Soļi, kā atbrīvoties no vecā cilvēka (mācītājs Rufus Adžiboije)

Pēc Dieva uzdevuma, mācītājs kalpoja Zambijā (Āfrikā), un Amerikā, kur nesa vēstījumu par Dieva Valstību. Dievs izlēja Savu žēlastību un gudrību caur viņa kalpošanu un bagātīgi svētīja daudzus cilvēkus šajās valstīs.

Mācītājs runāja par Dieva godības izpausmes nozīmi mūsu dzīvēs, un arī par to, kā mums atbrīvoties no mūsu vecās dabas, vecā dzīvesveida.

Dievkalpojuma pārskats

Svētdienas dievkalpojumu mācītājs Rufus iesāka ar uzmundrinājuma vārdu par to, ka mūsu lielākā bagātība ir Jēzus Kristus, Kas dzīvo mūsos. Patiesa bagātība ir pārbaudītas attiecības ar Dievu, draudzība un tuvas attiecības ar Viņu. Cilvēks kļūst īpašs, kad Viņam ir dzīvas attiecības ar Dievu un tad vairs nav svarīgi, kā viņu novērtē pārējie. Nav nekā briesmīgāka, kā pazaudēt attiecības ar Dievu.

Dievkalpojuma pārskats

Dievs vēlās, lai mēs visās lietās paļaujamies uz Viņu un būtu atkarīgi no Viņa. Dievs vēlās lai mēs vienmēr būtu ar Viņu. Dievam ir plāns priekš mums un šis plāns bija jau pirms mūsu ierašanās šeit uz zemes. Dieva plāns nav mainījies. Dieva plāns ir piepildīt zemi ar cilvēkiem pēc Dieva tēla un līdzības, kuri izplatīs Dieva Valstību.