Soļi, kā atbrīvoties no vecā cilvēka (mācītājs Rufus Adžiboije)

Šajā svētdienā sludināja mācītājs Rufus. Pēc Dieva uzdevuma, mācītājs kalpoja Zambijā (Āfrikā), un Amerikā, kur nesa vēstījumu par Dieva Valstību. Dievs izlēja Savu žēlastību un gudrību caur viņa kalpošanu un bagātīgi svētīja daudzus cilvēkus šajās valstīs. Mācītājs runāja par Dieva godības izpausmes nozīmi mūsu dzīvēs, un arī par to, kā mums atbrīvoties no mūsu vecās dabas, vecā dzīvesveida. Dievs vēlās piepildīt zemi ar Savu godību, tāpēc viss, kas neatspoguļo Viņa godību, pazudīs, un viss, kas nepagodina Dievu, tiks iznīdēts no zemes virsas. Dievs piepildīs šo zemi ar Savu tautu, Savu līdzību. Kas ir Dieva godība? Dieva godība ir apkopojums visam tam, Kas ir Dievs, Viņa rakstura īpašības, Viņa spējas. Dievs saka, ka Dieva godības sēkla ir apslēpta mūsos. 1.Mozus grāmatā mēs lasām, ka Dievs radīja zemi un visu kas uz tās un tas bija brīnišķīgs. Pēc tam, Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla un līdzības, un nolika viņu valdīt pār šo zemi. Pirms Dievs uzticēja cilvēkam zemes pārvaldīšanu, Viņš svētīja cilvēku. Vārds „svētīt” nozīmēpiešķirt spēku un spēju kļūt par tādu, kādu Dievs vēlas redzēt un darīt to, ko Dievs liek darīt. „Tā saka Tas Kungs, kas radīja debesis, Dievs, kas veidoja zemi, – Viņš to nav radījis kā tukšu vietu, bet lai tā būtu apdzīvota. “Vienīgi Es esmu Tas Kungs, cita nav neviena! (Jesaja 45:18). Dievs radīja zemi, dzīvošanai visam tam, kas pagodina Dievu un atspoguļo Viņa dabu. Ādamam bija jāpiepilda zeme ar Dieva dabu, bet grēks visu to sagrāva. Tāpēc, pēc grēkā krišanas, Dievs sāka atjaunošanas procesu Dieva tēlam un līdzībai uz zemes. Pirms Jēzus nomira, Dieva godība bija apslēpta visusvētākajā vietā, kur varēja nokļūt tikai augstais priesteris pēc rūpīgas sagatavošanās un tikai vienu reizi gadā. Priekšskars, kas aizsedza Dieva godību visusvētākajā vietā, tika pārplēsts pēc tam, kad Jēzus tika sists Krustā. Un ar to Dievs vēlās pateikt, ka tā nav Viņa vēlēšanās slēpties no cilvēkiem aiz priekšskara. Dievs vēlās atrasties un mājot starp cilvēkiem. Pateicoties Jēzum, tagad visusvētākajā vietā var nākt ne tikai augstais priesteris, bet katrs, kurš meklē Dievu. Vienīgais, kas nepieciešams priekš tā ir – tavas slāpes tuvoties Dievam. Dievs vēlās, lai mēs zemojamies Viņa priekšā un meklējam Viņa godību. Taču vienlaicīgi mums ir jāsaprot, ka priekšskars ir miesas simbols, tas ir tas šķērslis, kas atdala cilvēku no Dieva godības. Ja miesa netiks uzvarēta mūsu dzīvē, tad mēs nespēsim ieraudzīt Dieva godību. Tāpēc, tik lielā mērā, cik mēs ļausim Dievam atbrīvot mūs no vecās dabas, mēs būsim spējīgi  redzēt Dieva godību savā dzīvē. Mūsu dzīve un ticība tiks pārbaudīta ar uguni. Tieši tāpēc šajā pēdējā laikā Dievs tik daudz runā mums par rakstura izmaiņu nozīmi. Līdz šim mēs runājām par vecā cilvēka dabu. Šīs tēmas sākumu jūs varat izlasīt šeit – (dievkalpojums 04.08.2013) (video) Lai Dieva godība piepildītu šo zemi, katram no mums nepieciešams tikt galā ar savu veco cilvēku. Kas ir vecais cilvēks? Vecais cilvēksir tā cilvēka daba, ar kuru viņš ir piedzimis, ar tieksmi uz grēku, egoismu, sacelšanos pret Dievu un Viņa likumiem, lepnību un nepaklausību. Šis vecais cilvēks vēlās turpināt dzīvot un izpausties katrā no mums. Dievs izlej Savu žēlastību un dara mūs spējīgus dzīvot atjaunotu dzīvi. „ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! – saka Tas Kungs Cebaots. (Cahar. 4:6). Turpinājumā mācītājs parādīja, balstoties uz Rakstu vietām, kā mēs varam atbrīvoties no vecā cilvēka.

