Jaunā Jēzus paaudze (Evans Osemwegie)

Šajā svētdienā sludināja Evans Osemwegie.Viņa svētrunas tēma bija „Jaunā Jozuas paaudze”. Vēlamies atzīmēt svētdienas dievkalpojuma galvenās domas.Dievam priekš katra no mums ir plāns, un Viņš vēlās, lai katrs no mums šo plānu piepilda. Evans runāja par Kristus rakstura veidošanas nozīmi, kas prasīs no mums piepūli un disciplīnu. Dievs vēlās uzcelt mūsu sirdīs tādu namu, kurā Viņš mājos. Mēs esam Dieva priesteri. Bet mēs nevarēsim kalpot Dievam, ja nedzīvosim svētumā. Mēs nevarēsim kalpot Kristum, ja nenomirsim sev un savām vēlmēm. Līdzīgi, kā Vecās Derības Augstajiem priesteriem, mūsu galvenais uzdevums ir lūgšanas un aizlūgšanas par cilvēkiem. Un lai izpildītu šo funkciju, mums ir jādzīvo svētumā. Mums ir jābūt par tiem, kas nāk Dieva klātbūtnē un aizlūdz par nācijām. Mums ir jābūt piepildītiem ar mīlestību pret cilvēkiem un jālūdz par viņiem. Lai mums būtu ciešas attiecības ar Dievu, mums ir jāatliek malā savi vecie ieradumi un vecā domāšana. Dieva gribai ir jāvalda pār mūsu gribu.Dieva vēlēšanās vienmēr ir bijusi, lai Viņa tauta atgriežas pie Viņa no visas savas sirds. Dievs vēlās, lai mēs esam žēlsirdīgi pret nabagiem, rūpējamies par tiem, kam ir vajadzības.              “Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.  Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. (Rom. 12:1-2). Zemāk minētajās Rakstu vietās mēs redzam, ko nozīmē nomirt sev un savam „es”:  „Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās. Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību! Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet! Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud” (Rom. 12:10-15). Mums nevajadzētu būt savu jūtu vadītiem, bet savas jaunās dabas Kristū vadītiem. Mums ir jāsvētī, un nevis jānolād. Dievs vēlas mūs darīt iecietīgus vienu pret otru, piepildītus ar mīlestību pret cilvēkiem, iesakņojušos Dieva Vārdā. Dieva Vārda pārdomāšana palīdz mums pārveidoties Dieva tēlā un līdzībā. Dieva Vārds dara mūs garīgi stiprus. Ja mēs vēlamies pārveidoties un iegūt Dieva raksturu, mums ir jābūt gataviem paciest sāpes. Sāpes pamudinās mūs virzīties uz priekšu.Tas līdzinās sportista treniņiem, kurš uzvarot slodzi, uzvarot sāpes kļūst arvien stiprāks un stiprāks un virzās uz uzvaru. Mums nevajag apstāties savā garīgajā izaugsmē, savādāk mēs atgriezīsimies pie vecā.Pēc Jērikas iekarošanas, Izraēla tauta iegāja Apsolītajā zemē. Taču pienāca brīdis, kad Izraēla tauta sāka zaudēt kauju pēc kaujas un tam bija savi iemesli.  „Israēls ir grēkojis un pārkāpis Manu derību, ko Es esmu tiem pavēlējis; viņi ir arī ņēmuši no tā, kas bija ar lāstu iznīcībai nolemts, viņi ir zaguši un ir melojuši, un ir ielikuši paņemto starp saviem rīkiem.  Tādēļ arī Israēla bērni nespēj vairs savu ienaidnieku priekšā pastāvēt, bet tie saviem ienaidniekiem pagrieza muguru, jo tie paši ir kļuvuši nolādēti. Es turpmāk vairs nevarēšu būt ar jums, ja jūs neiznīcināsit no sava vidus ar lāstu apkrauto.  Celies augšā! Šķīsti tautu un saki: dariet sevi svētus rītdienai, jo tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs: iznīcības lāsts ir tavā vidū, Israēl; tu neesi spējīgs pastāvēt savu ienaidnieku priekšā, kamēr tu neiznīcināsi šo lāstu no sava vidus.” (Jozua. 