Jēzus turpina kalpošanu – Viņš lūdz un aizlūdz par mums Tēva priekšā. Tāpēc, ja jūs vēlaties paaugstināšanu no Dieva – kalpojiet! Tās ir atslēgas uz paaugstināšanu.Nestaigā sarūgtinājumā pret cilvēkiem, neapcietini savu sirdi-kalpo Dievam! Neatriebies par netaisnību! Lai tava atriebība ir mīlestība un kalpošana cilvēkiem, un tādā veidā tu aizmirsīsi par savu rūgtumu. Tu vari pacelties caur kalpošanu no tās vietas, kur tu šobrīd atrodies. Nevaino cilvēkus par to, ka viņi ir izturējušies pret tevi netaisni, bet ej un kalpo. Vissvarīgākā kalpošana cilvēkiem ir iepazīstināt viņus ar Jēzu Kristu. Tāpēc, ka tikai Viņš ir spējīgs izmainīt cilvēku dzīves.2. Jāzeps dzīvoja svētu un dievbijīgu dzīvi.Pēc tam, kad Dievs sāka svētīt Jāzepu, Potifara sieva sāka pievērst viņam uzmanību. Bībele saka, ka Jāzeps bija skaists.1.Moz.39:6. “…Bet Jāzeps bija skaists augumā un glīts izskatā…” Ja tu kalposi Dievam, tu kļūsi skaists. Paskaties uz tiem, kas kalpo Dievam, viņi kļūst skaistāki ar katru gadu. Jāzeps nepadevās kārdinājumam, kas nāca no Potifara sievas puses, tāpēc ka viņš bija kārtīgs un godīgs cilvēks.1.Moz.39:7-8 “Un pēc visiem šiem notikumiem gadījās, ka viņa kunga sieva meta savas acis uz Jāzepu un sacīja: “Guli pie manis.” Bet viņš to noraidīja…” Nedzīvo pēc principa: mani atstāja, piemānīja, es darīšu tāpat. Zini, ka tas ir ceļš uz sakāvi. Jāzeps zināja, ka šķīstums Dieva priekšā pasargās viņu un paaugstinās viņu. Pat ja cilvēki neredz, ko tu dari, Dievs visu redz. Tāpēc attīsti sevī godīgumu un kārtīgumu. Atceries, ka nekas un neviens nevar tevi tik ātri šķirt no Dieva spēka un Dieva klātbūtnes, kā to spēj izdarīt grēks tavā dzīvē. Dieva spēks un Dieva klātbūtne bija Jāzepa paaugstināšanas noslēpums. Pateicoties personīgajam godīgumam, kārtīgumam un šķīstumam, Dievs bija ar Jāzepu un paaugstināja viņu. Tu vari pazaudēt visu, bet galvenais nepazaudē dievbijību. Sātans grib nozagt no mūsu dzīves dievbijību. Zaudējot dievbijību, mēs sākam attaisnot savu nepareizo rīcību, mēs sākam uzvesties augstprātīgi, utt. Netaisni nokļuvis cietumā, tīri cilvēciski Jāzeps varēja apvainoties, taču viņš atkal sāka kalpot, un ļoti drīz Dievs viņu atkal pacēla. Tev būs daudz iespēju iet uz kompromisiem ar savu sirdsapziņu. Taču, tā rīkojoties, tu pakļausi savu dzīvi briesmām. Daudzi nevēlas pārdzīvot spiedienu vai konfliktus un tamdēļ izvēlas grēkot. Nepazaudē dievbijību, un tad Dievs tevi paaugstinās. Dievs visu redz un visu zina, un Dievs tiks galā ar netaisnību tavā dzīvē. Lai tas nekļūst par šķērsli tavā kalpošanā. Paskaties savā dzīvē un godīgi atzīsti, ka daudzas svētības ir atnākušas tavā dzīvē, pateicoties tam, ka tu kalpoji citiem. Nav iespējams šajā dzīvē, ka mūs kāds neatstumtu, neapmelotu, neapvainotu utt. Atklāj kādu noslēpumu – Dievs tiks galā ar visu netaisnību. Bet, ja es pats sākšu kārtot rēķinus, tad tādā veidā es varu pazaudēt godīgumu un dievbijību.

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.