Soļi, kā atbrīvoties no vecā cilvēka.

1. Atzīt vecā cilvēka izpausmi savā dzīvē un apzināti atlikt malā vecā cilvēka dzīves veidu. ” ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā” (Efez. 4:22). Lasiet arī  Kolos. 3:8-9. Man ir jāienīst vecā cilvēka dzīves veids, saprotot, ka tas traucē manām attiecībā ar Dievu. Pēc tam, kad es atlikšu malā vecā cilvēka dzīves veidu, man ir jāiemīl Dieva Vārds – tīrais vārda piens. Man ir jālasa Bībele ar noteiktu mērķi – ieraudzīt caur Rakstiem to, kas Dievam nepatīk manī, kam ir jāaiziet no manas dzīves. Ja Dieva Vārds mājos mūsos, tad mēs nostāvēsim pārbaudījumu un grūtību laikos un parādīsim Dieva dabu. 2. Atjaunoties savā sirdsprātā. ” ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā,  un jāatjaunojas savā sirdsprātā (Efez. 4:22-23). Uzvara pār veco cilvēku iesākas mūsu domās. Dievs aicina mūs atjaunot savu prātu. Tas nozīmē, mums ir jāseko tam, par ko mēs domājam. Mums ir jāiemācās pārvaldīt savas domas un jāpakļauj tās Dieva Vārdam. Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!(Filip. 4:8). Pārdomāt par to, uz ko aicina Dievs – tā ir rīcība, kas ved uz uzvaru no Dieva. Lai mēs varētu atlikt vecā cilvēka dzīves veidu, mums ir jādomā par to , ko saka Dievs un nevis par to, ko vēlas domāt mūsu vecais cilvēks. Pie tevis atnāks miesīgas domas, bet tas nenozīmē, ka tev par tām ir jādomā. Tas par ko tu domā, piepilda tavu dvēseli, to tu arī nostiprini sevī. Jaunā cilvēka daba ir – mīlestība, miers, labestība, pacietība, ticība, lēnprātība, žēlsirdība, līdzcietība, sapratne, uzticība, lojalitāte, godīgums, dāsnums, pazemība, atturība, dievbijība, svētums, utt. 3. Apģērbties jaunajā cilvēkā. Mums ir jāatliek malā vecais apģērbs un jāapģērbj jaunais cilvēks. Es esmu jauns radījums Jēzū Kristū. Manī ir Dieva daba. Esmu atdzimis jaunai dzīvei. ” ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā (Efez. 4:22-24). Tev ne tikai jāpārstāj dzīvot pa vecam, bet tev vecais jānomaina ar kaut ko jaunu. Ja tu saki, ka tu vairs neapmelosi – tas ir labi, jo apmelošana atspoguļo vecā cilvēka dabu. Bet tagad, tev ir jāsāk atspoguļot savā dzīvē jauno dabu – tev jāsāk runāt patiesību. ” Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās un naidā, bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. (Rom. 13:12-14). Es vairs nevaru dzīvot, kā dzīvoju iepriekš. Es nevaru darīt tās pašas lietas, kuras darīju agrāk bez Dieva. Līdz satiku Dievu, es staigāju tumsā, tāpēc nezināju, kā pareizi dzīvot.  Bet tagad ir atnākusi gaisma Jēzū Kristū, tāpēc man ir jāatliek malā tumsas darbi un jāietērpjas gaismas bruņās. Tagad mums ir jāizplata jauna smarža un jauna dzīves skaņa. Jaunais cilvēks – ir Jēzus Kristus. Viņa tēls – ir tas, kas mums ir jāapģērbj. Cilvēkiem, kas redz mūs, ir jāredz jauns cilvēks, jāredz Jēzus Kristus, kas dzīvo mūsos. Tāpēc mums ir jāskatās uz Jēzu un jāņem no Viņa piemērs. Dievs vēlās piepildīt šo zemi ar Dieva godību caur cilvēkiem, kas līdzīgi Jēzum Kristum.    

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.