7:11-13). Dievs brīdināja Savu tautu, ka viņi nevarēs uzvarēt, kamēr viņu vidū būs ar lāstu apkrautas lietas. Dievs aizliedza viņiem paņemt no Jērikas jebko, un pat lika to iznīcināt. Bet viens cilvēks iekāroja dārglietas un paslēpa tās. Dēļ viena cilvēka nepaklausības un grēka Izraēla nometnē gāja bojā daudzi cilvēki. Mūsu vecā rakstura dēļ var ciest citi cilvēki. Tev nevar būt slikts raksturs un tai pat laikā dzīve uzvarās. Tu nevarēsi uzvarēt sātanu, sagraut viņa darbus un tai pat laikā būt zaglis vai krāpnieks. Garīgā pasaule ir pakļauta garīgiem likumiem, tāpēc Dievam ļoti svarīgs ir izmainīts raksturs. Dievs aicina mūs staigāt svētumā, lai mēs kopā ar Viņu varētu staigāt Viņa uzvarā. Dievs aicina mūs tiesāt zemi. Bet lai to darītu, mums pašiem ir jādzīvo svētumā. Ja mūsu dzīvē būs lietas, kas neatbildīs Dieva prasībām un Viņa svētumam, tad mēs arī tiksim tiesāti kopā ar šo pasauli. Bez izmainīta rakstura, mēs nespēsim stāties pretī šai pasaulei un sātanam. Bez izveidota rakstura mēs atradīsimies savu ienaidnieku verdzībā. „Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam. Tāpēc lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā! Neklausait vairs viņas iekārēm!  Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam.  Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs; jo jūs neesat padoti bauslībai, bet žēlastībai” (Rom. 6:11-14). Grēkam nebūs varas mūsu dzīvē, ja mums būs nobriedis Kristus raksturs un tikai tad mēs spēsim staigāt ķēnišķā varā no Dieva. Dievs šodien gatavo jaunu Jozua paaudzi. Kad Sauls bija ķēniņš Izraēlā, tajā pat laikā Dievs svaidīja valdīšanai Dāvidu. Tajā laikā Dievs atteicās no Saula un izredzēja priekš Sevis jaunu sūtni – Dāvidu. Draudze šobrīd atrodas tādā sezonā – kad veco Dievs vairs nepieņem, bet tas vēl turpina dzīvot, un kad atnāk jau jaunais, ko Dievs jau ir sācis pasludināt caur Saviem praviešiem. Katram no mums ir jāpieņem lēmums – vai nu palikt vecajā un ierastajā kustībā, kuru Dievs jau ir noraidījis, vai arī ieiesim jaunajā, ko Dievs šodien dara. Dievs zvērēja, ka Viņa godība apklās visu zemi, bet Izraēla tautas neticības dēļ, tamdēļ, ka viņi Dievu kārdināja, Dievs zvērēja, ka šī tauta nieies Apsolītajā zemē. Un tikai Jozua un Kālebs varēja ieiet  – tamdēļ, ka viņos bija cits gars. Ir svarīgi, ko mēs šodien redzam, kādu redzējumu mēs sevī nesam. Šodien Dievs meklē cilvēkus līdzīgus Jozuam un Kālebam, kuri būs sagatavoti un izmainīti Dieva tēlā un līdzībā. Tieši caur šo jauno paaudzi Dievs vēlās izmainīt šo pasauli. Šodien Dievs paceļ jaunu Viņa dēlu un meitu paaudzi, kuri neskatīsies uz visām grūtībām un uz to, kā viss izskatās ārēji, cik spēcīgs izskatās ienaidnieks — bet viņi būs Dieva spēka piepildīti un viņi ies un iekaros šo zemi priekš Viņa. Dievs vēlās pacelt jaunu paaudzi, kas atbrīvos zemi no  lāsta apkrautā, kas traucē izlieties Dieva godībai pa visu zemi. Dievs meklē radikālu paaudzi, kas valdīs pār šo zemi Tam Kungam. Un tieši tāda paaudze tiesās zemi. „Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals” (Мat. 24:14). Dievs vēlās darīt mūs par Saviem instrumentiem Viņa Valstības izplatīšanai šeit uz zemes. Katram no mums ir jāizdara izvēle – palikt vecajā, vai arī ieiet un virzīties tajā jaunajā, ko Dievs ir sagatavojis šim pēdējam laikam. «Es un mans nams kalposim Tam Kungam!»

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.