Garīgais apbruņojums Valstības ietekmei. 2.daļa.

Lai mēs varētu paplašināt Dieva Valstības ietekmi, mums ir jāsaprot, ka mēs atrodamies karā, tādēļ mums ir jābūt labi apbruņotiem. Jēzus ieņēma pareizu pozīciju, zinot to, kas Viņš ir. Arī mums ir jāzin sava pozīcija Kristū. Mums ir jāzin, ka Dieva taisnība ir mūsos.Izraēla bērnu dzīvē pienāca brīdis, kad viņiem bija jāiet un jāieņem maza pilsētiņa Aja. Izraēla bērni bija pārliecināti par savu uzvaru, jo pirms tam viņi bija guvuši uzvaru Jērikā.  Bet tas nenotika, jo Izraēla bērni šoreiz nebija pareizajā pozīcijā Dieva priekšā, tādēļ viņi cieta sakāvi. Izraēla bērni neatradās Dieva taisnībā, pareizā stāvoklī Dieva priekšā, tādēļ viņi nevarēja gūt uzvaru pār ienaidnieku. Mums ir jārūpējas par to, lai būtu pareizajā stāvoklī Dieva priekšā, ja vēlamies atstāt ietekmi dēļ Tā Kunga. Mums ir jāstaigā gaismā, attīrot sevi no grēka. Ir svarīgi staigāt Dieva taisnībā katru dienu. Ja Svētais Gars mūs atmasko kādā lietā, mums nekavējoties ir jānožēlo un jāpieņem Dieva šķīstīšana.Jēzus Bībelē ir nosaukts par Visspēcīgāko, Viņš dzīvo mūsos, padarot arī mūs par spēcīgiem. Atcerieties, ka vienotība ar Kristu padara jūs par spēcīgiem. Pāvils saka, ka visu spēj Jēzus spēkā, Kas viņu dara stipru (Filip. 4:13). Ziniet, ka mēs VISU spējam TIKAI Jēzū Kristū. Tā nav vienkārši skaista frāze, tam ir jākļūst par daļu no mūsu dzīves. Bībelē ir teikts:
Efeziešiem 6:10-17 – Beidzot – topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt. Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam; bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu.
Mums ir jābūt gataviem un apbruņotiem, lai ietu Tā Kunga dēļ. Mums ir jābūt stipriem Dievā. Bet, ja pastāvīgi nesmelsim spēku attiecībās ar Viņu, tad nespēsim būt stipri. Atcerieties, ka mēs kļūstam stipri tikai caur attiecībām, caur vienotību ar To Kungu.Kādā veidā mēs tērpjamos Dieva ieročos? Caur Viņa baušļu ievērošanu. Viss garīgais apbruņojums norāda uz Kristu un Viņa Vārdu. Un tikai ietērpjoties šajos ieročos, mēs varēsim stāties pretī visām velna stratēģijām un meliem. Lai stātos pretī velnam, mums ir jāsmeļ spēks Dievā, jāstiprina savas attiecības ar Viņu un ar nopietnību jāattiecas un jāpieņem Viņa Vārds.Vienmēr sev atgādiniet, ka jūs nepiedalieties fiziskā karā, bet garīgā. Jums ir ne tikai jāuzvar, bet jāturpina stāvēt Viņā. Dievs saka, ka Viņam ir ieroči priekš mums. Bet mums šie ieroči ir jāpaņem un jālieto, citādi tie nenesīs mums nekādu labumu. Mums ir jābūt pareizajā pozīcijā Dieva priekšā, mums ir jābūt vienotībā ar Dievu un Viņa miesu. Es neesmu viens, ne es viens pats esmu ar Dievu, bet kopā ar Viņa tautu. Mana uzvara būs saistīta ar manu prasmi saglabāt saikni ar Dievu un manām pareizajām attiecībām ar Viņa miesu. Tas nozīmē būt labās attiecībās ar visiem cilvēkiem garīgajā ģimenē. Bez tā mēs būsim vāji un kaili ienaidnieka priekšā. Pārkāpjot Dieva taisnību, mēs sev liedzam aizsardzību no Dieva. Bieži dēļ lāsta tautā, Dievs nevar būt ar visu tautu. Tas, ko dara viens cilvēks, atstāj ietekmi uz mums visiem. Daži no mums ar savu rīcību spiež uz bremzēm un neļauj Dievam parādīt Sevi visas Savas tautas vidū.

Līdzīgi raksti