Garīgais apbruņojums Valstības ietekmei. 2.daļa.

Kādus ieročus Dievs mums ir dāvājis?
  • Patiesības josta – tā ir morāla drosme, kad saprotam, ka esam morāli šķīsti Dieva priekšā.
Tas atnāk mūsu dzīvē, kā dāvana no Dieva tikai tad, kad atrodamies pareizās attiecībās ar Viņu. Mums ir jāraugās, lai nekļūstam par piedauzību vai kārdinājumu citiem. Maniem pareizajiem vārdiem ir jāsakrīt ar maniem darbiem, citādi mana dzīve nepatīkami odīs Dieva un cilvēku priekšā.
  • Taisnības bruņastā ir tīra sirds, Dieva taisnība mūsos.
  • Evaņģēlija sludināšana.
Evaņģēlijs ir Dieva spēks pestīšanai. Mums ir jāsludina Evaņģēlijs, nevis savs viedoklis vai pārliecība. Evaņģēlijs ir tīrs Dieva Vārds, tā ir vēsts par to, ka Dieva Valstība ir pietuvojusies. Valstības Evaņģēlijs dod cilvēkiem iespēju nomainīt savu pilsonību. Sludinot Evaņģēliju, mēs sagraujam ļaunumu tajā sfērā, kurā Dievs mūs ielicis.Bībele māca mums piepildīt savu pestīšanu. Ir trīs pestīšanas posmi. Viss sākas ar sākotnējo pestīšanu, kad mēs neko nedarām, bet tikai ticam tam, ko Jēzus jau priekš mums izdarīja pie Golgātas krusta. Šajā posmā mums nekas nav jādara, lai Jēzus mūs pieņemtu.Pēc tam, kad esam pieņēmuši pestīšanu, sākas mūsu ceļš ar Dievu. Šajā posmā mums ir jānostiprina sava vienotība ar Dievu, un jāieņem noteikta pozīcija Viņa priekšā. Ja mēs staigājam gaismā, tad Jēzus Kristus asinis mūs šķīsta. Mums ir nepieciešama pastāvīga šķīstīšana, lai mēs varētu pilnveidoties. Mums ir jāstaigā paklausībā Dieva Vārda patiesībai. Gaisma – tas arī ir Dieva patiesība. Savas pestīšanas piepildīšana nozīmē būt paklausīgam Dieva Vārda patiesībai. Velns ir apmelotājs, viņš apmelo mūs dienu un nakti. Velns ir bezdievis,  kurš nepilda Dieva gribu. Lai Dievs spētu mūs aizstāvēt, mums ir jāstaigā gaismā – Dieva Vārda patiesībā. Dieva vara un aizsardzība darbojas tādā mērā, kādā es pats pakļaujos Dievam. Bet mana nepakļaušanās Dievam ieliek mani velna nometnē, kurš pats arī ir nepaklausīgs.Vienmēr atcerieties, ka Dieva vara ir Jēzus Vārdā un Dieva Vārdā. Dieva Vārds, tā ir instrukcija mūsu dzīvei. Ja mēs rīkosimies atbilstoši Dieva instrukcijai un izmantosim Viņa Vārdu, tad Viņa vara darbosies mūsu dzīvēs. Dieva vara darbojās Jēzus dzīvē, jo Viņš bija Tēva gribas pakļautībā. Dieva vara darbojās arī Pāvila dzīvē, jo viņš pakļāvās Dievam. Mēs lasām:
Ap.d.19:13-16 – Daži jūdu apkārt klejojošie garu izdzinēji uzdrošinājās Kunga Jēzus Vārdu piesaukt pār tiem, kam bija ļauni gari, sacīdami: “Es jūs apsaucu tā Jēzus Vārdā, ko Pāvils sludina.” Tie, kas to darīja, bija jūdu augstā priestera Skevas septiņi dēli. Bet ļaunais gars, atbildēdams viņiem, sacīja: “Jēzu es pazīstu un par Pāvilu es zinu; bet kas jūs tādi esat?” Un cilvēks, kurā ļaunais gars mājoja, tiem uzbruka un tos visus pievārēja, tā ka tiem kailiem un ievainotiem bija jābēg no šī nama.
Dievs dāvājis Saviem bērniem varu, bet, lai šo varu lietotu un staigātu tajā, mums ir jāzin savas tiesības Kristū un jāatrodas Dieva pakļautībā un Viņa Vārda paklausībā. Lai Dievs mums, kā Dieva bērniem, dāvā žēlastību un gudrību iepriecināt mūsu Kungu ar savas dzīves augļiem un nest Valstības ietekmi tajā vietā, kur mūs Tas Kungs ir ielicis. 

Līdzīgi raksti