Atslēgas uz pārmaiņām (mācītājs Morgans Karlsons).

Svētdien, 11.08.2013., mūsu draudzē sludināja kalpotājs no Zviedrijas — mācītājs Morgans Karlsons. Dievs viņu aicināja pilna laika kalpošanā agrā jaunībā. Viņš ir mācītājs un evaņģēlists. Vinam ir bijusi personīga tikšanās ar Dievu 19 gadu vecumā, pēc kuras visa viņa dzīve pilnībā izmainījās. Mācītājs Morgans ir piepildīts ar vēlmi nest tautām Dieva Vārdu un radīt pārmaiņas Dieva spēkā. Viņš dalījās ar to, ko Dievs bija licis viņa sirdī.Šobrīd nāk laiks, kad Dievs vēlās veikt dziļu darbu Savu bērnu sirdīs. Svētais Gars mūs aicina uz tīrāku un šķīstāku dzīvi. Mums ir stingri jāstāv uz Dieva Vārda. Šodien draudzēs bieži vien sludina par uzplaukumu, kas tiek saistīts tikai ar materiālām lietām. Taču lasot Bībeli, mēs redzam, ka patiesais uzplaukums Dieva Valstībā – ir būt garīgi nobriedušam Dievā, iepazīt Dievu vairāk un vairāk.Dievs šodien vēlās redzēt tādu draudzi, kas radīs atšķirību savā sabiedrībā, kas būs pazīstama garīgajā pasaulē. Dievs meklē tādu draudzi, kas kļūs par Vina ofisu uz zemes, kas būs tādā pašā stāvoklī Viņa priekšā kā Jeremija.  “Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām  (Jer.1:5). Dievs šodien meklē draudzi, kas kļūs par pravietisku balsi savam reģionam un savai nācijai. Lai kļūtu par tādu draudzi, būs jāmaksā milzīga cena. Ja jūs vēlaties parādīt atšķirību cilvēku dzīvēs un garīgajā pasaulē, tad jums ir jāatliek malā sava dzīve un jākļūst paklausīgiem Vārdam no Dieva. Jeremija saņēma vārdu no Dieva un pakļāva sevi šim vārdam. Es šodien tevi ieceļu pār tautām un pār ķēniņu valstīm – izplēst ar visām saknēm un izraut, sagraut un izpostīt, tad uzcelt un dēstīt. (Jer.1:10). Dievs šodien paceļ draudzi, kas ies dziļāk Viņa Vārdā, kas konfrontēs melu mācības un reliģijas garu. Ja tu patiešām gribi, lai cilvēku dzīves mainītos, tad tev jāļauj Dieva Vārdam izmainīt tevi no iekšienes, lai tu kļūsti par vienu veselu ar šo Vārdu. Kad atnāk sātans, lai uzbruktu, cilvēki bieži vien nezina, kā tam stāties pretī, tāpēc ka viņiem nav Dieva Vārda atziņas dziļuma. Tieši tāpēc šodien ir tik daudz atkritēju Dieva bērnu vidū. Cilvēkiem šodien nepatīk celt Dieva Valstību, bet viņi meklē savu labumu un ceļ savu. Latvijai ir vajadzīgi cilvēki, kas nostāsies Dieva pusē un pieņems šo pravietisko vārdu. Ja jūs palasīsiet par draudzes vēsturi un pagājušo gadu simteņu cilvēkiem, kuri reāli ietekmēja notikumu attīstību un savu reģionu garīgo atmosfēru, tad jūs redzēsiet, ka tie bija cilvēki – aizlūdzēji un lūdzēji un viņi bija uzticami Dieva Vārdam. Patiesa veiksme Dieva Valstībā  – atteikties no sevis un nolaisties zemē, zemoties Dieva priekšā, kļūt par Viņa kalpu.Mums nevajag draudzes, kas vienkārši izklaidēs cilvēkus, nevajag staigājošus ticīgos. Šodien ir nepieciešamība pēc nopietniem ticīgajiem, kuri ir ziedojušies Dievam ir nolēmuši kalpot Viņam. Dievs vēlās, lai mēs piepildam Viņa lielo uzdevumu. Taču Dievs arī ir ieinteresēts, lai katrs no mums pieaug un kļūst garīgi nobriedis, lai mēs spētu stāties pretī kārdinājumiem un spiedienam.„Un viņi man sacīja: “Pāri palikušie, tie, kas atgriezušies no izsūtījuma tanī zemē, ir lielā nelaimē un kaunā; Jeruzālemes mūri ir noplēsti, tās vārti ir sadedzināti ugunī.” ”(Neh. 1:3).Mūsu ģimenēs, pilsētās, valstīs ir sagrautas garīgās sienas, tamdēļ ka cilvēki ir atstājuši Dievu.             Kad es dzirdēju šos vārdus, es sēdēju un raudāju un sēroju vairākas dienas; es arī nemitējos gavēt un griezties ar savām lūgšanām pie debesu Dieva.  (Neh. 1:4). Jaunumi par pilsētas stāvokli dziļi aizskāra Nehemijas sirdi, un viņš par to raudāja. Daudzi cilvēki dzirdēja par sagrautajām sienām ap Jeruzālemi, bet nekādi uz to nereaģēja. Tas, kas notika ar Nehemiju, pilnībā atspoguļoja Dieva sirdi. Šodien mēs dzirdam par to, ka cilvēki draudzēs vēlās tikai priecāties un izklaidēties. Jā, protams, mums ir jāpriecājas un jālīksmo Dievā. Bet ja tu ieraudzīsi šodienas garīgo realitāti, tad sapratīsi, ka ir arī lietas, par kurām ir jāraud. Ja jūs šodien ieraudzīsiet to, kas notiek pasaulē, tad jūs raudāsiet un skumsiet, un tad jūs sagribēsiet iet dziļāk Dievā, nomirt priekš sevis un dzīvot priekš Viņa. Ja mūsos būs Dieva izveidots raksturs un tam tiks pielikts Dieva svaidījums, – tad tas būs pats varenākais, kas vien var būt.Vērsīsimies pie Nehemijas grāmatas. Nehemija strādāja ķēniņa namā par vīna devēju. Pēc tam, kad viņš uzzināja par sagrautajām sienām ap Jeruzālemi, viņš nolēma iet un atjaunot tās. Bet tad kad, Nehemija uzsāka šo atjaunošanu, viņš saskārās ar pretestību no cilvēkiem.             Kad horonietis Sanballats un amoniešu ierēdnis Tobija to dzirdēja, tad viņi bija ļoti sadusmoti, ka kāds ir atnācis, lai rūpētos par Israēla bērniem.  (Neh. 2:10). Ja tu vēlies iet vienā solī ar Dievu, tad tev ir jāzin, ka tev būs problēmas un spiediens no cilvēkiem. Bet tā nav problēma. Dievs mums ir apsolījis, ka Viņš nekad mūs neatstās un nepametīs, ja mēs būsim ar Viņu. Nehemija zināja, Kas Viņu aicināja, tāpēc meklēja palīdzību pie Dieva un atbildēja ar savu paklausību uz Viņa aicinājumu. Un tikai paļāvība uz Dievu stiprināja un atbalstīja Nehemiju. Katru reizi, kad Nehemija saskārās ar pretestību no cilvēkiem (bet tādu bija daudz), viņš turējās tikai pie viena — paļāvības uz Dievu. Mūsu nācijām ir vajadzīgi garīgi raudoši cilvēki ar nastu no Dieva. Pats galvenais Dievam ir lai mēs dzīvotu ar grēku nožēlu sirdī un svētu dzīvi, lai mēs būtu spējīgi smelt spēku no Dieva sagrauto sienu atjaunošanai. Mācītājs Morgans dalījās ar dažām svarīgām patiesībām no Nehemijas grāmatas, kas ir atslēgas uz pārmaiņām ģimenē, draudzē, nācijā. 1) Tava gatavība un vēlēšanās darīt to, ko Dievs tev teiks. Ja tu vēlies izmainīt nācijas un atjaunot sagrautās sienas, tad tev ir jāpieņem labprātīgs lēmums sekot Dievam. 2) Paklausība Dievam. Patiesa paklausība aizved pie Dieva svētības. 3) Mīlestība pret Dievu un cilvēkiem. Nehemija mīlēja Dievu un cilvēkus, kas dzīvoja Jeruzālemē, un dēļ šīs mīlestības Dievs viņu bija atzīmējis. 4) Raksturs, kurš veidots Dieva svētumā. Nav iespējams attīstīt raksturu bez svētuma. Būt svētam nozīmē mīlēt Dievu, mīlēt Viņa Vārdu un būt atdalītam no pasaules. Attīstīts raksturs ir spēja pateikt „nē” nepareizām lietām. Kārdinājumi atnāks, bet raksturs, kurš tevī ir izveidots ar Svētā Gara palīdzību, darīs tevi stipru un ietekmīgu. Dieva izveidots raksturs redz to, ko redz Dievs, un dzird to, ko saka Dievs. 5) Dieva žēlastība un svaidījums. Svaidījums ir Dievišķa spēja darīt to, ko Svētais Gars aicina darīt. 6) Pravietiska izšķirtspēja. Svētais Gars met mums izaicinājumu, lai mēs nemeklētu emocionālus pārdzīvojumus un izklaides Dieva Valstībā, bet būtu tuvi ar Dievu savā garā. Dievs aicina mūs staigāt Viņa svētumā. Dievs vēlās, lai mēs netopam šai pasaulei līdzīgi, bet pārveidojamies Viņa tēlā un līdzībā — caur Dieva Vārdu. Dievs vēlās, lai mēs vairāk un vairāk būtu līdzīgi Kristum. Dievs vēlas atjaunot Dieva Valstību un Viņš šodien meklē Nehemiju, Jeremiju, kuri ies pret reliģiju un jebkuru nešķīsto garu. Dievs raud un skumst šodien par šo pasauli. Dieva sirds sāp par cilvēkiem, un tu esi risinājums no Dieva daudziem cilvēkiem, tu esi šo drupu atjaunotājs. Mūsu misija šodien, kā pravietiskajai apustulistiskajai draudzei ir ieraudzīt garā sagrautās sienas, un pēc tam sākt atjaunot tās cilvēku dzīvēs. Ja jūs vēlaties palikt stipri savā paļāvībā uz Dievu vēl uz daudziem gadiem, tad jums ir jāzina, ka Dieva mērķis priekš jums ir kļūt arvien nobriedušākiem Viņā un pieaugt klausoties Vārdu no Viņa caur savu mācītāju un līderiem, un tādā veidā iet un radīt pārmaiņas savā paaudzē.

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.